งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Dementia Cause and Assessment. 2 3 1. การเสื่อมสลายของสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กิน สัน เป็นต้น 2. ปัญหาหลอดเลือดสมอง 3. การติดเชื้อในสมอง 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Dementia Cause and Assessment. 2 3 1. การเสื่อมสลายของสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กิน สัน เป็นต้น 2. ปัญหาหลอดเลือดสมอง 3. การติดเชื้อในสมอง 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Dementia Cause and Assessment

2 2

3 3 1. การเสื่อมสลายของสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กิน สัน เป็นต้น 2. ปัญหาหลอดเลือดสมอง 3. การติดเชื้อในสมอง 4. ขาดสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามิน บี 1 บี 12 โฟลิค แอซิค สมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุ อะไรบ้าง

4 4 สาเหตุของโรคสมอง เสื่อม การเสื่อมสลายของสมอง - degenerative ผิดปกติที่เปลือกสมอง โรคอัลไซเมอร์ สมองเสื่อมที่มี Lewy body สมองเสื่อม 2 กลีบ (Fronto- temporal dementia) ผิดปกติที่เนื้อในสมอง โรคพาร์กินสัน

5 5

6 6

7 7 AD Symptoms cognitive impairment aphasia visuospatial disorientation สมองปกติ สมอง Alzheimer

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 สาเหตุของโรคสมอง เสื่อม จากหลอดเลือดสมอง – vascular dementia สมองขาดเลือด - ischaemia เนื้อสมองตาย - infarct ครั้งเดียว - single หลายครั้ง - multiple

16 16 การขาดวิตามิน B 1 พบในผู้ที่ ดื่มสุราเป็นประจำ การขาดวิตามิน B 12 พบใน ผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติ ติดต่อกันเป็นเวลานาน (> 10 ปี ) ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะ อาหารและลำไส้เล็กออกไป

17 17 ขาดวิตามิน B12 ซีด (Anemia) MCV = Mean corpuscular volume ในคนปกติ MCV 85 - 94 ขาดเหล็ก MCV ต่ำ 60 – 70 เม็ดเลือดแดงตัวเล็ก (microcytic anemia) ขาด B12 MCV สูง > 100 เม็ดเลือดแดงตัวโต (megaloblastic anemia

18 18

19 19 สาเหตุของโรคสมอง เสื่อม การติดเชื้อในสมอง ซิฟิลิส ไวรัสเอชไอวี โรคจาคอบ - ครูสเฟล สมอง / เยื่อบุสมองอักเสบ

20 20 สมองเสื่อมเกิดจาก สาเหตุอะไรบ้าง 5. การปรวนของเมตาโบลิกของ ร่างกาย เช่น การทำงานของต่อม ไร้ท่อบางชนิดผิดปกติไป การ ทำงานของตับผิดปกติไป 6. การกระทบกระเทือน กระแทกเสมอ ๆ ( เช่นนักมวย ) 7. เนื้องอกในสมอง โดยเฉพาะส่วน ด้านหน้าของสมอง (Frontal lobe)

21 21 สาเหตุของโรคสมอง เสื่อม การปรวนของเมตาโบลิกของ ร่างกาย ต่อมทัยรอยด์ทำงานผิดปกติ มาก / น้อย ระดับแคลเซียมผิดปกติมาก / น้อย โรคตับ โรคไต

22 22 สมองเสื่อมเกิดจาก สาเหตุอะไรบ้าง 8. ช่องในสมองขยายใหญ่จากน้ำ เลี้ยงสมองคั่ง (Normal Pressure Hydrocephalus) 9. ยาหรือสารที่เป็นพิษ โดยเฉพาะยา ที่มีผลต่อการทำงานของสมอง ( ยา นอนหลับ ยากล่อมประสาท ยากันชัก ) 10. การอักเสบของหลอดเลือด (Vasculitis - temporal arteritis)

23 23 Normal Pressure Hydrocephalus (NPH) ช่องในสมองขยายใหญ่จากน้ำ เลี้ยงสมองคั่ง อาการ เดิน ผิดปกติ (Gait ataxia) กลั้นปัสสาวะไม่ได้ (Urinary incontinence) สมอง เสื่อม (Dementia) อาการสมองเสื่อมจะเป็นเร็วกว่าพวก degenerative change และมีอาการ กลั้นปัสสาวะไม่ได้ตั้งแต่ช่วงต้นที่มี อาการสมองเสื่อม

24 24 โรคสมองเสื่อมที่รักษา ได้ ต่อมทัยรอยด์ทำงานผิดปกติ ( ต่ำ / สูง ) ขาดวิตามินบี 12 ช่องในสมองขยายใหญ่ เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองคั่ง ยาหรือสารที่เป็นพิษ

25 25 การประเมินผู้ป่วย 1. ประเมิน cognitive function ดูว่า เสียหลาย domain ? น่าจะมีภาวะสมองเสื่อม หรือไม่ MMSE (TMSE, CMT, MMSE-T) clock draw 7 minute

