งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 2 รพศ. / รพท. ไม่มีแพทย์ ดำเนินงาน นำเสนอ โดย นางประภานิช หมื่น ไชยศรี รพ. พุทธชินราช จ. พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 2 รพศ. / รพท. ไม่มีแพทย์ ดำเนินงาน นำเสนอ โดย นางประภานิช หมื่น ไชยศรี รพ. พุทธชินราช จ. พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 2 รพศ. / รพท. ไม่มีแพทย์ ดำเนินงาน นำเสนอ โดย นางประภานิช หมื่น ไชยศรี รพ. พุทธชินราช จ. พิษณุโลก

2 1. ปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานผู้สูงอายุ บุคลากร แพทย์ - ไม่สนใจเพราะผู้สูงอายุ มีโรคหลายโรค - ไม่มีทุนแพทย์เฉพาะทาง ผู้สูงอายุ โครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจน พยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ สนับสนุนน้อย ความหน้าทางวิชาชีพ ขาดการเชื่อมโยง

3 1. ปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานผู้สูงอายุ สถานที่ - ไม่มีสถานที่ชัดเจน - ผู้บริหารไม่เห็น ความสำคัญ อื่นๆ - การกระจายอำนาจ ทำให้ กลุ่มหายไป

4 2. จากปัญหาอุปสรรค ข้อ 1 มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ จัดโครงสร้างที่ชัดเจน จัดตั้งคณะทำงาน บริหารเจ้านาย ขอความร่วมมือจากแผนกอื่นๆเช่น ประสาน PCT/PCU วางแผนให้ชัดเจน ขอสถานที่ชัดเจน ประชาสัมพันธ์คลินิก / ชมรม

5 สร้างความแตกต่าง ( จัดทำ การตลาด ทัวร์ 9 วัด ) คัดกรองสุขภาพ แบ่งภารกิจจากคลินิกต่างๆที่มี ผู้สูงอายุมาประเมินและจัดกิจกรรม เช่น Clinic Neuro, Clinic DM,HT ( หาลูกค้าเพิ่มและแบ่งเบาภาระงาน แพทย์ และทีมเห็นความสำคัญของ งานผู้สูงอายุ ) 2. จากปัญหาอุปสรรคข้อ 1 มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

6 3. ในอนาคตหากไม่มีปัญหาใน ข้อ 1 ท่านสามารถดำเนินงานใน คลินิกผู้สูงอายุ โดยใช้รูปแบบใด ได้บ้าง ประสานงานแพทย์ประจำคลินิก จัดตั้งทีมงานสหวิชาชีพ จัดบริการแบบ One Stop Service ประชาสัมพันธ์โดยจัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น ปาเป้า, เล่นเกมส์ สะสมแต้ม, คาราโอเกะ - ประสานททท.( ลง Webside) - จิตอาสาพาเพลิน - คัดกรองแบ่งกลุ่มสุขภาพ / ทำกลุ่ม กิจกรรม Montessori

7 4. เครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ มี กิจกรรมอะไรบ้าง ดูงาน คลินิกผู้สูงอายุ 7 แห่ง ( สุรินทร์, สุราษฎร์ธานี, ระยอง, เชียงราย, ขอนแก่น, ชลบุรี ) นำเสนอผลงานผู้สูงอายุ ระดับประเทศ รางวัลศึกษาดูงานต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 2 รพศ. / รพท. ไม่มีแพทย์ ดำเนินงาน นำเสนอ โดย นางประภานิช หมื่น ไชยศรี รพ. พุทธชินราช จ. พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google