งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรักษา Elderly Insomnia โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรักษา Elderly Insomnia โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรักษา Elderly Insomnia โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 อาการนอนไม่หลับ กว่าจะหลับได้ต้องใช้เวลานาน มากกว่าปกติ 30-45 นาที ตื่นกลางดึกหลาย ๆ ครั้งในแต่ละ เดือน ตื่นเช้ากว่าปกติและไม่สามารถ หลับต่อได้ ตื่นแล้วรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่สดชื่น หรือรู้สึกว่านอนหลับได้ไม่เต็มอิ่ม เป็นปัญหาต่อหน้าที่การงานและ หน้าที่ทางสังคม

3 ผลกระทบของการนอน ไม่หลับ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง Slow reaction time สมาธิการทำงานไม่ดี การทรงตัวไม่ดี หงุดหงิด ซึมเศร้า ความจำแย่ลง ไม่ค่อยมี ความสุขในชีวิต ไม่สบาย มากขึ้น

4 สาเหตุการนอนไม่หลับใน ผู้สูงอายุ โรคทางจิตเวช ที่พบบ่อยที่สุดคือ โรคซึมเศร้า นอกจากนี้ ได้แก่ โรควิตกกังวล โรคจิต โรคการปรับตัว (Adjustment disorders), การสูญเสีย บุคคลอันเป็นที่รัก โรคทางกาย ผู้สูงอายุมักจะมีโรคทางกายหลายโรค เช่น โรคปวดต่าง ๆ โรคหัวใจ โรคหอบ หรือ เคลื่อนไหวลำบาก เส้นเลือดอุดตันในสมอง โรคพาร์กินสัน ทางเดินปัสสาวะอักเสบ โรค ต่อมลูกหมากโต

5 ปัญหาพฤติกรรมที่ทำให้ นอนไม่หลับ สุขลักษณะการนอนไม่ดี กังวลเรื่องนอนมากไป พยายามที่จะนอนให้พอ ตามเวลาที่คิดว่าควรจะ นอน ทำให้เกิดความ กังวลและตื่นตัว

6 การซักประวัติ นอนไม่หลับ มานานแค่ไหน อาทิตย์หนึ่งนอนไม่หลับกี่ครั้ง พฤติกรรมก่อนที่จะมีปัญหาเรื่อง นอนไม่หลับ ลักษณะการนอนปัจจุบัน หลับยาก หลับไม่สนิท ตื่นบ่อย หลับต่อยาก ตื่นเร็วกว่าปกติ ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่น ลักษณะการนอนก่อนจะมีปัญหา

7 ซักประวัติเพื่อวินิจฉัยชนิดของ โรคนอนไม่หลับ จากผู้ป่วยและญาติ ผลกระทบของการนอนต่อการใช้ ชีวิตประวัติวัน ผู้ป่วยรู้สึกเองหรือคนที่นอนด้วยรู้สึก ขากระตุกบ่อย นอนกรนมาก และหยุดหายใจเป็นระยะ รู้สึกว่าปวดขา กระสับกระส่าย นอนไม่ได้ ลุกเดินแล้วดีขึ้น (periodic limb movement disorder, vertless leg syndrome)

8 Management elderly insomnia Insomnia classification Based on the duration of symptoms Transient or acute -few days to 2-4 weeks Chronic -Persisting for more than 1-3 months

9 Pharmacological Therapies Benzodiazepines Non-benzodiazepine hypnotics Melatonin receptor agonist Antidepressants Antipsychotics antihistamines

10 จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ และโทษของยา ต่อ คุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุนอนไม่หลับที่มี ผลกระทบต่อการใช้ชีวิต มาก จะได้ประโยชน์จาก การรักษามาก

11 จุดประสงค์ของการ รักษาด้วยยา ผู้ป่วยรู้สึกว่าได้นอนหลับสนิท และตื่นขึ้นมาสดชื่น ไม่มีผลข้างเคียงจากยา ง่วง นอน สลึมสลือ ใช้ยาได้นาน ไม่ดื้อยา

12 อุปสรรคที่ทำให้การให้ ยาไม่ได้ผล ความเชื่อของคน ปัญหาสุขภาพของแต่ละ บุคคล สรีระเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอายุ และโรค

13 Benzodiazepine receptor agonist Benzodiazepine : lorazepam (10.5 mg - 1 mg), clonazepam (0.25 mg – 1 mg), alprazolam (0.25 mg – 0.5 mg)

14 Side Effect Drowsiness, dizziness, unsteadiness of gait, rebound insomnia and memory impairment have been reported. Decresore reaction time ดื้อยามากขึ้น หยุดยา ทำให้นอนไม่หลับ อาจมี ผลทำให้สุขภาพแย่ลง เสี่ยงต่อการใช้ยาเกินขนาด

15 ประโยชน์ ช่วยให้นอนหลับเร็ว ลดความวิตกกังวล ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย

16 Non Benzodoazepine zolpidem (2.5 – 7.5 mg) BZI agonist No muscle relaxant Short half life (5 hrs) No daytime sleepiness at dose of 10 mg No rebound insomnia Risk of amnesia

17 Antidepressan ts Commonly used for insomnia but are not FDA approved Trazodone Doxepin (Sinequar) Amitriptyline mirtazapine

18 The Tricyclics Amitriptyline (strong anticholinogic) (10 mg) Doxepin (Sinequan) (25 mg) Side effects : dry mouth, urinary retention, dizziness, daytime sedation Memory impairment

19 Trazodone Dose range 50-100 mg The most commonly prescribed agent for treating insomnia cross all classes of medications Major side effects : sedation, dizziness, dry mouth, orthostatic hypotension, priapism (rare) No tolerance dependence and no risk of abuse

