งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Multipoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Multipoint"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Multipoint
จัดทำโดย เด็กหญิงกันธิกา กันถิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2 สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคน

3 เรื่อง เลขยกกำลัง นะครับ
วันนี้เราจะเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง นะครับ

4 ความหมายของเลขยกกำลัง
เลขยกกำลังเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่ใช้แสดงแทนจำนวนที่มีการคูณจำนวน ซ้ำๆ กัน โดยมีบทนิยามว่า ถ้า a เป็นจำนวนจริงใดๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a𝑛 เป็นเลขยกกำลังที่มี a เป็น ฐาน และมี n เป็น เลขชี้กำลัง

5 การคูณเลขยกกำลัง การคูณเลขยกกำลังเป็นการดำเนินการหนึ่งที่ตัวตั้งและตัวคูณต้องเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันโดยมีสมบัติของการคูณ ดังนี้ am × an = a m + n เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ m และ n แทนจำนวนเต็มบวก ตัวอย่าง จงหาผลคูณของเลขจกกำลังต่อไปนี้ 22×23 = (2×2)×(2×2×2) = 22+3 = 25 34×35=(3×3×3×3)×(3×3×3×3×3) = 34+5 = 39

6 แบบทดสอบความเข้าใจ am × an = a m + n จริง เท็จ

7 แบบทดสอบความเข้าใจ 52 × มีค่าเท่าใด 5 2 × 1 5 2+1

8 การหารเลขยกกำลัง การหารเลขยกกำลังเป็นการดำเนินการระหว่างจำนวนสองจำนวนที่เขียนในรูปเลขยกกำลังซึ่งตัวตั้งและตัวหารจะต้องมีฐานเป็นจำนวนเดียวกันและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก มีบทนิยาม ดังนี้ am ÷ an = a m - n เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ซึ่งไม่เท่ากับศูนย์ m, n แทนจำนวนเต็มบวก และ m > n ตัวอย่าง จงหาผลลัพธ์ 39 ÷ 34 ในรูปเลขยกกำลัง 39 วิธีทำ 39 ÷ 34 = 39-4 = 35 ตอบ 35

9 แบบทดสอบความเข้าใจ am ÷ an = am - n ใช่ ไม่ใช่

10 แบบทดสอบความเข้าใจ 52  มีค่าเท่าใด 5 2  1


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Multipoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google