งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำเร็จสูงสุดของ ชีวิตมนุษย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วิ ริยกิจจา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำเร็จสูงสุดของ ชีวิตมนุษย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วิ ริยกิจจา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำเร็จสูงสุดของ ชีวิตมนุษย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วิ ริยกิจจา

2 เมื่อแรกเกิด ความสำเร็จสูงสุด คือ สามารถหายใจได้เอง

3 สามารถจำคนในบ้าน ได้ทุกคน เมื่ออายุได้ 1 ขวบ ความสำเร็จสูงสุด คือ

4 ความสำเร็จสูงสุด คือ สามารถเดินได้เอง

5 เมื่ออายุได้ 4 ขวบ ความสำเร็จสูงสุด คือ ไม่ฉี่รดที่นอน

6 เมื่ออายุได้ 15 ปี ความสำเร็จสูงสุด คือ มีเพื่อนฝูงมากมาย

7 เมื่ออายุได้ 20 ปี ความสำเร็จสูงสุด คือ เรื่องบนเตียง

8 เมื่ออายุได้ 30 ปี ความสำเร็จสูงสุด ความมั่นคงในชีวิต คือ

9 เมื่ออายุได้ 50 ปี ความสำเร็จสูงสุด คือ เรื่องบนเตียง

10 เมื่ออายุได้ 60 ปี ความสำเร็จสูงสุด คือ มีเพื่อนฝูงมากมาย

11 เมื่ออายุได้ 65 ปี ความสำเร็จสูงสุด คือ ไม่ฉี่รดที่นอน

12 เมื่ออายุได้ 70 ปี ความสำเร็จสูงสุด คือ สามารถเดิน

13 เมื่ออายุได้ 75 ปี ความสำเร็จ สูงสุด คือ สามารถจำคนในบ้าน ได้ทุกคน

14 เมื่ออายุได้ 80 ปี ความสำเร็จสูงสุด คือ สามารถหายใจได้เอง

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt ความสำเร็จสูงสุดของ ชีวิตมนุษย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วิ ริยกิจจา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google