งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กาแล็กซีและเอกภพ พวกเราอาศัยอยู่บนโลกสีน้ำเงินใบนี้ ซึ่งโครจร ไปรอบ ๆ ดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวฤกษ์ ขนาดกลางใน เอกภพ ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อน และแสงเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กาแล็กซีและเอกภพ พวกเราอาศัยอยู่บนโลกสีน้ำเงินใบนี้ ซึ่งโครจร ไปรอบ ๆ ดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวฤกษ์ ขนาดกลางใน เอกภพ ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อน และแสงเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กาแล็กซีและเอกภพ พวกเราอาศัยอยู่บนโลกสีน้ำเงินใบนี้ ซึ่งโครจร ไปรอบ ๆ ดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวฤกษ์ ขนาดกลางใน เอกภพ ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อน และแสงเป็น ปริมาณมาก จึงทำให้เรามองเห็นและรู้สึกถึงความร้อน ได้ทั้ง ๆ ที่ดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกมากถึง 148,800,000 กิโลเมตร

3 กาแล็กซีและเอกภพ ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งในจำนวนหนึ่ง แสนล้านดวงใน กาแล็กซีของเราที่เรียกว่า กาแล็กซี ทางช้างเผือก ดาวฤกษ์แต่ละดวงมีขนาด และสี แตกต่างกัน กาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นเพียง 1 ใน หนึ่งแสนล้านกาแล็กซี ที่ประกอบกันเป็นเอกภพ

4 กาแล็กซีและเอกภพ เอกภพมีขนาดใหญ่มาก ถ้าเราสามารถขี่ จักรยานจากโลกไปดวง อาทิตย์ต้องใช้เวลารวม 718 ปี ความกว้างใหญ่ของเอกภพจะต้องวัดเป็นปีแสง ซึ่ง 1 ปีแสงเท่ากับระยะทางที่แสงเดินทาง 1 ปี ( แสง เดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกใช้เวลา 8.3 วินาที ) ความกว้างของกาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ 100,000 ปีแสง ยานอวกาศที่มนุษย์สร้างขึ้น เคลื่อนไหวได้เร็วเพียง 0.0001 เท่าของแสงเท่านั้น

5 กาแล็กซี กาแล็กซี (galaxy) เป็นบริเวณที่ประกอบด้วย ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ บริเวณของดาวเคราะห์ ดาว เคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต รวมทั้งแก๊สและฝุ่น ธุลีในอวกาศกาแล็กซีเป็นส่วนหนึ่งของเอกภพ ซึ่ง กำเนิดมาจากมวลของแก๊ส ภายใต้ความดันและแรง ดึงดูดระหว่างกัน

6 กาแล็กซีทางช้างเผือก กาแล็กซีทางช้างเผือก เป็นกาแล็กซีที่ระบบ สุริยะสังกัดอยู่ ในคืน เดือนมืดถ้าเรามองขึ้นไปบน ท้องฟ้า จะเห็นเป็นแทบสีขาวพาดอยู่ ชาวกรี กจินตนา การว่าเป็นเสมือนทางน้ำนม จึงเรียกว่า "The Milky way" สำหรับคนไทยจินตนาการว่าเป็นทางเดินของ ช้างเผือก จึงเรียกว่า " ทางช้าง เผือก "

