งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทบาท/บริบทของสถานบริการ ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทบาท/บริบทของสถานบริการ ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทบาท/บริบทของสถานบริการ ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2 2 บทบาทของสถานบริการ ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ลักษณะปัญหาของผู้สูงอายุไทย ลักษณะของผู้สูงอายุ เป้าหมายการดูแลผู้สูงอายุและแผนการดูแล สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่ยังขาดและจะต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  แนวทางการคัดกรองและตรวจเช็คสุขภาพ  การประเมินผู้สูงอายุครบวงจร คลินก ผสอ ในโรงพยาบาลตติยภูมิและโรงเรียนแพทย์

3 ปัญหาของผู้สูงอายุ มีปัญหาสุขภาพ ยิ่งสูงวัยยิ่งแย่ ทุพพลภาพ และพึ่งพิง ยากจน ถูกเอาเปรียบ ทั้งนอกบ้านและในบ้าน อยู่ตามลำพัง หรือเป็นที่พึ่งพิงของหลาน ๆ (เสาหลักผุ ๆ ไม้หลักปักเลน) สิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยให้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ อย่างเหมาะสม 3

4 4 ลักษณะเฉพาะ ของ ผู้สูงอายุ

5 5 Characteristics of Aging Patients Physiologic functions diminished Accumulation of life’s stresses, diseases, and environmental hazards “ Classic ” signs and symptoms of disease possibly absent, delayed, or altered

6 Geriatric Medicine6 Characteristics of Aging Patients Physical disease may present as psychiatric syndrome Psychiatric illness may present as a medical complaint Multiple medical, psychiatric, and social problems in the same patient Drug effects more pronounced and adverse reactions more common

7 7 นโยบายและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุวัยต่าง ๆ รุ่นเยาว์60-75 ปี รุ่นกลาง75-85 ปี รุ่นใหญ่> 85 ปี

8 8 แบ่งตามการพึ่งพาผู้สูงอายุ ไม่ต้องพึ่งพาเลย – totally independence พึ่งพาบางส่วน – partially dependence พึ่งพาทั้งหมด – totally dependence ติดเตียง – bed ridden

9 9 แบ่งตามภาวะสุขภาพ สุขภาพดี มีโรคเรื้อรังและ / หรือมี ภาวะทุพพลภาพ หง่อม / งอม / บอบ บาง /frail elderly

10 10 ลักษณะผู้สูงอายุ เป็นที่พึ่ง พึ่งตนเอง แข็งแรง พึ่งตัวเอง ( โรคเรื้อรัง ) แต่มีข้อจำกัด เจ็บป่วย พึ่งพา บางส่วน ทั้งหมด ตาย

11 11 ครอบครัวคุณลุงแสง อยู่กับภรรยาคุณป้า แจ่มใส เพิ่งเกษียณ ข้าราชการครู และ เจ้าหน้าที่ธนาคาร มาปลูกบ้านอยู่ที่แจ้ห่ม ช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งคู่ คุณลุงแสงเป็นความดันโลหิตสูงมานานแล้ว คุม ความดันได้ประมาณ 140-150/90 มม.ปรอท คุณป้าแจ่มใสมีไขมันในเลือดสูงบ้าง ไม่ได้กินยา ระวังเรื่องอาหาร

12 12 เป้าหมายการดูแล ผู้สูงอายุ 1. เพื่อคงความมีสุขภาพดี 2. ค้นพบโรค ( กาย / ใจ ) ใน ระยะแรก รักษาถูกต้อง ทันเวลา ฟื้นฟูสภาพอย่าง เหมาะสม 3. ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มากที่สุด โดยมีคุณภาพชีวิต ที่ดีแม้จะมีโรคเรื้อรัง 4. ให้การดูแลระยะสุดท้ายเพื่อ การจากไปอย่างสมศักดิ์ศรี

13 ทั้งสองคนต้องได้รับการดูแลระยะยาวจาก สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิอย่างไรบ้าง Health maintenance ควรจะต้องทำอะไร หรือ แนะนำเรื่องอะไร Early detection of disease/problem and disease prevention ปัญหาอะไร โรคอะไรที่ ต้องคอยมองหาเพราะคาดว่าต้องมาแน่ ๆ ช้า หรือเร็ว และต้องให้การป้องกันโรคอะไรบ้าง 13

14 อยู่มาหลายปีอย่างมีความสุข 72 แล้วแต่ยังกระฉับกระเฉง จะต้องมา FU ที่โรงพยาบาลตามนัดแต่กลับไม่มา ทั้งคู่ ผิดปกติมาก ๆ ตามไปดูที่บ้านอีก 2 วันต่อมา พบเป็นไข้หวัดใหญ่พร้อมกัน ไข้สูง ไอมาก นอนซม 14

