งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dementia Cause and Assessment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dementia Cause and Assessment"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dementia Cause and Assessment
อาจารย์สิรินทร ฉันศิริกาญจน

2

3 สมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง
1. การเสื่อมสลายของสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน เป็นต้น 2. ปัญหาหลอดเลือดสมอง 3. การติดเชื้อในสมอง 4. ขาดสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามิน บี 1 บี 12 โฟลิค แอซิค

4 สาเหตุของโรคสมองเสื่อม
การเสื่อมสลายของสมอง - degenerative ผิดปกติที่เปลือกสมอง โรคอัลไซเมอร์ สมองเสื่อมที่มี Lewy body สมองเสื่อม 2 กลีบ (Fronto- temporal dementia) ผิดปกติที่เนื้อในสมอง โรคพาร์กินสัน

5

6

7 AD สมองปกติ Symptoms cognitive impairment aphasia
visuospatial disorientation สมอง Alzheimer

8

9

10

11

12

13

14

15 สาเหตุของโรคสมองเสื่อม
จากหลอดเลือดสมอง – vascular dementia สมองขาดเลือด - ischaemia เนื้อสมองตาย - infarct ครั้งเดียว - single หลายครั้ง - multiple

16 การขาดวิตามิน B1พบในผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
จุฬา 6/03/45 การขาดวิตามิน B1พบในผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ การขาดวิตามิน B12 พบใน ผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติติดต่อกันเป็นเวลานาน (> 10 ปี) ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กออกไป Demenia_JR

17 ขาดวิตามิน B12 ซีด (Anemia) MCV = Mean corpuscular volume
เม็ดเลือดแดงตัวเล็ก (microcytic anemia) ขาด B12 MCV สูง > 100 เม็ดเลือดแดงตัวโต (megaloblastic anemia

18

19 สาเหตุของโรคสมองเสื่อม
การติดเชื้อในสมอง ซิฟิลิส ไวรัสเอชไอวี โรคจาคอบ - ครูสเฟล สมอง/เยื่อบุสมองอักเสบ

20 สมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง
จุฬา 6/03/45 สมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง 5. การปรวนของเมตาโบลิกของร่างกาย เช่น การทำงานของต่อมไร้ท่อบางชนิดผิดปกติไป การทำงานของตับผิดปกติไป 6. การกระทบกระเทือน กระแทกเสมอ ๆ ( เช่นนักมวย) 7.เนื้องอกในสมอง โดยเฉพาะส่วนด้านหน้าของสมอง (Frontal lobe) Demenia_JR

21 สาเหตุของโรคสมองเสื่อม
การปรวนของเมตาโบลิกของ ร่างกาย ต่อมทัยรอยด์ทำงานผิดปกติมาก/น้อย ระดับแคลเซียมผิดปกติมาก/น้อย โรคตับ โรคไต

22 สมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง
จุฬา 6/03/45 สมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง 8.ช่องในสมองขยายใหญ่จากน้ำเลี้ยงสมองคั่ง (Normal Pressure Hydrocephalus) 9.ยาหรือสารที่เป็นพิษ โดยเฉพาะยาที่มีผลต่อการทำงานของสมอง (ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท ยากันชัก ) 10.การอักเสบของหลอดเลือด (Vasculitis - temporal arteritis) Demenia_JR

23 Normal Pressure Hydrocephalus (NPH)
ช่องในสมองขยายใหญ่จากน้ำเลี้ยงสมองคั่ง อาการ เดินผิดปกติ (Gait ataxia) กลั้นปัสสาวะไม่ได้ (Urinary incontinence) สมองเสื่อม (Dementia) อาการสมองเสื่อมจะเป็นเร็วกว่าพวก degenerative change และมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ตั้งแต่ช่วงต้นที่มีอาการสมองเสื่อม

24 โรคสมองเสื่อมที่รักษาได้
ต่อมทัยรอยด์ทำงานผิดปกติ (ต่ำ / สูง) ขาดวิตามินบี 12 ช่องในสมองขยายใหญ่ เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองคั่ง ยาหรือสารที่เป็นพิษ

25 จุฬา 6/03/45 การประเมินผู้ป่วย 1. ประเมิน cognitive function ดูว่าเสียหลาย domain ? น่าจะมีภาวะสมองเสื่อมหรือไม่ MMSE (TMSE, CMT, MMSE-T) clock draw 7 minute Demenia_JR

26 แบบทดสอบ MMSE CMT TMSE MMSE Thai

27 Examination-Thai version
Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T) Questions Points 1. Orientation (5 คะแนน) วัน /วันที่ /เดือน/ ปี / ฤดู Points 5

