งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีครับเพื่อนๆ เรามารู้จักกับ ความหมายของเลข ยกกำลัง กันดีกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีครับเพื่อนๆ เรามารู้จักกับ ความหมายของเลข ยกกำลัง กันดีกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สวัสดีครับเพื่อนๆ

3

4 เรามารู้จักกับ ความหมายของเลข ยกกำลัง กันดีกว่า

5 ความหมายของเลขยกกำลัง เพื่อนเคยเรียนเรื่องเลขยกกำลังมาบ้างแล้ว บท นิยามของเลขยกกำลังเป็นดังนี้ เป็นเลขยกกำลังที่มี 2 เป็นฐาน และมี 5 เป็น เลขชี้กำลัง และ หมายเหตุ ในกรณีที่เลขยกกำลังมีเลขชี้กำลังเป็น 1 เช่น จะ หมายถึง และนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า จำนวนทุกจำนวน เช่น 2, - 7,, x เป็นเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น 1

6 n 5 มีความหมายว่าอย่างไร n × n × n × n × n n × 5

7 2 3 มีความหมายว่าอย่างไร 2 × 2 × 2 2 × 3

8 การคูณเลข ยกกำลัง ในการคูณเลขยกกำลังกับเลขยกกำลัง ผลคูณที่ได้จะ ไม่อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 1 แต่ในบาง กรณี เราสามารถเขียน ผลคูณของเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ เลย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่าง จงหาผลคูณของ กับ วิธีทำ หรือ หาคำตอบได้จากบทนิยาม a m ×a n = a m+n วิธีทำ 3 5 × 3 2 = 3 5+2 = 3 7

9 ( -2 ) 4 × (-2) 2 มีค่าเท่ากับข้อใด ( -2 ) 8 ( -2 ) 6

10 (-10 ) 3 × ( -10) 5 มีค่าเท่ากับข้อใด (-10 ) 8 (-10 ) 15

11 เมื่อเรานำเลขยกกำลังหนึ่งไปหารเลขยกกำลังอีกจำนวน หนึ่งจะได้ผลดังนี้ 5 4  5 3 = (5x5x5x5)  (5x5x5) = 5 4-3 = 5 แต่ทุกคนได้รู้ว่า " ไม่ใช้ศูนย์เป็นตัวหาร " ดังนั้นเลขยกกำลังที่หารนั้น " ต้อง มีฐานที่ไม่ใช่ศูนย์ " a 0 = 1 และ a ไม่ใช่ 0 2 3  2 3 = (2x2x2)  (2x2x2) = 2 3-3 = 2 0 = 1 ถ้าพร้อมแล้วก็ไปตอนต่อไปเลยครับ

12 (- 5) 2 ÷ (- 5) มีค่าเท่ากับข้อใด (- 5) 2 - 1 (- 5) 2 - 0

13 (- 4) 5 ÷ (- 4) 2 มีค่าเท่ากับข้อใด (- 4) 5 - 2 (- 4) 5  2

14 การนำไปใช้

15

16

17 7250000 อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ข้อใด 7.25×10 6 725 ×10 4

18 3×10 -7 เขียนในรู้สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ในข้อใด 0.00000003 0.0000003


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีครับเพื่อนๆ เรามารู้จักกับ ความหมายของเลข ยกกำลัง กันดีกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google