งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกม PONG. เกม Pong เป็นเกมคลาสสิกที่โด่งดังมากใน อดีต ในครั้งแรกออกมาเป็นเกมตู้ก่อนประมาณ 1972 ต่อมาเมื่อได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปี 1975 ทาง บริษัท Atari.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกม PONG. เกม Pong เป็นเกมคลาสสิกที่โด่งดังมากใน อดีต ในครั้งแรกออกมาเป็นเกมตู้ก่อนประมาณ 1972 ต่อมาเมื่อได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปี 1975 ทาง บริษัท Atari."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกม PONG

2 เกม Pong เป็นเกมคลาสสิกที่โด่งดังมากใน อดีต ในครั้งแรกออกมาเป็นเกมตู้ก่อนประมาณ 1972 ต่อมาเมื่อได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปี 1975 ทาง บริษัท Atari จึงนำมาทำเป็นเกมคอนโซลสำหรับ เล่นตามบ้านซึ่งทำให้บริษัท Atari ขายเครื่องได้ มากกว่า 150,000 เครื่อง

3 เปิดไฟล์ชื่อ 02- แบบฝึกหัด » 02-pong » Tutorial_pong

4 สร้าง Room เริ่มต้นสร้าง room ขนาด 480 x 640 ซึ่งเกมของ เราจะเปลี่ยนจากการเล่นในแนวนอนเหมือนอย่าง ต้นฉบับมาเป็นแนวตั้งบ้าง ส่วน Speed ตั้งไว้ที่ 60 เพื่อให้เกมดู Smooth ขึ้น

5 โหลดภาพ Sprite นำภาพ Sprite ที่จะใช้ในเกมเข้ามาจากไฟล์ชื่อ 02- แบบฝึกหัด » 02-pong » sprites ซึ่งจะมีภาพ sp_p1 ( ชื่อไฟล์ p1) แทนบาร์ของเรา, sp_p2 ( ชื่อ ไฟล์ p2) แทนบาร์คู่ต่อสู้ และ sp-ball ( ชื่อไฟล์ ball) แทนบอลที่ใช้เล่น สำหรับพื้นหลังใช้ background ( ชื่อไฟล์ bg)

6 โหลดภาพ Sprite สำหรับบาร์ทั้งสองภาพและบอลนั้น จุด origin ต้อง ตั้งให้อยู่กลางภาพ

7 สร้างฟอนต์ สร้างฟอนต์ชื่อ font_score โดยใช้ฟอนต์ Arial ขนาด 50 ตัวหนา

8 สร้างออบเจกต์ หลังจากนั้นสร้างออบเจกต์เพื่อจะนำไปใช้เกม จำนวน 4 ตัว และตั้งค่าต่างๆ โดยเพิ่มออบเจกต์ ทั้ง 4 ตัวนี้ลงไป ดังนี้

9 Object: p1 Information about object: p1 ออบเจกต์นี้คือบาร์ที่เราจะต้องบังคับ ซึ่งสามารถใช้ เมาท์บังคับบาร์ให้เคลื่อนซ้ายขวาเพื่อไปรับบอลได้

10 Object: p1 Sprite: sp_p1 Solid: false Visible: true Depth: 0 Persistent: false Parent: Mask:

11 Object: p1

12 Step Event: COMMENT: ให้บาร์เคลื่อนที่ตามเมาท์ Move to position (mouse_x, y) COMMENT: ทำให้บาร์ไม่ออกนอก room If bbox_left is smaller than 0 Set variable x to sprite_width/2 If bbox_right is lager than room_width Set variable x to room_width-(sprite_width/2)

