งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ ผู้สูงอายุไทย. ดอกลำดวนคือสัญลักษณ์ ผู้สูงอายุไทย ความหมายคือ มีความคงทน และมีกลิ่นหอมนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ ผู้สูงอายุไทย. ดอกลำดวนคือสัญลักษณ์ ผู้สูงอายุไทย ความหมายคือ มีความคงทน และมีกลิ่นหอมนาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ ผู้สูงอายุไทย

2 ดอกลำดวนคือสัญลักษณ์ ผู้สูงอายุไทย ความหมายคือ มีความคงทน และมีกลิ่นหอมนาน

3

4

5

6

7 ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ผู้รับ รางวัลผู้สูงอายุดีเด่น ปีพ. ศ. ๒๕๕๑ ปัจจุบันอายุ ๙๘ ปี

8

9

10

11

12

13 สถานการณ์ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ

14

15

16 ตราสัญลักษณ์ผู้สูงอายุไทย

17

18 โรคเรื้อรังที่พบบ่อยใน ผู้สูงอายุไทย 1. ความดันโลหิตสูง 2. โรคเบาหวาน 3. โรคหัวใจ 4. โรคอัมพาต / อัม พฤกษ์ 5. โรคหลอดเลือด สมองตีบ 6. โรคมะเร็ง

19

20

21

22 Geriatric Syndrome 1.Dementia สมองเสื่อม 2. Fall หกล้ม 3. Incontinence การกลั้น ปัสสาวะ / อุจจาระ 4. Immobility ปัญหาการ เคลื่อนไหว ข้อเข่าเสื่อม

23

24 หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่ ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ 1) กรมการแพทย์ : สถาบันเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ 2) กรมอนามัย : กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ ใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ 3) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : หน่วยงานใน สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 4) กรมสุขภาพจิต : หน่วยงานในสำนัก พัฒนาสุขภาพจิต 5) สำนักงานนโยบายและแผน : ประสานงานด้าน นโยบายข้อมูลผู้สูงอายุ 6) กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : การรักษาด้วยแพทย์แผนไทย 7) กรมควบคุมโรค : สำนักโรคไม่ติดต่อ 8) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

25 คณะกรรมการงานผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข 1. คณะกรรมการอำนวยการงานผู้สูงอายุ รมต. สาธารณสุข ประธาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอง ประธาน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขานุการ 2. คณะกรรมการดำเนินงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน รองปลัดกระทรวง รองประธาน ผอ. สนย เลขานุการ 3. คณะเลขานุการ

26 เว็บไซด์สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ www.agingthai.org

27 โขน ละครเปรียบเหมือนอาภรณ์ของ วัฒนธรรมไทย ผู้สูงวัยคือหลักชัยของสังคม

28 วันวานในน้ำมีปลา วันข้างหน้าในสังคม มีผู้สูงวัย เปลี่ยนความห่วงใย เป็นการปฏิบัติ อย่างจริงจังเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้สูงอายุที่เรารัก ขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ ผู้สูงอายุไทย. ดอกลำดวนคือสัญลักษณ์ ผู้สูงอายุไทย ความหมายคือ มีความคงทน และมีกลิ่นหอมนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google