28 Examination-Thai version
Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T) Questions Points 2. Registration (5 คะแนน) 2.1 อยู่ที่สถานพยาบาล ที่นี่ชื่ออะไร ชั้นที่เท่าไร อำเภออะไร จังหวัดอะไร ภาคอะไร 2.2 กรณีอยู่ที่บ้านของผู้ถูกทดสอบ บ้านเลขที่เท่าไร หมู่ที่ ถนน อำเภอ จังหวัด ภาค Points 5

29 Examination-Thai version
Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T) Questions Points 3. Registration (3 คะแนน) “ ผม (ดิฉัน) จะบอกชื่อของ 3 อย่าง (ดอกไม้ แม่นำ รถไฟ) เดี๋ยวจะให้พูดตามที่บอก และจะกลับมาถามอีกครั้ง จะบอกเพียงครั้งเดียว ฟังให้ดีนะ แล้วพูดตาม Points 3

30 Examination-Thai version
Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T) Questions Points 4. Attention/Calaulation (5 คะแนน) (ทดสอบข้อใดข้อหนึ่ง) 4.1 “ให้คุณเอา 100 ตั้งลบด้วย 7 ในใจผลลัพธ์ได้เท่าไร บอกมาแล้วลบด้วย 7 อีก ทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ได้ เท่าไรบอกมาทุกครั้ง ” 4.2 ให้คุณเอา 20 ตั้งลบด้วย 3 ไป 5 ครั้งบอกผลลัพธ์ 4.3 สะกดคำว่ามะนาวถอยหลัง Points 5

31 Examination-Thai version
Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T) Questions Points 5. Recall - ( 3 คะแนน) ถามของ 3 อย่างที่ให้จำตามข้อ 3 Points 3

32 Examination-Thai version
Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T) Questions Points 6. Naming ( 2 คะแนน) ยื่นดินสอให้ผู้ถูกทดสอบดูและถามว่า “นี่เรียกว่าอะไร ” Points 1 แสดงนาฬิกาข้อมือให้ผู้ถูกทดสอบดูและถามว่า “นี่เรียกว่าอะไร ” Points 1

33 Examination-Thai version
Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T) Questions Points 7. Repetition (1 คะแนน) ให้พูดตาม “ ใครใคร่ขายไก่ไข่ ” Points 1

34 Examination-Thai version
Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T) Questions Points 8. Verbal command ( 3 คะแนน) ทำตามคำสั่ง : (ดิฉัน) จะส่งกระดาษให้แล้วคุณรับ ด้วยมือขวา พับครึ่งด้วยมือทั้ง 2 ข้าง แล้ววางไว้ที่” (พื้น โต๊ะ เตียง) Points 3

35 Examination-Thai version
Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T) Questions Points 9. Written command ( 1 คะแนน) ผู้ทดสอบแสดงกระดาษที่เขียนว่า “หลับตา” แล้วบอกให้ผุ้ทดสอบทำตามคำที่กำหนด Points 1

36 Examination-Thai version
Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T) Questions Points 10. Written ( 1 คะแนน) คำสั่ง “จงเขียนประโยคอะไรก็ได้มา 1 ประโยค” ถ้าผู้ทดสอบไม่เข้าใจให้บอกว่า เขียนอะไรก็ได้ที่อยากบอกหรืออยากถามให้ อ่านแล้วรู้เรื่องหรือมีความหมาย Points 1

37 Examination-Thai version
Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T) Questions Points 11. Visuoconstruction ( 1 คะแนน) ผู้ทดสอบส่งกระดาษที่มีรูปดังตัวอย่างให้ผู้ถูก ทดสอบแล้วบอกว่า Points 1 “จงวาดภาพให้เหมือนตัวอย่างนี้ให้มากที่สุด” Total Points = 30

38 การประเมินผู้ป่วย 2. ประเมินความรุนแรงและการดำเนินโรค (Activities of Daily Living) Instrumental ADL Basic ADL Global Deterioration Scale (GDS)

39 Examples of instrumental and basic ADL
กิจการงานอาชีพ จัดการการเงิน นัดหมาย ความรับผิดชอบ เดินทางด้วยตนเองด้วยรถสาธารณะ ADL เตรียมและปรุงอาหาร ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ทำงานอดิเรก จัดการเรื่องยา การใช้โทรศัพท์

40 Examples of instrumental and basic ADL
Dressing Grooming Bathing Toileting Eating Transferring Ambulation


ดาวน์โหลด ppt Dementia Cause and Assessment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google