งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Set a Server by Linux Chapter 3. การสร้างไดเร็กทอรี่ : mkdir command เราสามารถสร้าง directory เพิ่มขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้องการเก็บงานสำหรับการ ทำงานของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Set a Server by Linux Chapter 3. การสร้างไดเร็กทอรี่ : mkdir command เราสามารถสร้าง directory เพิ่มขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้องการเก็บงานสำหรับการ ทำงานของเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Set a Server by Linux Chapter 3

2 การสร้างไดเร็กทอรี่ : mkdir command เราสามารถสร้าง directory เพิ่มขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้องการเก็บงานสำหรับการ ทำงานของเรา ในการสร้าง directory จะต้องคำนึงถึงชื่อและ ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่ ห้ามใช้ชื่อสงวนของระบบ รูปแบบการใช้คำสั่ง –mkdir [options] directories

3 mkdir command mkdir member เป็นการสร้างไดเร็กทอรี่ที่ชื่อ member mkdir exchange เป็นการสร้างไดเร็กทอรี่ที่ ชื่อ exchange แต่ถ้าชื่อที่ใช้สร้าง directory ไปซ้ำกับ directory เก่าที่มีอยู่แล้ว จะแสดงข้อความเตือน mkdir : cannot create directory ‘exchange’: File exists

4 เราสามารถสร้าง sub-directory ได้โดยใช้คำสั่ง mkdir /home/thira/exchange/currency ในที่นี้เป็นการสร้าง ไดเร็กทอรี่ย่อย (sub- directory) currency ภายใต้ directory exchange. หากเราสร้างไดเร็กทอรี่ย่อยบนไดเร็กทอรี่ที่ไม่มี อยู่จริง เช่น สร้าง sub-directory map บน directory nature แต่ directory nature ไม่มีอยู่ บนระบบ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังนี้ mkdir command

5 #mkdir /home/thira/nature/map #mkdir : cannot create directory ‘/home/thira/nature/map’ : No such file or directory

6 mkdir command นอกจากนี้เรายังสามารถสร้าง directory หลาย ๆ ตัวเพียงคำสั่งเดียวได้ เช่น จะสร้าง directory ที่ชื่อ myname และ yourname ให้ พิมพ์คำสั่งดังนี้ mkdir myname yourname option ที่น่าสนใจคือ - option p (-p) เอาไว้สร้าง sub-sub- directory ที่อยู่ภายใต้ sub-directory เพียงครั้ง เดียว เช่น

7 mkdir command เราต้องการสร้าง directory app ให้อยู่ ภายใต้ sub-directory software โดยที่ใน ระบบยังไม่มี directory software มาก่อน แต่ตอนนี้เราทำงานอยู่ที่ directory thira คำสั่งที่ใช้มีดังนี้ #mkdir –p /thira/software/app

8 การลบไดเร็กทอรี่ : rmdir command เราสามารถจะสั่งลบ directory ได้โดยที่ไม่ ต้องการออกไปจากระบบได้ โดยใช้คำสั่ง rmdir (remove directory) สามารถลบได้ทั้งไดเร็กทอรี่เปล่า หรือไดเร็กทอ รี่ที่มีไฟล์ข้อมูลอยู่ก็ได้ รูปแบบคำสั่ง rmdir [options] directories เช่น หากเราต้องการลบ directory nature เรา ก็จะใช้คำสั่ง # rmdir nature

9 rmdir command ภายใต้ directory nature ไม่มีไฟล์เก็บอยู่ ก็จะ สามารถลบได้เลยทันที แต่หากเราต้องการลบ directory ที่มีข้อมูลอยู่ ด้วย เราจะต้องลบไฟล์ที่มีอยู่ใน directory ทั้งหมดก่อน แล้วจึงค่อยลบ directory

10 การจัดการไฟล์ (File Management) ในการจัดการไฟล์ มีหลาย command ที่ น่าสนใจ แต่จะเน้นในเรื่องของ การคัดลอกไฟล์ (copy file) การลบไฟล์ (remove file) การย้าย - เปลี่ยนชื่อไฟล์ (move/rename file)