15 คุณบุญส่ง 62 ปี ลูกเพิ่งไปรับมาจากกรุงเทพ เพราะเป็นลมหน้ามืดและ แขนขาอ่อนแรง ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ยังเดินไม่ค่อยสะดวก ต้อง ใช้ walker ที่บ้านกรุงเทพอยู่กับลูกชายคนเล็ก ทำงาน แต่เช้ากลับดึก ม..า...ก Underlying DM, HT,BPH ประวัติส่วนตัว เลิกสูบบุหรี่ตอนเข้าโรงพยาบาล ประวัติครอบครัว พ่อเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ พี่ชายเป็น ไวรัสตับอักเสบบีแล้วกลายเป็นมะเร็ง ตายไปแล้ว 2 ปี 15

16 16 Long Term Care Assisting living facilities  Nursing-home care Continuous caring for person from adulthood through end of life aims to maximize their capacities to live with quality of life ….home-based with their family supported by the community

17 17 Long Term Care For all people who are already older person or suspected to be in the future Older person are heterogeneous: active or functional aging disable and dependence rich and poor educated and noneducated

18 18 ปัญหาและโรคที่พบบ่อย ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ตา - ต้อกระจก ต้อหิน หูตึง นอนไม่หลับ

19 19 ปัญหาและโรคที่พบบ่อย หลงลืม หลง การเคลื่อนไหวผิดปกติ (โรค พาร์กินสัน) เวียน มึนศรีษะ การทรงตัวไม่ดี

20 20 ปัญหาและโรคที่พบบ่อย ปวด - หลัง เอว - ปวดข้อ ข้อเสื่อม เบาหวาน กระดูกพรุน มะเร็ง

21 21 ปัญหาและโรคที่พบบ่อย การขับถ่าย - อุจจาระ ปัสสาวะ ไขมันในเลือดสูง ขาดอาหาร / ขาดสารอาหาร ซีด

22 22 ร้อยละของสาเหตุ ที่ทำให้เกิด ภาวะทุพพลภาพใน ผู้สูงอายุไทย

23 23 แขนขาอ่อนแรง ความผิดรูปของแขนขา การตัดแขนขา สมองเสื่อม โรคจิต ตาบอดข้างเดียว ตาบอดสองข้าง หูพิการ หูหนวก 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

24 24 ลำดับของโรคและภาวะบกพร่องที่น่าจะเป็น สาเหตุของภาวะทุพพลภาพ ลำดับที่โรคและภาวะบกพร่องPopulation AR** Per 1,000 1อุบัติเหตุ217.2 2อัมพาตครึ่งซีก190.7 3โรคตา182.9 4ปวดเข่า – เข่าอักเสบ179.9 5ความดันโลหิตสูง166.0 6แขนขาอ่อนแรง153.2 7หูหนวกหูตึง115.1 8ตาบอด (ข้างเดียวและสองข้าง)94.9 9กระดูกสันหลัง (คดงอ)60.9

25 25 ลำดับที่โรคและภาวะบกพร่องPopulation AR** Per 1,000 10เบาหวาน72.6 11กลุ่มสมองเสื่อม62.8 12โรคหัวใจ (อื่น ๆ)54.5 13แขนขาเหยียดงอไม่ได้51.2 14โรคหลอดเลือดหัวใจ34.8 15โรคไต20.8 16ชัก14.3 17นิ้วมือนิ้วเท้าขาดด้วน13.4 18แขนขาขาดด้วน9.7 ลำดับของโรคและภาวะบกพร่องที่น่าจะเป็น สาเหตุของภาวะทุพพลภาพ

26 พันธะกิจของสถานบริการแต่ละระดับ สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด การดูแลทุติยภูมิ โรงพยาบาลศูนย์ การดูแลตติยภูมิ 26 การดูแลปฐมภูมิ

27 27 ดูแลในชุมชน ระยะสุดท้าย เจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน / ทั่วไป ที่มีศักยภาพในการ ดูแลผู้สูงอายุ โดยทีมสหสาขาวิชา เฉียบพลัน เจ็บป่วยเล็กน้อยสูงอายุสุขภาพดี สถานพยาบาล ทุพพลภาพ ฟื้นหาย

