งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มติชน มติชน Healthcare Healthcare “ การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ” 17 กรกฎาคม 2552 ณ เวทีศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ณ เวทีศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มติชน มติชน Healthcare Healthcare “ การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ” 17 กรกฎาคม 2552 ณ เวทีศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ณ เวทีศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มติชน มติชน Healthcare Healthcare “ การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ” 17 กรกฎาคม 2552 ณ เวทีศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ณ เวทีศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ นายแพทย์วิวัฒน์ วิ ริยกิจจา รองอธิบดีกรมการ แพทย์

2 วิดีทัศน์นำเสนอกรมการ แพทย์

3

4 เมื่อแรกเกิด ความสำเร็จสูงสุด คือ สามารถหายใจได้เอง

5 สามารถจำคนในบ้าน ได้ทุกคน เมื่ออายุได้ 1 ขวบ ความสำเร็จสูงสุด คือ

6 เมื่ออายุได้ 2 ขวบ ความสำเร็จสูงสุด คือ สามารถเดินได้เอง

7 เมื่ออายุได้ 4 ขวบ ความสำเร็จสูงสุด คือ ไม่ฉี่รดที่นอน

8 เมื่ออายุได้ 15 ปี ความสำเร็จ สูงสุด คือ มีเพื่อนฝูง มากมาย

9 เมื่ออายุได้ 20 ปี ความสำเร็จสูงสุด คือ เรื่องบนเตียง

10 เมื่ออายุได้ 30 ปี ความสำเร็จสูงสุด ความมั่นคงในชีวิต คือ

11 เมื่ออายุได้ 50 ปี ความสำเร็จสูงสุด คือ เรื่องบนเตียง

12 เมื่ออายุได้ 60 ปี ความสำเร็จสูงสุด คือ มีเพื่อนฝูงมากมาย

13 เมื่ออายุได้ 65 ปี ความสำเร็จ สูงสุด คือ ไม่ฉี่รดที่นอน

14 เมื่ออายุได้ 70 ปี ความสำเร็จ สูงสุด คือ สามารถ เดิน

15 เมื่ออายุได้ 75 ปี ความสำเร็จ สูงสุด คือ สามารถจำคนในบ้าน ได้ทุกคน

16 เมื่ออายุได้ 80 ปี ความสำเร็จ สูงสุด คือ สามารถหายใจได้ เอง

17 ปัญหาปัญหา ระบบ บริการ ครอบครัว จาก ใหญ่ เล็ก ครอบครัว จาก ใหญ่ เล็ก สถานบริการ รายจ่ายจะ เพิ่มขึ้น 2.5 เท่า 90% ของ เตียงผู้ป่วยจะถูกใช้ 90% ของ เตียงผู้ป่วยจะถูกใช้ โดยผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ ระบบของสังคม ผู้สูงอายุ จะถูกทอดทิ้ง ไม่มีคน ดูแล ไม่มีคน ดูแล

18 ปัญหาปัญหา ตัว บุคคล ผิวหนัง ผม ฟัน ตา หู กระดูก ไข ข้อ ระบบย่อย อาหาร ฯ ล ฯฯ ล ฯฯ ล ฯฯ ล ฯ ประเทศ จะเปลี่ยนจากพลังให้ กลายเป็นภาระ เดิมจากคนแข็งแรงมีความสามารถเปลี่ยน บทบาทเป็นผู้อาวุโส

19 ปัญหาปัญหา ตัว บุคคล ผิวหนัง ผม ฟัน ตา หู กระดูก ไข ข้อ ระบบย่อย อาหาร ฯ ล ฯฯ ล ฯฯ ล ฯฯ ล ฯ ผู้อาวุโสมิใช่เป็นภาระ แต่เป็นพลังที่เข้มแข็ง ผู้อาวุโสก็ เพิ่ม GDP ของชาติได้ อายุที่ควรปลดเกษียณ 60 หรือ 65 หรือ 70 หรือ 75 หรือ 80 หรือ 85

20 ปัญหาปัญหา ตัว บุคคล ผิวหนัง ผม ฟัน ตา หู กระดูก ไข ข้อ ระบบย่อย อาหาร ฯ ล ฯฯ ล ฯฯ ล ฯฯ ล ฯ สาเหตุของปัญหา 1. ขาดการเตรียมตัวก่อนเกิด ปัญหา วัวหายล้อมคอก ทุติยัมปิ วัวหายล้อม คอก ตติยัมปิ วัวหายล้อม คอก

