งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่คาดว่าจะพัฒนาในการจัดคลินิกผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่คาดว่าจะพัฒนาในการจัดคลินิกผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่คาดว่าจะพัฒนาในการจัดคลินิกผู้สูงอายุ

2 ตัวอย่างคลินิกผู้สูงอายุแบบต่าง ๆ พิจารณาจาก
- ตัวผู้สูงอายุมาจากไหน - กิจกรรมที่ควรทำให้สอดคล้องกับผู้สูงอายุ บุคลากรต่าง ๆ จัดทำคลินิกผู้สูงอายุแนวทางอย่างไร - พยาบาล OPD - พยาบาลเวชกรรมสังคม - พยาบาล PCU - อื่น ๆ

3 คลินิกผู้สูงอายุเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับงานอื่น ๆ
การเยี่ยมบ้าน คลินิกเฉพาะทางอื่น ๆ เช่น คลินิกความดันโลหิตสูง เบาหวาน ผู้ป่วยเฉพาะอื่น ๆ เช่น Ortho ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก หรือมาตรวจแผนกตา ผู้ป่วยใน

4 การสนับสนุนจากสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
Website / bloc สำหรับงานคลินิกผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ทีมวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิรับปรึกษาปัญหาต่าง ๆ จัดอบรมให้ความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการ


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่คาดว่าจะพัฒนาในการจัดคลินิกผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google