งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่คาดว่าจะพัฒนาในการ จัดคลินิกผู้สูงอายุ.  ตัวอย่างคลินิกผู้สูงอายุแบบ ต่าง ๆ พิจารณาจาก - ตัวผู้สูงอายุมาจากไหน - กิจกรรมที่ควรทำให้สอดคล้อง กับผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่คาดว่าจะพัฒนาในการ จัดคลินิกผู้สูงอายุ.  ตัวอย่างคลินิกผู้สูงอายุแบบ ต่าง ๆ พิจารณาจาก - ตัวผู้สูงอายุมาจากไหน - กิจกรรมที่ควรทำให้สอดคล้อง กับผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่คาดว่าจะพัฒนาในการ จัดคลินิกผู้สูงอายุ

2  ตัวอย่างคลินิกผู้สูงอายุแบบ ต่าง ๆ พิจารณาจาก - ตัวผู้สูงอายุมาจากไหน - กิจกรรมที่ควรทำให้สอดคล้อง กับผู้สูงอายุ  บุคลากรต่าง ๆ จัดทำคลินิก ผู้สูงอายุแนวทางอย่างไร - พยาบาล OPD - พยาบาลเวชกรรมสังคม - พยาบาล PCU - อื่น ๆ

3 คลินิกผู้สูงอายุเข้าไปเกี่ยวเนื่อง กับงานอื่น ๆ  การเยี่ยมบ้าน  คลินิกเฉพาะทางอื่น ๆ เช่น คลินิก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน  ผู้ป่วยเฉพาะอื่น ๆ เช่น Ortho ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก หรือมา ตรวจแผนกตา  ผู้ป่วยใน

4 การสนับสนุนจากสถาบันเวช ศาสตร์ผู้สูงอายุ 1. 1. Website / bloc สำหรับงานคลินิก ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 2. 2. ทีมวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิรับ ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ 3. 3. จัดอบรมให้ความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่คาดว่าจะพัฒนาในการ จัดคลินิกผู้สูงอายุ.  ตัวอย่างคลินิกผู้สูงอายุแบบ ต่าง ๆ พิจารณาจาก - ตัวผู้สูงอายุมาจากไหน - กิจกรรมที่ควรทำให้สอดคล้อง กับผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google