งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองอธิบดีกรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองอธิบดีกรมการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองอธิบดีกรมการแพทย์
น.พ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา รองอธิบดีกรมการแพทย์ LAKE SKYWALKER

2 Learn How To Learn (เรียนรู้วิธีการที่จะเรียนรู้)

3 กรณีศึกษา ใครเอาเนยแข็งของฉันไป

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ความคิดเชิงระบบ Systems Thinking

13 ระบบ คือ การอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลขององค์ประกอบต่างๆ ที่ทำหน้าที่รวมกันเป็นหนึ่ง

14 การคิดเชิงระบบ เป็นพื้นฐานสำหรับความคิดและการสื่อสารที่กระจ่างชัด ทำให้เห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้น ด้วยมุมมองที่กว้างและแตกต่าง จะทำให้คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และปฏิบัติในสิ่งที่เป็นผลดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

15 การคิดเชิงระบบ เปรียบเสมือนเครื่องมือทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งเป็นการมองหาจุดที่ต้องปรับปรุงได้เป็น อย่างดี รวมไปถึงการสร้างทีมงานที่จะต้องดำเนินการไปอย่างเป็นระบบ

16 การคิดเชิงระบบ [Systems Thinking]
บุคลากรในองค์การจะต้องผนึกกันเป็นทีม เพื่อเรียนรู้รูปแบบทางความคิดที่เหมาะสม บริหารปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบกับองค์กร สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กรต่อไป

17 ยุคสมัยของพลังมันสมอง การมีทรัพยากรมากเท่าใดไม่สำคัญเท่ากับว่า มีสติปัญญาจัดการทรัพยากรได้ดีเพียงใด
เคราะห์ร้ายทุกอย่างต้องเป็นสีเขียว

18 จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ
การกระทำใด ๆ Plan Do การตัดสินใจ การป้อนกลับของ ประสบการณ์และผล จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ Action Check

19 ความสมดุลของเหลว ในร่างกาย ดื่มน้ำ กระหายน้ำ

20


ดาวน์โหลด ppt รองอธิบดีกรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google