งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Computer Graphics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Computer Graphics."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิวัฒนาการประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Computer Graphics

2 1-2 กราฟิกส์ (Graphic) การสื่อความหมายด้วยการใช้ภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ ภาพถ่าย และอื่นๆ ที่ต้องอาศัยศิลปะ และศาสตร์ เข้ามาช่วย เพื่อให้ผู้ดูเกิดความคิด และตีความหมาย ได้ตรงตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อ เช่น แผนภูมิ แผนภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น รูปแบบการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้ศิลปะ มาเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสัญลักษณ์ ที่ เข้าใจได้ง่าย และตรงกันระหว่างผู้สื่อสาร กับผู้รับสาร

3 1-3 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ คือ กราฟิกส์ที่นำคอมพิวเตอร์มา ดำเนินการ ตั้งแต่การเตรียมการ ออกแบบ นำเสนอ ใช้งาน งานกราฟิก จึงมีความสำคัญ คือ เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมาย เกิดการเรียนรู้ การศึกษา เกิดความน่าสนใจ ประทับใจ และ น่าเชื่อถือ กระตุ้นความคิด ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางความคิด

4 1-4 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ใช้หลอด CRT เป็นอุปกรณ์แสดงผล ข้อมูลแทนเครื่องพิมพ์ในสมัยนั้น

5 1-5 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

6 1-6 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เป็นการรวมอุปกรณ์เรดาร์ และ คอมพิวเตอร์ ใช้งานร่วมกันโดยใช้ ปากกาแสงเป็นอุปกรณ์นำเข้า

7 1-7 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ จากความสำเร็จในงานวิจัยนี้ทำให้มี ระบบเตือนภัยอื่นๆตามมา

8 1-8 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

9 1-9 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ประกอบด้วยจอภาพวงกลมขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ เป็นหน่วยแสดงผลข้อมูล มีลักษณะการทำงานเป็นแบบ Real – time เครื่อง แรก ใช้ป้องกันน่านฟ้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ (RAS) ไปยังศูนย์ เพื่อทำการประมวลผลต่อไป OS ในปัจจุบัน -> Windows NT, 2000 มี sage อยู่

10 1-10 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

11 1-11 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

12 1-12 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ปลายปากกาจะมี photo electric cell เกิดแสงอิเล็กตรอนเมื่อปืนอิเล็กตรอนยิง ลำแสงมากระทบกับฟอสเฟอร์

13 1-13 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Sutherland ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกและ แก้ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ในยุค แรกๆ อย่างแท้จริง

14 1-14 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม และ แลกเปลี่ยน ข่าวสาร เกี่ยวกับงานวิจัย และ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

15 1-15 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ มักจะพบในโปรแกรม application ได้แก่ flash, Autocad

16 1-16 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

17 1-17 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ สร้าง algorithm เพื่อทำการเก็บความลึก ของวัตถุ 3 มิติ

18 1-18 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

19 1-19 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Teapot เป็นโมเดลมาตรฐานสำหรับ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

20 1-20 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

21 1-21 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เป็นเทคนิคในการติดตามลำแสง เป็นการ เลียนแบบธรรมชาติ ในเรื่องของการสะท้อน แสง เทคนิคนี้จะได้ภาพที่สวยงามกว่าสมัยก่อนเป็น อย่างมาก ถูกใช้ในโปรแกรม แพ็กเกจมากมาย เช่น 3D Studio Max

22 1-22 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ใช้หลักการเปล่งคลื่นพลังงานแทน ภาพจะให้ความสมจริงและความสวยงามมาก โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เทคนิคนี้ก็ได้แก่ Maya

23 1-23 ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

24 1-24 การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ใน ปัจจุบัน Motion Capture หรือเรียกสั้นๆว่า Mocap คือ เทคโนโลยี ระบบอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเช่น TV Commercial, Animations, Games, อุตสาหกรรมภาพยนตร์ หรือแม้กระทั่งใน วงการแพทย์ เพื่อใช้ในการติดตามและบันทึก การเคลื่อนไหวคนจริงๆหรือสัตว์จริงๆ โดย กำหนดจุดสะท้อนแสง (Marker) ที่กระดูกข้อ ต่อเพื่อให้ซอฟต์แวร์อ่านโครงสร้างท่าทางการ เคลื่อนที่ได้อย่างเป็นธรรมชาติและสมจริง

25 1-25 Motion Capture แอนดี้ เซอร์กิส ผู้ให้ชีวิตแก่ กอลลัม ใน The Lord of The Ring Tom Hank เป็น the conductor ใน The Polar Express

26 1-26 Motion Capture  จะมีกล้องถ่ายการเคลื่อนไหว  นักแสดงซึ่งใส่ชุดแนบเนื้อสีเดียวกับบลูสกรีนหรือสีดำ ติด retro-reflective marker ติดไว้ตาม ตำแหน่งต่างๆ  กล้องจะทำหน้าที่ยิงไปที่จุดเซ็นเซอร์ เป็นจังหวะ และทำการจับภาพสะท้อนที่ได้จาก marker ไว้  ข้อมูลจากกล้องก็จะส่งไปยังคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะไป match กับ skeleton ที่เป็นเหมือนโครง กระดูกของตัวละคร CG อีกที ซึ่งจะทำให้เราได้การเคลื่อนไหวที่สมจริงของตัวละครเหมือนกับ การเคลื่อนที่ของมนุษย์

27 1-27 THE END


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Computer Graphics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google