งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิวัฒนาการประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
Computer Graphics วิวัฒนาการประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 1

2 กราฟิกส์ (Graphic) การสื่อความหมายด้วยการใช้ภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ ภาพถ่าย และอื่นๆ ที่ต้องอาศัยศิลปะ และศาสตร์ เข้ามาช่วย เพื่อให้ผู้ดูเกิดความคิด และตีความหมายได้ตรงตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อ เช่น แผนภูมิ แผนภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น รูปแบบการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้ศิลปะมาเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสัญลักษณ์ ที่เข้าใจได้ง่าย และตรงกันระหว่างผู้สื่อสาร กับผู้รับสาร

3 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ คือ กราฟิกส์ที่นำคอมพิวเตอร์มาดำเนินการ ตั้งแต่การเตรียมการ ออกแบบ นำเสนอ ใช้งาน งานกราฟิก จึงมีความสำคัญ คือ เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมาย เกิดการเรียนรู้ การศึกษา เกิดความน่าสนใจ ประทับใจ และน่าเชื่อถือ กระตุ้นความคิด ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางความคิด

4 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
ใช้หลอด CRT เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลแทนเครื่องพิมพ์ในสมัยนั้น

5 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

6 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
เป็นการรวมอุปกรณ์เรดาร์ และ คอมพิวเตอร์ ใช้งานร่วมกันโดยใช้ปากกาแสงเป็นอุปกรณ์นำเข้า

7 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
จากความสำเร็จในงานวิจัยนี้ทำให้มีระบบเตือนภัยอื่นๆตามมา

8 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

9 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
ประกอบด้วยจอภาพวงกลมขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เป็นหน่วยแสดงผลข้อมูล มีลักษณะการทำงานเป็นแบบ Real – time เครื่องแรก ใช้ป้องกันน่านฟ้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ (RAS)ไปยังศูนย์ เพื่อทำการประมวลผลต่อไป OS ในปัจจุบัน -> Windows NT, 2000 มี sage อยู่

10 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

11 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

12 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
ปลายปากกาจะมี photo electric cell เกิดแสงอิเล็กตรอนเมื่อปืนอิเล็กตรอนยิงลำแสงมากระทบกับฟอสเฟอร์

13 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
Sutherland ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกและแก้ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ อย่างแท้จริง

14 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม และ แลกเปลี่ยน ข่าวสาร เกี่ยวกับงานวิจัย และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

15 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
มักจะพบในโปรแกรม application ได้แก่ flash, Autocad

16 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

17 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
สร้าง algorithm เพื่อทำการเก็บความลึกของวัตถุ 3 มิติ

18 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

19 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
Teapot เป็นโมเดลมาตรฐานสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

20 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

21 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
เป็นเทคนิคในการติดตามลำแสง เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ ในเรื่องของการสะท้อนแสง เทคนิคนี้จะได้ภาพที่สวยงามกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมาก ถูกใช้ในโปรแกรม แพ็กเกจมากมาย เช่น 3D Studio Max

22 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
ใช้หลักการเปล่งคลื่นพลังงานแทน ภาพจะให้ความสมจริงและความสวยงามมาก โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เทคนิคนี้ก็ได้แก่ Maya

23 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

24 การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในปัจจุบัน
Motion Capture หรือเรียกสั้นๆว่า Mocap คือ เทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเช่น TV Commercial, Animations, Games, อุตสาหกรรมภาพยนตร์ หรือแม้กระทั่งในวงการแพทย์ เพื่อใช้ในการติดตามและบันทึกการเคลื่อนไหวคนจริงๆหรือสัตว์จริงๆ โดยกำหนดจุดสะท้อนแสง(Marker) ที่กระดูกข้อต่อเพื่อให้ซอฟต์แวร์อ่านโครงสร้างท่าทางการเคลื่อนที่ได้อย่างเป็นธรรมชาติและสมจริง

25 แอนดี้ เซอร์กิส ผู้ให้ชีวิตแก่ กอลลัม ใน
Motion Capture แอนดี้ เซอร์กิส ผู้ให้ชีวิตแก่ กอลลัม ใน The Lord of The Ring Tom Hank เป็น the conductor ใน The Polar Express

26 Motion Capture จะมีกล้องถ่ายการเคลื่อนไหว
   จะมีกล้องถ่ายการเคลื่อนไหว นักแสดงซึ่งใส่ชุดแนบเนื้อสีเดียวกับบลูสกรีนหรือสีดำ ติด retro-reflective marker ติดไว้ตาม ตำแหน่งต่างๆ กล้องจะทำหน้าที่ยิงไปที่จุดเซ็นเซอร์ เป็นจังหวะ และทำการจับภาพสะท้อนที่ได้จาก marker ไว้ ข้อมูลจากกล้องก็จะส่งไปยังคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะไป match กับ skeleton ที่เป็นเหมือนโครง กระดูกของตัวละคร CG อีกที ซึ่งจะทำให้เราได้การเคลื่อนไหวที่สมจริงของตัวละครเหมือนกับ การเคลื่อนที่ของมนุษย์

27 THE END


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google