งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้ง Web Server ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้ง Web Server ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้ง Web Server ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

2 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS ในที่นี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งเฉพาะเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อ IIS บนระบบ Windows Server 2003 คลิกที่ Start > Control Panel > Add or Remove Programs > Add/Remove Windows Components

3 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS คลิกเลือกที่ Application Server แล้วคลิกปุ่ม Details… เพื่อเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการติดตั้ง

4 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการติดตั้งในท่นี้ให้คลิกเลือกที่ Internet Information Services (IIS) และ ASP.NET ขณะที่เลือก IIS แล้วกดปุ่ม Details… จะ เห็นว่า World Wide Web Service ถูกเปิดใช้งาน แล้ว

5 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS กดปุ่ม OK สองครั้ง แล้วคลิกปุ่ม Next เพื่อเริ่มติดตั้ง ( ในระหว่างการติดตั้งหากระบบถามหาแผ่นติดตั้ง ให้หา โฟลเดอร์ i386)

6 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS กดปุ่ม Finish เป็นอันสิ้นสุดการติดตั้ง

7 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน คลิกที่ Start > Control Panel > Administrative > Tools < Internet Information Service (IIS) Manager

8 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน คลิกแตกไฟล์ที่ชื่อ …(Computer name) > Web Sites > Default Web Site คลิกขวาที่ Default Web Site แล้วเลือก Properties เพื่อทำการปรับแต่ง

9 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน ปรับรายละเอียดที่แท็ป Web Site – Description: ใช้เป็น Default Web Site หมายถึงใช้เป็น เว็บไซต์หลักขององค์กรสามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออื่น ๆ ได้ เช่น www.feu.ac.th www.feu.ac.th – IP address: เลือกหมายเลขไอพีที่ใช้เรียกเว็บไซต์ – TCP port: พอร์ตพื้นฐานที่เรียกเว็บไซต์จะใช้เป็น 80 ตอน ผู้ใช้เรียกเว็บไซต์ไม่ต้องระบุหมายเลขพอร์ต แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น พอร์ตอื่น ต้องระบุ เช่น http://192.168.10.3:81 กรณี ใช้พอร์ต 81 – Connection timeout: ระบุเวลาที่ผู้ใช้เปิดเรียกใช้งาน เว็บไซต์ ปกติจะตั้งเป็น 120 วินาที

10 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน ในที่นี้ก็ใช้ค่า Default ไปก่อน

11 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน คลิกที่แท็ป Home Directory หรือที่เก็บข้อมูล เว็บไซต์ โดยปกติห้องเก็บพื้นฐานจะเป็น c:\inetpub\wwwroot ดังรูป

12 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน คลิกแท็ป Documents เพื่อเพิ่มไฟล์แรกที่ใช้เรียก เว็บไซต์ ( ไฟล์ Homepage) ในที่นี้ให้คลิกปุ่ม Add… แล้วเพิ่มไฟล์ดังนี้ – index.html ภาษา HTML – index.asp ภาษา ASP – index.aspx ภาษา ASP.NET – index.php ภาษา PHP – index.cgi ภาษา PERL,PYTHON – index.shtml ภาษา SSI – (Server Side Include)

13 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน ผลลัพธ์ดังรูป

14 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน หลังจากปรับแต่งเสร็จให้กดปุ่ม OK ต่อไปให้คลิกที่ Web Service Extensions เพื่อเปิด ใช้งานส่วนขยาย หรือภาษาที่ต้องการใช้งาน ในที่นี้ให้ เลือก 3 ภาษา คือ ASP, ASP.NET และ SSI ให้คลิก ทุกรายการให้เป็น Allow เพื่อเปิดใช้งาน โดยในการ เปิดใช้งานไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมดเสมอไป ขึ้นอยู่ กับภาษาที่เราใช้ในการพัฒนามากกว่า เช่น ภาษา PHP ไม่มีให้ใช้งาน เราต้องติดตั้งตัวแปลภาษาลงไปเอง

15 การเปิดปิด Service IIS ผู้ดูแลระบบสามารถเปิด - ปิดเซอร์วิสของ IIS ผ่านทาง Internet Information Service (IIS) Manager ( อยู่ในรายการเมนูของ Admin)

16 Company name การเปิดปิด Service IIS กรณีต้องการ Start Service IIS ทุกครั้งขณะบู๊ต ระบบใหม่ ก็สามารถทำได้โดยการเปิดบริการทาง รายการ IIS Admin Services ( โดยคลิกที่ Start > Control panel > Administrative tools > Service) ของระบบโดยการเลือก Startup type ให้ เป็น Automatic

17 Company name การเปิดปิด Service IIS

18 Company name การทดสอบเว็บไซต์และภาษาสคริปต์ ต่าง ๆ การทดสอบภาษา HTML เปิดโปรแกรม Notepad พิมพ์โปรแกรม ดังรูป

19 Company name การทดสอบเว็บไซต์และภาษาสคริปต์ ต่าง ๆ บันทึกไฟล์ ชื่อ test1.html นำไปเก็บไว้ที่ c:\inetpub\wwwroot เปิด IE แล้วพิมพ์ http://ip_address/test1.htmlhttp://ip_address/test1.html หรือ http://computer_name/test1.html IP ที่เรากำหนดในเครื่อง

20 Company name การทดสอบเว็บไซต์และภาษาสคริปต์ ต่าง ๆ การทดสอบภาษา ASP เปิดโปรแกรม Notepad พิมพ์โปรแกรม ดังรูป

21 Company name การทดสอบเว็บไซต์และภาษาสคริปต์ ต่าง ๆ บันทึกไฟล์ ชื่อ test1.asp นำไปเก็บไว้ที่ c:\inetpub\wwwroot เปิด IE แล้วพิมพ์ http://ip_address/test1.asp หรือ http://computer_name/test1.asp

22 www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้ง Web Server ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google