28 28 ครอบครัวคุณรุ่งอรุณ ในบ้านมีสมาชิก 4 คน อายุน้อยที่สุด หญิง 72 ปี อยู่กับสามี 85 ปี อัมพาต ติดเตียง มารดา 102 ปี สมองเสื่อม เดินพอได้ แต่วุ่นวาย น้า 98 ปี เริ่มหลง ๆ พอมีเงินใช้บ้างลูกส่งให้ ลูกแยกครอบครัว ไปหมด

29 29 ครอบครัวคุณดวงจันทร์ อยู่กัน 3 คน ผู้หญิง ทั้งหมด อายุ 8 ปี, 35 ปี และ 70 ปี คุณดวงจันทร์ เลิกกับสามี กลับมาอยู่กับแม่อายุ 70 ปี เดิมแม่พอช่วยตัวเองได้ ตอนเย็นเดินไปรับ หลานจากโรงเรียนและดูแลที่บ้าน ต่อมาแม่หกล้ม กระดูกต้นขาหักไม่ยอมผ่าตัด เดินไม่ได้

30 30 สิ่งจำเป็นสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนาและสนับสนุนการดูแลและบริการผู้สูงอายุที่บ้าน/ ชุมชน การพัฒนาระบบการดูแลปฐมภูมิโดยผู้สูงอายุมีส่วนร่วม การดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วยเฉียบพลัน การพัฒนาระบบการดูแลและส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเจ็บป่วย เรื้อรังที่ครอบคลุมการดูแลแบบองค์รวม การพัฒนาศักยภาพด้านการประสานงานระหว่างบุคลากรที่ ให้บริการทางสุขภาพและบุคลากรที่ให้บริการทางสังคม การพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัคร ระบบ ครอบครัว และประชากร

31 31 ระบบบริการและสงเคราะห์ที่มีอยู่ ด้านการรักษาพยาบาล  เจ็บป่วยเฉียบพลัน ด้านสังคม  บ้านพักคนชรา  เบี้ยยังชีพ

32 32 หลักประกันทางสังคม เศรษฐกิจ – รายได้ สังคม / การดูแล สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร

33 33 Integration of health & social care

34 34 การจัดบริการสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม ต้องควบคู่กันไป การสนับสนุน ระบบทางสังคม การบริการ ด้านสุขภาพ เจ็บป่วย เฉียบพลัน ทุพพล ภาพ ตาย ? ที่ไหน

35 35 การจัดรูปแบบบริการด้านสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม ให้มีการบริการแบบ บูรณาการ เชิงรุกโดยเน้น ครอบครัว และ ชุมชน เป็นฐานสำหรับผู้สูงอายุทุกคน เน้นระบบ การดูแลต่อเนื่อง ทุกมิติของการดูแล สุขภาพ - การสร้างเสริมสุขภาพ - การป้องกันโรคและการคัดกรอง - การดูแลรักษาโรคและความเจ็บป่วย - การฟื้นฟูสภาพ - การดูแลระยะสุดท้าย หลักการ(1)

36 36 การจัดรูปแบบบริการด้านสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม ผู้สูงอายุและครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการ ที่จัดไว้ จัดการสนับสนุนทางสังคม(social support) ให้สอดประสานเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ โดยบุคลากรทุกระดับการฝึกอบรมเฉพาะ ทางด้านผู้สูงอายุ(เกณฑ์มาตราฐานขั้นต่ำ) หลักการ (2)

37 37 สุขภาพดีระบบ/รูปแบบการ บริการ การสนับสนุนทางสังคม การคงภาวะ สุขภาพ การสร้างเสริม สุขภาพและการ ป้องกันโรค การคัดกรองและ ค้นพบโรคในระยะ ต้นและดูแลรักษาที่ เหมาะสม ศูนย์บริการ สุขภาพชุมชน คลินิกผู้สูงอายุ - สุขภาพดี - เจ็บป่วย ลานสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์เอนกประสงค์ เพื่อผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลกลางวัน : ทั่วไป สมองเสื่อมและ อัมพาต บริการสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม

38 38 ภาวะสุขภาพ ไม่ดี ระบบ/รูปแบบการ บริการ การสนับสนุน ทางสังคม เจ็บป่วย โรงพยาบาล - การดูแลระยะ เฉียบพลัน - การดูแลระยะสั้น เครือข่ายการ ดุ แลต่อเนื่อง ที่พักชั่วคราว ฟื้นหาย การดูแลต่อเนื่อง ฟื้นฟูสภาพ บริการสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม

