งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบภูมิคุ้มกัน “ immunosenescence ” ความสามารถในการจัดการกับ การติดเชื้อลดลง มีผลต่อ cellular immunity & humoral immunity T-cell …. Thymus gland สัดส่วนของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบภูมิคุ้มกัน “ immunosenescence ” ความสามารถในการจัดการกับ การติดเชื้อลดลง มีผลต่อ cellular immunity & humoral immunity T-cell …. Thymus gland สัดส่วนของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบภูมิคุ้มกัน “ immunosenescence ” ความสามารถในการจัดการกับ การติดเชื้อลดลง มีผลต่อ cellular immunity & humoral immunity T-cell …. Thymus gland สัดส่วนของ memory T cells เพิ่มขึ้น แต่ na ï ve T cells ลดลง

2 CD8+ cells ลดลง............... Na ï ve T cells Ig M memory B cells ลดลง ซึ่งมีหน้าที่ปกป้องบัก เตรี ( กลุ่ม strept) หน้าที่ของม้ามเสื่อมหน้าที่ ลง Ig D, Ig m ลดลง

3 อาการและอาการแสดงที่ เฉพาะไม่ชัดเจน อาการที่ไม่ชัดเจนจึงทำ ให้วินิจฉัยล่าช้า พบว่าไม่มีไข้ได้ถึง 20% ( อุณหภูมิของผู้สูงอายุ โดยทั่วไป 97.4 O F การศึกษาในผู้ที่เป็นนิวโม เนีย (320 คน ) อายุ กับ อุณหภูมิ

4 อาการที่ไม่เฉพาะของการติด เชื้อ เบื่ออาหาร ความสามารถ เสื่อมถอย สภาพจิตเปลี่ยนแปลง กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ และหกล้ม เป็นอาการนำ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นข้อสังเกต


ดาวน์โหลด ppt ระบบภูมิคุ้มกัน “ immunosenescence ” ความสามารถในการจัดการกับ การติดเชื้อลดลง มีผลต่อ cellular immunity & humoral immunity T-cell …. Thymus gland สัดส่วนของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google