7 องค์ประกอบของ กาแล็กซี กาแล็กซีประกอบด้วยดาวฤกษ์ กระจุกดาวสสารระหว่าง ดาว ( แก๊สและ ฝุ่นธุลี ) เนบิวลา และที่ว่างในอากาศเป็นส่วน ใหญ่ ซึ่งจะของเลือกนำเสนอเพียงบางตัวอย่าง 1. กระจุกดาว คือกลุ่มดาวตั้งแต่สิบดวงไปจนถึงหลายสิบ ล้านดวง ในกาแล็กซี ทางช้างเผือกจะพบกระจุกดาวรอบ ๆ ศูนย์กลางกาแล็กซี เช่น กระจุกดาวลูกไก่้ ถ้ามองด้วยตาเปล่า จะมองเห็นดาวฤกษ์ประมาณ 7 ดวง 2. สสารระหว่างดาว ดาวฤกษ์แต่ละดวงอยู่ห่างไกลกัน มาก ระหว่างดวง ดาวจึงมีสสารระหว่างดาว ซึ่งประกอบด้วย แก๊ส ( ส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจน ) ฝุ่นธุลีชิ้นส่วนของสะเก็ดดาว แทรกคั่นอยู่ 3. เนบิวลา กลุ่มเมฆหมอกของแก๊สและฝุ่นธุลีของสสาร ในอากาศ ที่อยู่ระหว่างดวงดาวในกาแล็กซ๊ มี 3 ชนิด - เนบิวลาสว่าง เป็นกลุ่มแก๊สและฝุ่นธุลีที่สะท้อนแสง สว่างที่ส่องมาจากดาวฤกษ์ - เนบิวลาเรืองแสง เป็นกลุ่มแก๊สและฝุ่นธุลีระหว่าง ดวงดาวที่เปล่ง แสงออกมาจากตัวเอง ซึ่งเกิดจากการรวมตัว ของอนุภาคโปรตรอนนิวตรอนเป็นอะตอม ไฮโดรเจน - เนบิวลามืด เป็นกลุ่มแก๊สและฝุ่นธุลีจำนวนมากและ หนาทึบ ซึ่งดูดกลืนแสงของดาวฤกษ์ที่ส่องมา

8 เอกภพ เอกภพ (Universe) หมายถึง กาแล็กซีหลาย ๆ กาแล็กซีมารวมกันอยู่เป็นระบบ และเป็นผลรวมของ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในอวกาศทั้งหมด เอกภพมีระบบ กาแล็กซีประมาณหนึ่งแสนล้านกาแล็กซี่ แต่ละ กาแล็กซีจะอยู่ห่างกันมาก บางกาแล็กซีอาจจะอยู่ไกล กันถึง 1 ล้านปีแสง

9 กำเนิดเอกภพ นักดาราศาสตร์ยังไม่ทราบแน่นชัดว่าเอกภพมา จากไหน เกิดขึ้นได้ อย่างไร นักวิทยาศาสตร์และนัก ดาราศาสตร์ต่างก็เสนอแนวคิดต่าง ๆ นานา ซึ่ง สามารถสรุปทฤษฎีที่กล่าวถึงการกำเนิดเอกภพได้ หลายทฤษฎี แต่ที่ยอมรับ กันมากก็คือ ทฤษฎี Big- Bang Theory ที่กล่าวว่า สรรพสิ่งทั้งมวลในเอกภพที่ปรากฏอยู่นี้ครั้งหนึ่ง เคยรวม ตัวกันกลุ่มก้อนและอัดตัวอยู่รวมกันแน่นด้วย พลังมหาศาล ต่อมาเอกภพเกิดการ ระเบิดครั้งใหญ่ มวลและพลังงานมหาศาลถูกปล่อยออกมา แต่ความ ร้อนและพลังงาน ได้ดึงดูดทำให้สารต่าง ๆ รวมตัวกัน เกิดเป็นดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ กระจุกดาว กาแล็กซี และพลังงานต่าง ๆ "

10 การขยายตัวของเอก ภพ จากการศึกษากาแล็กซีที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่ อยู่ใกล้โลก คือ กาแล็กซีแอนโดรมีนา ซึ่งอยู่ห่างจาก โลกประมาณ 2 ล้านปีแสง และกาแล็กซีอื่น ๆ พบว่า แต่ละกาแล็กซีกำลังเคลื่อนตัวออกห่างกันไปเรื่อย ๆ ทุกทิศทาง นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้จากการ เปลี่ยนแปลงเส้นสเปกตรัมของแสง ที่ได้รับที่บ่งบอก ว่ากำลังเคลื่อนที่ออกไป นั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น ว่า เอกภพก็มีการขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ เช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt กาแล็กซีและเอกภพ พวกเราอาศัยอยู่บนโลกสีน้ำเงินใบนี้ ซึ่งโครจร ไปรอบ ๆ ดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวฤกษ์ ขนาดกลางใน เอกภพ ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อน และแสงเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google