13 Object: p2 Information about object: p2 เป็นบาร์ของคู่ต่อสู้ซึ่งจะต้องวิ่งมารับลูกเอง ตามเงื่อนไข

14 Object: p2 Sprite: sp_p2 Solid: false Visible: true Depth: 0 Persistent: false Parent: Mask:

15 Object: p2

16 Step Event: COMMENT: เมื่อลูกผ่านครึ่ง room ด้านบนมาให้บาร์ฝ่ายตรงข้าม เคลื่อนเข้าหาบอล ถ้าบอลเลยครึ่ง room ด้านล่างก็ให้บาร์มาอยู่ตรง กลาง If ball.y is smaller than room_height/2 Perform a step towards position (ball.x, y) with Speed 10 stop at slid only else Perform a step towards position (room_width/2, y) with Speed 3 stop at solid only COMMENT: ทำให้บาร์ไม่ออกนอก room If bbox_left is smaller than 0 Set variable x to sprite_width/2 If bbox_right is lager than room_width Set variable x to room_width-(sprite_width/2)

17 Object: ball Information about object: ball บอลในเกมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Sprite: sp_ball Solid: false Visible: true Depth: 0 Persistent: false Parent: Mask:

18 Object: ball

19 Create Event: COMMENT: สุ่มทิศทางปล่อยบอล Start moving in directions 101000101 with speed set to 8

20 Object: ball

21 Step Event: COMMENT: ควบคุมความเร็วไม่ให้เกิน 20 If speed is larger than 20 Set variable speed to 20

22 Object: ball

23 COMMENT: ทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นทีละ 1 If vspeed is larger than 0 Set variable speed relative to 1 COMMENT: เมื่อบอลกระทบบาร์จะเด้งได้หลาย ทิศทางตามตำแหน่งที่กระทบ Set variable direction to (other.x-x)+90

24 Object: ball

25 Collision Event with object p2: COMMENT: ทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นทีละ 1 If vspeed is smaller than 0 Set variable speed relative to 1 COMMENT: สุ่มทิศทางของบอลขณะเด้งกลับ Set variable direction to - (random (120)+30)

26 Object: ball

27 Other Event: outside Room: COMMENT: ผู้เล่นได้คะแนน If y is smaller than 0 Set variable global.score1 relative to 1 Sleep 0 millisecond; redrawing the screen: true Display message: you won !!! COMMENT: ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนน If y is larger than room_height Set variable global.score2 relative to 1 Sleep 0 millisecond; redrawing the screen: true Display message: you lose !!! Restart the current room with transition effect

28 Object: ball

29 Other Event: Intersect Boundary: COMMENT: เมื่อบอลชนขอบ room ซ้ายและขวา จะเด้งกลับ If expression bbox_right>room_width && hspeed > 0 is true Reverse horizontal direction If expression bbox_left<0 && hspeed< 0 is true Reverse horizontal direction

30 Object: show_score Information about object: show_score ใช้แสดงคะแนนทั้งสองฝ่าย Sprite: Solid: false Visible: true Depth: 0 Persistent: false Parent: Mask:

31 Object: show_score

32 Other Event Game Start: COMMENT: เมื่อเริ่มเกม ให้เซตคะแนนทั้งคู่เป็น 0 Set variable global.score1 to 0 Set variable global. score2 to 0

33 Object: show_score

34 Draw Event: COMMENT: แสดงคะแนนทั้งสองฝ่ายบนจอ Set the font for drawing text to font_score and align center Set the drawing color to 16711680 at position (room_width/2,400) draw the value of: global.score1 Set the font for drawing text to font_score and align center Set the drawing color to 225 at position (room_width/2,150) draw the value of: global.score2

35 ที่ room properties กำหนดพื้นหลัง background0 ตามที่กำหนด

36 วางตำแหน่งออบเจกต์ใน Room เมื่อสร้างออบเจกต์ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำไปใส่ใน room ตามตำแหน่งที่กำหนด เป็น อันเสร็จเรียบร้อยและลองเล่นเกมดู

37 THE END


ดาวน์โหลด ppt เกม PONG. เกม Pong เป็นเกมคลาสสิกที่โด่งดังมากใน อดีต ในครั้งแรกออกมาเป็นเกมตู้ก่อนประมาณ 1972 ต่อมาเมื่อได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปี 1975 ทาง บริษัท Atari.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google