20 Mertazapine (7.5- 15 mg) Central alpha 2 noradrenergic antagonist, antagonist H 1 Side effect, weight gain, increase, appetite, daytime sedation and dizziness No risk abuse

21 Antihistramines Diphenhydramine (Benadryl, Tylenol PM) an Doxylamine (Unisom), hydroxyzine Little evidence to support their use Side effects : dry mouth, urinary retention, blurred vision, dizziness, sedation Cognitive impairment ดื้อยาง่าย

22 Antipsychotic (serequel) Not approved for insomnia Side effect : fall, metabolic syndrome No data on tolerance

23 How to keep track of your sleep Daily sleep diary or sleep log Daily sleep diary or sleep log Bedtime Bedtime Falling asleep time Falling asleep time Nighttime awakenings Nighttime awakenings Time to get back to sleep Time to get back to sleep Waking up time Waking up time Getting out of bed time Getting out of bed time Naps Naps

24 Non-drug treatments Cognitive-behavioral therapy (CBT) Cognitive-behavioral therapy (CBT) Stimulus control Stimulus control Cognitive therapy Cognitive therapy Sleep restriction Sleep restriction Relaxation training Relaxation training Sleep hygiene Sleep hygiene

25 Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for Insomnia CBT is as successful as medications in the acute treatment (4-8 weeks) of insomnia CBT is as successful as medications in the acute treatment (4-8 weeks) of insomnia It is more effective than medications in the long term It is more effective than medications in the long term Average of 50-60% improvement Average of 50-60% improvement

26 Cognitive Therapy Identify beliefs about sleep that are incorrect Identify beliefs about sleep that are incorrect Challenge their truthfulness Challenge their truthfulness Substitute realistic thoughts Substitute realistic thoughts

27 Cycle of Persistent Insomnia MALADAPTIVE HABITS Excessive time in bed Irregular sleep schedule Daytime napping Sleep- incompatible activities AROUSAL Emotional Cognitive Physiologic DYSFUNCTIONAL COGNITIONS Worrying over sleep loss Ruminating over consequences Unrealistic Expectations CONSEQUENCES Mood Disturbances Fatigue Performance impairments Social Discomfort

28 False beliefs about insomnia Misconceptions about causes of insomnia Misconceptions about causes of insomnia “Insomnia is a normal part of aging.” “Insomnia is a normal part of aging.” Unrealistic expectations re: sleep needs Unrealistic expectations re: sleep needs “I must have 8 hours of sleep each night.” “I must have 8 hours of sleep each night.” Faulty beliefs about insomnia consequences Faulty beliefs about insomnia consequences “Insomnia can make me sick or cause a mental breakdown.” “Insomnia can make me sick or cause a mental breakdown.” Misattributions of daytime impairments Misattributions of daytime impairments “I’ve had a bad day because of my insomnia.” “I’ve had a bad day because of my insomnia.” I can’t have a normal day after a sleepless night.” I can’t have a normal day after a sleepless night.”

29 More common myths about insomnia Misconceptions about control and predictability of sleep Misconceptions about control and predictability of sleep “I can’t predict when I’ll sleep well or badly.” “I can’t predict when I’ll sleep well or badly.” Myths about what behaviors lead to good sleep Myths about what behaviors lead to good sleep “When I have trouble getting to sleep, I should stay in bed and try harder.” “When I have trouble getting to sleep, I should stay in bed and try harder.”

30 Sleep Restriction - best if done with a professional Cut bedtime to the actual amount of time you spend asleep (not in bed), but no less than 4 hours per night Cut bedtime to the actual amount of time you spend asleep (not in bed), but no less than 4 hours per night No additional sleep is allowed outside these hours No additional sleep is allowed outside these hours Record on your daily sleep log the actual amount of sleep obtained Record on your daily sleep log the actual amount of sleep obtained

31 Sleep Restriction (cont’d) Compute sleep efficiency (total time asleep divided by total time in bed) Compute sleep efficiency (total time asleep divided by total time in bed) Based on average of 5 nights’ sleep efficiency, increase sleep time by 15 minutes if efficiency is >85% Based on average of 5 nights’ sleep efficiency, increase sleep time by 15 minutes if efficiency is >85% With elderly, increase sleep time if efficiency >80% and allow 30 minute nap. With elderly, increase sleep time if efficiency >80% and allow 30 minute nap.

32 Stimulus Control - You can do this on your own Go to bed only when sleepy Go to bed only when sleepy Use the bed only for sleeping Use the bed only for sleeping If unable to sleep, move to another room If unable to sleep, move to another room Return to bed only when sleepy Return to bed only when sleepy Repeat the above as often as necessary Repeat the above as often as necessary Get up at the same time every morning Get up at the same time every morning Do not nap Do not nap

33 Phototherapy- Light Therapy For DSPS- The patient sits in front of 10,000 lux light for 30 to 40 minutes upon awakening ; in addition, room lighting has to be markedly reduced in the evening to achieve the desired results. For DSPS- The patient sits in front of 10,000 lux light for 30 to 40 minutes upon awakening ; in addition, room lighting has to be markedly reduced in the evening to achieve the desired results. Response is generally evident after a two to three week period, but frequently requires indefinite treatment to maintain Response is generally evident after a two to three week period, but frequently requires indefinite treatment to maintain In patients with ASPS, bright light exposure in the evening has been successful in delaying sleep onset. In patients with ASPS, bright light exposure in the evening has been successful in delaying sleep onset.

34

35


ดาวน์โหลด ppt การรักษา Elderly Insomnia โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google