26 26 แบบทดสอบ MMSE CMT TMSE MMSE Thai

27 27 Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T) Questions Points 1. Orientation (5 คะแนน ) วัน / วันที่ / เดือน / ปี / ฤดู Points 5

28 28 Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T) Questions Points 2. Registration (5 คะแนน ) 2.1 อยู่ที่สถานพยาบาล ที่นี่ชื่อ อะไร ชั้นที่เท่าไร อำเภออะไร จังหวัดอะไร ภาค อะไร 2.2 กรณีอยู่ที่บ้านของผู้ถูก ทดสอบ บ้านเลขที่เท่าไร หมู่ที่ ถนน อำเภอ จังหวัด ภาค Points 5

29 29 Questions Points 3. Registration (3 คะแนน ) “ ผม ( ดิฉัน ) จะบอกชื่อของ 3 อย่าง เดี๋ยวจะให้ พูดตาม ( ดอกไม้ แม่นำ รถไฟ ) เดี๋ยวจะให้ พูดตามที่บอก และจะกลับมาถามอีกครั้ง จะบอก เพียงครั้งเดียว ฟังให้ดีนะ แล้วพูด ตาม Points 3 Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T)

30 30 Questions Points 4. Attention/ Calaulation (5 คะแนน ) ( ทดสอบข้อใดข้อหนึ่ง ) 4.1 “ ให้คุณเอา 100 ตั้งลบด้วย 7 ใน ใจผลลัพธ์ได้เท่าไรบอกมาแล้วลบด้วย 7 อีก ทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ได้เท่าไร บอกมาทุกครั้ง ” 4.2 ให้คุณเอา 20 ตั้งลบด้วย 3 ไป 5 ครั้งบอกผลลัพธ์ 4.3 สะกดคำว่ามะนาวถอยหลัง Points 5 Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T)

31 31 Questions Points 5. Recall - ( 3 คะแนน ) ถามของ 3 อย่างที่ให้จำตาม ข้อ 3 Points 3 Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T)

32 32 Questions Points 6. Naming ( 2 คะแนน ) ยื่นดินสอให้ผู้ถูกทดสอบดูและ ถามว่า “ นี่เรียกว่าอะไร ” Points 1 แสดงนาฬิกาข้อมือให้ผู้ถูก ทดสอบดูและถามว่า “ นี่เรียกว่าอะไร ” Points 1 Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T)

33 33 Questions Points 7. Repetition (1 คะแนน ) ให้พูดตาม “ ใครใคร่ขายไก่ ไข่ ” Points 1 Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T)

34 34 Questions Points 8. Verbal command ( 3 คะแนน ) ทำตามคำสั่ง : ( ดิฉัน ) จะส่ง กระดาษให้แล้วคุณรับ ด้วยมือขวา พับครึ่งด้วยมือทั้ง 2 ข้าง แล้ววางไว้ที่ ” ( พื้น โต๊ะ เตียง ) Points 3 Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T)

35 35 Questions Points 9. Written command ( 1 คะแนน ) ผู้ทดสอบแสดงกระดาษที่เขียนว่า “ หลับตา ” แล้วบอกให้ผุ้ทดสอบทำตามคำที่ กำหนด Points 1 Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T)

36 36 Questions Points 10. Written ( 1 คะแนน ) คำสั่ง “ จงเขียนประโยคอะไรก็ ได้มา 1 ประโยค ” ถ้าผู้ทดสอบไม่เข้าใจให้บอกว่า เขียนอะไรก็ได้ที่อยากบอกหรือ อยากถามให้ อ่านแล้วรู้เรื่องหรือมีความหมาย Points 1 Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T)

37 37 Questions Points 11. Visuoconstruction ( 1 คะแนน ) ผู้ทดสอบส่งกระดาษที่มีรูปดัง ตัวอย่างให้ผู้ถูก ทดสอบแล้วบอก ว่า Points 1 “ จงวาดภาพให้เหมือนตัวอย่างนี้ ให้มากที่สุด ” Total Points = 30 Mini-Mental State Examination-Thai version (MMSE-T)

38 38 การประเมินผู้ป่วย 2. ประเมินความรุนแรงและ การดำเนินโรค (Activities of Daily Living) Instrumental ADL Basic ADL Global Deterioration Scale (GDS)

39 39 Examples of instrumental and basic ADL Instrumental กิจการงาน อาชีพ จัดการ การเงิน นัดหมาย ความ รับผิดชอบ เดินทางด้วย ตนเองด้วย รถสาธารณะ ADL เตรียมและปรุง อาหาร ใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าในบ้าน ทำงานอดิเรก จัดการเรื่องยา การใช้ โทรศัพท์

40 40 Examples of instrumental and basic ADL Basic ADL Dressing Grooming Bathing Toileting Eating Transferring Ambulation


ดาวน์โหลด ppt 1 Dementia Cause and Assessment. 2 3 1. การเสื่อมสลายของสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กิน สัน เป็นต้น 2. ปัญหาหลอดเลือดสมอง 3. การติดเชื้อในสมอง 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google