21 ปัญหาปัญหา ตัว บุคคล ผิวหนัง ผม ฟัน ตา หู กระดูก ไข ข้อ ระบบย่อย อาหาร ฯ ล ฯฯ ล ฯฯ ล ฯฯ ล ฯสาเหตุของปัญหา 2. ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุยังไม่ รองรับในอนาคต ปี 2563 เป็นต้นไป ผู้อาวุโสจะเท่ากับเด็กและ ผู้อาวุโสจะมากขึ้นไปเรื่อยๆ ความจำเป็น พื้นฐานยังไม่รองรับ 3. มีแต่พวกองค์การ NATO (No Action Talk Only) รู้แต่ไม่ทำก็ไม่ต่างจากไม่รู้และไม่ได้ทำ เราต้องการ Action

22 สภาวะที่ไม่ใช่ปัญหา Ö ผมตั้งใจเป็นผู้สูงอายุ Ö ผมตั้งใจเป็นผู้สูงอายุ Ö ผู้อาวุโสควรอยู่ในบ้านกับ ครอบครัว Ö ควรมีสถานพบปะสังสรรค์ บริการผู้อาวุโสร่วมกับเพื่อน ช่วยเพื่อน เพื่อนช่วยลูกเพื่อน ลูกเมียของเพื่อนเหมือนลูกเมีย ของเพื่อน ช่วยลูกเมียของ เพื่อน ช่วยซึ่งกันและกัน

23 Ö มีสถานดูแลสุขภาพกึ่งโรงพยาบาลกึ่ง บ้าน Ö มีสถานดูแลสุขภาพกึ่งโรงพยาบาลกึ่ง บ้าน สภาวะที่ไม่ใช่ปัญหา Ö โรงพยาบาลมีหน่วยดูแลสำหรับผู้อาวุโส โดยเฉพาะ เพราะผู้ Ö โรงพยาบาลมีหน่วยดูแลสำหรับผู้อาวุโส โดยเฉพาะ เพราะผู้ อาวุโส โรค สภาพร่างกาย ต่างจาก หนุ่มสาว เด็ก อาวุโส โรค สภาพร่างกาย ต่างจาก หนุ่มสาว เด็ก Ö มีสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ผลักดัน บุคลากร องค์ความรู้ Ö มีสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ผลักดัน บุคลากร องค์ความรู้ เพื่อดูแลผู้อาวุโสต่อไป เพื่อดูแลผู้อาวุโสต่อไป

24 สภาวะที่ไม่ใช่ปัญหา Ö มีศูนย์สุขภาพผู้อาวุโสตามภาคต่างๆ เพื่ออำนวยความ Ö มีศูนย์สุขภาพผู้อาวุโสตามภาคต่างๆ เพื่ออำนวยความ สะดวก พัฒนาระบบ Ö มีกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาให้มีพลัง ในการสร้างสรรค์ Ö มีกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาให้มีพลัง ในการสร้างสรรค์

25 วิธีการ แก้ปัญหา ตัวปัจเจก บุคคล กินอาหารที่ปลอดภัยมาสนใจออกกำลังมิ หยุดยั้งดูแลใจ สุขอนามัยจะเลิศล้ำวันนี้ท่านออกกำลังกายหรือ ยัง ปีนี้ท่านตรวจเช็คสุขภาพหรือยัง

26 การจัดระบบในการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ “ ผู้สูงอายุควรเป็นวาระแห่งชาติ และต้องรีบลงมือทำภายในอีก ไม่ถึง 10 ปี เราจะไปที่ใดจะพบแต่ ผู้สูงอายุ ” เราจะไปที่ใดจะพบแต่ ผู้สูงอายุ ”

27 ทางเลือกการดูแลสุขภาพจาก สุภาพบุรุษวัย

28

29 “ การตายอย่างสมศักดิ์ ศรี มีความสุข เป็นยอดปรารถนาของ มนุษย์ ”

30 บทสรุป การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เราควรจะอยู่ตามกฎของธรรมชาติให้ดี ที่สุดเท่าที่จะทำได้ เวลาไม่สำคัญเท่าคุณภาพ และคุณค่า ของชีวิตคนเรา

31 ด้วยความปรารถนาดี


ดาวน์โหลด ppt มติชน มติชน Healthcare Healthcare “ การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ” 17 กรกฎาคม 2552 ณ เวทีศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ณ เวทีศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google