39 39 ภาวะสุขภาพไม่ดีระบบ/รูปแบบการ บริการ การสนับสนุนทางสังคม เจ็บป่วยเรื้อรัง พิการ / ทุพพล ภาพ บริการฟื้นฟูสภาพ การคงภาวะ สุขภาพ โรงพยาบาลกลางวัน เครือข่ายการดูแล ต่อเนื่อง (สนับสนุน ครอบครัวและชุมชน) บริการการดูแล สุขภาพที่บ้าน / การดูแล สุขภาพที่บ้าน สถานสงเคราะห์ (กรณี ไม่มีผู้ดูแล) ระยะสุดท้าย บ้าน ศูนย์ดูแลเฉพาะ (Hospice) บริการสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม

40 40 1. การสร้างเสริมครอบครัวให้เข้มแข็ง - เงิน ทั้งครอบครัวและผู้สูงอายุ - ความรู้ของผู้แล - ทัศนคติต่อการดูแลผู้สูงอายุ - การสนับสนุนจากท้องถิ่นและชุมชน การดำเนินการ การจัดรูปแบบบริการด้านสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

41 41 2. สนับสนุนศักยภาพผู้สูงอายุและการดูแลต่อเนื่องทั้งใน แง่ระบบและผู้ดูแล - การเตรียมการก่อนสู่วัยสูงวัยทุกด้าน - เพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุและครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ความรู้ และกิจกรรมทางสังคม - จัดบริการสุขภาพและบริการสังคมเอื้อให้ผู้สูงอายุอยู่ใน บ้านและเกื้อกูลจากชุมชน โดยมีการแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในชุมชนให้ชัดเจน การดำเนินการ การจัดรูปแบบบริการด้านสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ)

42 42 - มีแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุทุก ระดับโดยรัฐผลิตเองหรือเป็นผู้กำกับดูแล - มีระบบการดูแลปฐมภูมิในชุมชน ครอบคลุม และสอดคล้องกับ ปัญหาตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่เหมาะสม - จัดระบบบริการให้เข้าถึงได้โดยง่ายหรือมีระบบบริการเชิงรุก เข้าถึงผู้สูงอายุและผู้ดูแล - มีระบบดูแลผู้ดูแลโดยเฉพาะในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการมีปัญหา ตามมาเช่น ผู้ดูแลที่สูงอายุ กลุ่มที่มีภาระหน้าที่มากมาย หรือ กลุ่มที่ต้องดูแลผู้ที่มีปัญหาซับซ้อนเช่นผู้ป่วยสมองเสื่อม การดำเนินการ การจัดรูปแบบบริการด้านสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ(ต่อ)

43 43 3. นโยบายชุมชนเข้มแข็ง - ข้อมูลผู้สูงอายุ กำหนดกลุ่มเสี่ยงในแง่มุมต่างๆ - กองทุนสนับสนุนการดูแล การบริการสุขภาพ และสังคมเพื่อผู้สูงอายุและผู้ดูแล - มีการพัฒนา / ช่วยเหลือด้านอาชีพและรายได้ แก่ครอบครัวและผู้สูงอายุให้คงศักยภาพที่จะ ดูแลตนเองในครอบครัว - มีบุคคล / คณะกรรมการรับผิดชอบการ ดำเนินการต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแล การดำเนินการ การจัดรูปแบบบริการด้านสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ(ต่อ)

44 44 - 3. นโยบายชุมชนเข้มแข็ง (ต่อ) - สนับสนุนและกำกับดูแลงานบริการทาง สุขภาพและสังคมให้สอดคล้องกับความ ต้องการ - พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสาร และการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต (ศูนย์เอนกประสงค์เพื่อ ผู้สูงอายุและครอบครัว) การดำเนินการ การจัดรูปแบบบริการด้านสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ(ต่อ)

45 45 4. การจัดบริการเฉพาะในกลุ่มด้อยโอกาสโดยชุมชน อาทิเช่น - การบริการด้านอาหาร (ธนาคารอาหาร/การจัดส่ง อาหาร) - ครอบครัวอุปถัมภ์ หรือการดูแลโดยเพื่อนบ้านหรือ ชุมชน - ยานพาหนะ - การปรับลักษณะที่อยู่อาศัย - อุปกรณ์เสริม / เฉพาะช่วยในการดูแล การดำเนินการ การจัดรูปแบบบริการด้านสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ(ต่อ)

46 46 ทำอย่างไร รัฐบาล  นโยบาย  งบประมาณ ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง  เตรียมแผน เตรียมคน  ประสานงาน ประสานใจ แล้วไป ด้วยกัน ประชาชน  เตรียมตัว ใจ เงิน บ้าน กัลยาณมิตร

47 47

48 48 Who will care for aging female?

49 49


ดาวน์โหลด ppt 1 บทบาท/บริบทของสถานบริการ ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google