งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน มีนาคม - มิถุนายน 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน มีนาคม - มิถุนายน 2549"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน มีนาคม - มิถุนายน 2549
งานพัฒนาวิชาการ Fluoride varnish : เก็บข้อมูลรอบ 3, วิเคราะห์ สำรวจการเข้าถึงบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ : ทำตัวชี้วัด ประชุมผู้เก็บข้อมูล (14 มีค ร่วมกับสำนัก ส.) รูปแบบทันตฯในศูนย์เตาะแตะ สกลนคร: อบรมพี่เลี้ยง ประเมินเด็กแปรงฟัน, แนวทางลดหวาน (ร่วมกับจุฬา) ศึกษาสถานการณ์ศูนย์เด็กเล็ก: ทำแบบเก็บข้อมูล, สุ่ม, ส่งแบบสอบถาม ศึกษาปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม,อาหารเด็ก: วิเคราะห์ KM งานส่งเสริมทันตฯในแม่และเด็ก: 4-5 เมย เชิญเขต 8,2 สมุทรสงคราม,ชุมพร,อุทันธานี,สุพรรณบุรี

2 สนับสนุน,สร้าง ภาคีเครือข่าย
พัฒนาคู่มือโรงเรียนอนุบาลอ่อนหวาน พัฒนาสื่อการสอน/ การอบรมในเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนการทำงานของศูนย์ส่งเสริมฯ : อบรม ผดด.เขต 5 (มีค,เมย,พค) ประชุมจังหวัดเขต 2 (16 มีค) ร่วมกับภาคีโภชนาการเชิงรุก เคลื่อนนโยบายฉลากขนม โครงการเด็กไทยไม่กินหวานในพื้นที่ 16 จว. :เริ่มดำเนินการ ติดตามงานครั้งที่ 1 (สุรินทร์ 30 มีค)

3 รณรงค์สร้างกระแส ประกวดแม่ลูกฟันดี
ร่วมกับเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ประกวดเมนูอ่อนหวาน ใน นศ.ราชภัฏฯ (กค 49) ร่วมกับคณะทันตฯจุฬา/บริษัทไลอ้อน จัดรณรงค์แปรงฟันในเด็กวัยอนุบาล (กำลังร่างโครงการ)


ดาวน์โหลด ppt ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน มีนาคม - มิถุนายน 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google