งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีครับ นักเรียน ทุกๆคน วันนี้เราจะเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง นะครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีครับ นักเรียน ทุกๆคน วันนี้เราจะเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง นะครับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สวัสดีครับ นักเรียน ทุกๆคน

3 วันนี้เราจะเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง นะครับ

4 ความหมายของเลขยก กำลัง เลขยกกำลังเป็นสัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่ใช้แสดง แทนจำนวนที่มีการคูณจำนวน ซ้ำๆ กัน โดยมีบทนิยามว่า ถ้า a เป็นจำนวนจริงใดๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a เป็นเลขยกกำลังที่มี a เป็น ฐาน และมี n เป็น เลขชี้กำลัง

5 การคูณเลขยกกำลัง การคูณเลขยกกำลังเป็นการดำเนินการหนึ่งที่ตัวตั้งและตัวคูณ ต้องเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันโดยมีสมบัติของการคูณ ดังนี้ a m × a n = a m + n เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ m และ n แทนจำนวนเต็ม บวก ตัวอย่าง จงหาผลคูณของเลขจกกำลังต่อไปนี้ 2 2 ×2 3 = (2×2)×(2×2×2) = 2 2+3 = 2 5 3 4 ×3 5 =(3×3×3×3)×(3×3× 3×3×3) = 3 4+5 = 3 9

6 แบบทดสอบ ความเข้าใจ a m × a n = a m + n จริง เท็จ

7 แบบทดสอบความ เข้าใจ 5 2 × 5 1 มีค่า เท่าใด 5 2 × 1 5 2+1

8 การหารเลขยกกำลัง การหารเลขยกกำลังเป็นการดำเนินการระหว่างจำนวน สองจำนวนที่เขียนในรูปเลขยกกำลังซึ่งตัวตั้งและตัวหาร จะต้องมีฐานเป็นจำนวนเดียวกันและมีเลขชี้กำลังเป็น จำนวนเต็มบวก มีบทนิยาม ดังนี้ a m ÷ a n = a m - n เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ซึ่งไม่เท่ากับศูนย์ m, n แทนจำนวน เต็มบวก และ m > n ตัวอย่าง จงหาผลลัพธ์ 3 9 ÷ 3 4 ในรูปเลข ยกกำลัง 3 9 วิธีทำ 3 9 ÷ 3 4 = 3 9-4 = 3 5 ตอบ 3 5

9 a m ÷ a n = a m - n ใช่ ไม่ใช่ แบบทดสอบความ เข้าใจ

10 5 2  1 5 2 - 1 5 2  5 1 มีค่า เท่าใด


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีครับ นักเรียน ทุกๆคน วันนี้เราจะเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง นะครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google