งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดเชื้อในผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดเชื้อในผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดเชื้อในผู้สูงอายุ
ระบบภูมิคุ้มกัน “immunosenescence” ความสามารถในการจัดการกับการติดเชื้อลดลง มีผลต่อ cellular immunity & humoral immunity T-cell…. Thymus gland สัดส่วนของ memory T cells เพิ่มขึ้น แต่ naïve T cells ลดลง

2 (ต่อ)การติดเชื้อในผู้สูงอายุ
CD8+ cells ลดลง Naïve T cells Ig M memory B cells ลดลง ซึ่งมีหน้าที่ปกป้องบักเตรี (กลุ่ม strept) หน้าที่ของม้ามเสื่อมหน้าที่ลง Ig D, Ig m ลดลง

3 อาการทางคลินิกของการติดเชื้อในผู้สูงอายุ
อาการและอาการแสดงที่เฉพาะไม่ชัดเจน อาการที่ไม่ชัดเจนจึงทำให้วินิจฉัยล่าช้า พบว่าไม่มีไข้ได้ถึง 20% (อุณหภูมิของผู้สูงอายุโดยทั่วไป 97.4OF การศึกษาในผู้ที่เป็นนิวโมเนีย (320คน) อายุ กับอุณหภูมิ

4 (ต่อ) อาการทางคลินิกของการติดเชื้อในผู้สูงอายุ
อาการที่ไม่เฉพาะของการติดเชื้อ เบื่ออาหาร ความสามารถเสื่อมถอย สภาพจิตเปลี่ยนแปลง กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ และหกล้มเป็นอาการนำ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นข้อสังเกต


ดาวน์โหลด ppt การติดเชื้อในผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google