11 การคัดลอกไฟล์ คำสั่งที่ใช้ในการ copy file คือ คำสั่ง cp (cp command) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการก๊อปปี้ ไฟล์ข้อมูล ซึ่งเราสามารถจะ copy ทีละไฟล์ หลาย ๆ ไฟล์ในคราวเดียวกัน หรือแม้กระทั่ง การก๊อปปี้ไฟล์ไปไว้ยังไดเร็กทอรี่ที่เราต้องการ รูปแบบการใช้คำสั่ง cp [options] filename1 filename2 cp [options] filename1 directory

12 option ที่น่าสนใจคือ –Option i (-i) เป็นการสั่งให้แสดงข้อความถาม กรณีที่ต้องมีการเขียนทับไฟล์เดิม โดยตอบ y หาก ต้องการเขียนทับ –Option p (-p) ใช้ในการแก้ไขไฟล์และสิทธิ์การใช้ งาน ข้อมูลเหมือนกับไฟล์เดิมที่ copy มา –Option r (-r) เป็นการสั่ง copy ทั้งไดเร็กทอรี่ ( รวมทั้งไฟล์และไดเร็กทอรี่ย่อยที่อยู่ภายในด้วย ) การคัดลอกไฟล์

13 เช่น cp thira.txt meaw.txt - เป็นการ copy file thira.txt ไปยังไฟล์ meaw.txt ที่อยู่ใน directory เดียวกัน แต่เวลา ในการแก้ไขไฟล์จะเป็นเวลาปัจจุบัน ไม่ใช่เวลา ของไฟล์เดิม cp thira.txt /home/thira/meaw.txt - เป็นการ copy file thira.txt ไปยังไฟล์ meaw.txt ใน directory home, sub-directory thira การคัดลอกไฟล์

14 cp –p thira.txt /home/thira/meaw.txt - เป็นการ copy file thira.txt ไปยังไฟล์ meaw.txt ที่อยู่ใน directory home, sub- directory thira แต่เวลาในการแก้ไขไฟล์ จะ เป็นเวลาของไฟล์เดิม ไม่ใช่เวลาปัจจุบัน นอกจากนี้ยังถามย้ำว่า จะให้เขียนทับไฟล์เดิม ไหม cp –r /var/named/* /home/thira/computer - เป็นการ copy file ทั้งหมดใน directory name รวมทั้ง directory ย่อยภายใน ไปไว้ยังไดเร็ก ทอรี่ computer ซึ่งอยู่ภายใต้ directory /home/thira การคัดลอกไฟล์

15 จะเห็นได้ว่า โหมดจะถูกกำหนดโดยตัวอักษร 10 ตัว d – r w – r w – r - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ตัวที่ 1 บอกถึงความเป็นไดเร็กทอรี่หรือไฟล์ ตัวที่ 2-10 จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ตัว ซึ่งจะใช้ในการบอกถึง Permission หรือ สิทธิในการใช้งาน –Read ( อ่านได้ ), write ( เขียนหรือแก้ไขได้ ), execute ( เรียกให้ทำงานได้ ) โดยจะใช้ตัวอักษร r,w,x แทน ถ้าไม่ได้รับสิทธิอันไหน จะใช้ เครื่องหมาย “ – “ ในช่องนั้น Permission

16 ตัวที่ 2,3,4 บอกถึง permission ของ user ( เจ้าของ ) ตัวที่ 5,6,7 บอกถึง permission ของ group ( กลุ่ม ) ตัวที่ 8,9,10 บอกถึง permission ของ other ( บุคคลนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ ) เราจะใช้ตัวอักษร u, g และ o ในการกำหนด สิทธิ์ให้กับผู้ใช้


ดาวน์โหลด ppt Set a Server by Linux Chapter 3. การสร้างไดเร็กทอรี่ : mkdir command เราสามารถสร้าง directory เพิ่มขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้องการเก็บงานสำหรับการ ทำงานของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google