งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Multipoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Multipoint"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Multipoint
จัดทำโดย เด็กหญิงจุฑามาศ วงค์ต๋าคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2 สวัสดีครับเพื่อนๆ

3 หน่วยการเรียนรู้ เลขยกกำลัง
หน่วยการเรียนรู้ เลขยกกำลัง

4 เรามารู้จักกับ ความหมายของเลขยกกำลัง กันดีกว่า

5 ความหมายของเลขยกกำลัง
เรียนรู้ ความหมายของเลขยกกำลัง เพื่อนเคยเรียนเรื่องเลขยกกำลังมาบ้างแล้ว  บทนิยามของเลขยกกำลังเป็นดังนี้    เป็นเลขยกกำลังที่มี  2  เป็นฐาน  และมี  5  เป็นเลขชี้กำลัง  และ หมายเหตุ           ในกรณีที่เลขยกกำลังมีเลขชี้กำลังเป็น  1  เช่น    จะหมายถึง    และนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า  จำนวนทุกจำนวน  เช่น  2, -7, , x  เป็นเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น 1

6 n5 มีความหมายว่าอย่างไร
n × n × n × n × n n × 5

7 2 3 มีความหมายว่าอย่างไร
แบบฝึกหัด 2 3 มีความหมายว่าอย่างไร 2 × 2 × 2 2 × 3

8 การคูณเลขยกกำลัง วิธีทำ
ในการคูณเลขยกกำลังกับเลขยกกำลัง  ผลคูณที่ได้จะไม่อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า  1  แต่ในบางกรณี  เราสามารถเขียน ผลคูณของเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เลย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่าง   จงหาผลคูณของ   กับ วิธีทำ                                    หรือ หาคำตอบได้จากบทนิยาม am×an = a m+n วิธีทำ 3 5 × 3 2 = 3 5+2 = 3 7

9 (-2) 4 × (-2) 2มีค่าเท่ากับข้อใด
(-2) 4 × (-2) 2มีค่าเท่ากับข้อใด (-2) 8 (-2) 6

10 (-10) 3 × (-10) 5 มีค่าเท่ากับข้อใด
(-10) 8 (-10) 15

11 เมื่อเรานำเลขยกกำลังหนึ่งไปหารเลขยกกำลังอีกจำนวนหนึ่งจะได้ผลดังนี้
การหารเลขยกกำลัง เมื่อเรานำเลขยกกำลังหนึ่งไปหารเลขยกกำลังอีกจำนวนหนึ่งจะได้ผลดังนี้   5453 = (5x5x5x5) (5x5x5) = = 5 แต่ทุกคนได้รู้ว่า "ไม่ใช้ศูนย์เป็นตัวหาร" ดังนั้นเลขยกกำลังที่หารนั้น  "ต้องมีฐานที่ไม่ใช่ศูนย์" a 0 = และ a ไม่ใช่ 0 2 3  2 3 = (2x2x2) (2x2x2) = 23-3 = 20 = 1 ถ้าพร้อมแล้วก็ไปตอนต่อไปเลยครับ

12 (- 5) 2 ÷ (- 5) มีค่าเท่ากับข้อใด
(- 5) 2 ÷ (- 5) มีค่าเท่ากับข้อใด (- 5) 2 - 1 (- 5) 2 - 0

13 (- 4) 5 ÷ (- 4) 2 มีค่าเท่ากับข้อใด
(- 4) (- 4) 5  2

14 การนำไปใช้

15

16

17 7250000 อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ข้อใด
7.25×106 725 ×104

18 3×10-7 เขียนในรู้สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ในข้อใด


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Multipoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google