งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน"

2 กิจกรรม การใส่ฟันเทียม 80,000 ราย การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
การรณรงค์ / นิทรรศการ/เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การผลิตสื่อ/สิ่งพิมพ์ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล

3 การใส่ฟัน : โครงการ 3 ปี (48-49-50)
ใส่ฟันฐานพลาสติกทุกประเภท 80,000 คน ลดการสูญเสียฟัน การใส่ฟัน : โครงการ Vertical program (กค.48-มีค.49) ตรวจ,ใส่ฟัน CD, >16 ซี่,แนะนำ 30,000 คน ตรวจในชุมชน 800 คน/จังหวัด

4 จังหวัดดำเนินการ

5 1. การตรวจสุขภาพช่องปาก
เป้าหมายการตรวจ ,000 ราย ข้อมูล 75 จังหวัดและกทม ,763 ราย คาดว่า 75 จังหวัดจะส่งข้อมูลอีก ,021 ราย

6 2. การใส่ฟันเทียม เป้าหมาย 30,000 ราย
75 จังหวัดและภาครัฐ กทม ,128 ราย ตัดโอนเงินให้สป.กทม. บริหารจัดการ 2,300 ราย

7 3. เมื่อสิ้นสุดโครงการ ประมาณ 95,784ราย
ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ประมาณ 95,784ราย ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียม ,901ราย - 75 จังหวัดและกทม.ภาครัฐ 31,601 ราย - จากการจัดการของสป.กทม. 2,300 ราย

8 งบประมาณภายใต้โครงการหลักประกัน’48
เดือนมค. รับรายงานผ่านโปรแกรมภายในวันที่ 28 โปรแกรมมีข้อขัดข้อง ส่งมาได้/ส่งมาได้ ส่งมาได้ ข้อมูลไม่ครบ สปสช.เร่งรัดการเบิกจ่าย : เดือนมีนาเบิก 3 รอบ - รอบที่ 1 รายงานกพ. ที่ผ่านโปรแกรมปลายเดือน - รอบที่ 2 ส่งกองภายใน 20 มีนา - รอบที่ 3 รอบสุดท้ายส่งภายใน 28 มีนา

9 การประเมินผล

10 1. โดย สสจ. (ภายในมีค. 49) - ติดตามการจัดบริการ - สุ่ม 10% ของผู้รับบริการ (แบบประเมินกลาง) คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ การขึ้นทะเบียนแล้วไม่มารับบริการ

11 2. โดย ศูนย์อนามัย (ภายในมีค. 48)
- ประเมินรูปแบบระบบบริการ / ระบบสนับสนุน - สุ่ม 2 จังหวัดในเขต จ.ละ 1 สสจ. +2 CUP

12 3. โดย กองทันตสาธารณสุข (ภายในพค. 49)
- ประเมินการบรรลุเป้าหมาย - รูปแบบการจัดบริการ เอกชน/ประชาชนมีส่วนร่วม ความพึงพอใจต่อระบบสนับสนุน - สุ่ม 4 จังหวัด และ กทม.

13

14 6 เดือนหลัง (เมษา-กันยา)

15 โครงการตามงบประมาณกรมอนามัยปี 49
การพัฒนารูปแบบงานส่งเสริมสุขภาพ : ชมรมผู้สูงอายุ (ศอ. 4,5,10) งบกรมอนามัยศอ.ละ 70,000 บาท การประกวดผู้สูงวัยฟันดี วัย 80 ปีระดับเขต เขตละ 2 คน งบกรมอนามัย ศอ.ละ บาท

16 โครงการตามงบประมาณกรมอนามัยปี 49
งานกาชาด 27 มีนา 2549 - ร่วมกับสำนักงานเลขานุการกรมอนามัย - จัดทำและส่งเนื้อหาการประกวดตามแนวคิดประเภทที่3 “พระมหากษัตริย์ผู้พรั่งพร้อมด้วยพระกรุณาแก่ผู้สูงวัย ในโครงการฟันเทียมพระราชทาน” - เตรียมจัดนิทรรศการ

17 โครงการตามงบสปสช. - รอบที่ 1 รายงานกพ. ที่ผ่านโปรแกรมปลายเดือน
สปสช.เร่งรัดการเบิกจ่าย : เดือนมีนาเบิก 3 รอบ - รอบที่ 1 รายงานกพ. ที่ผ่านโปรแกรมปลายเดือน - รอบที่ 2 ส่งกองภายใน 20 มีนา - รอบที่ 3 รอบสุดท้ายส่งภายใน 28 มีนา

18 โครงการตามงบสปสช. การประเมินผล - สสจ. / ศูนย์อนามัย / กองทันตฯ
รณรงค์ภาคอิสาน - ร่วมกับศอ.6, มข.,สสจ. ขอนแก่น - มิย. 49 - ศูนย์ฯ กาญจนาภิเษก มข. อบรม 1-3 พค. คณะทันตฯ จุฬา (รอบสุดท้าย)

19 # กองทุนโครงการฟันเทียมพระราชทาน #
โครงการตามงบสปสช. การประเมินผล - สสจ. - ศูนย์อนามัย - กองทันตฯ หลังมีนาคม 49 - high cost - vertical program # กองทุนโครงการฟันเทียมพระราชทาน #

20 กองทุนโครงการ “ฟันเทียมพระราชทาน”
๏ แนวทางการใช้จ่ายเงินในกองทุน - การใส่ฟันที่เบิกจ่ายจากงบฯอื่นไม่ได้ - ค่าตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ ตค. 47- มิย. 48 - ค่า lab กรณีที่เริ่มทำแล้วไม่มาใส่ เช่น เสียชีวิต ๏ การตอบแทนผู้ที่ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล - เฉพาะรายที่ร่วมบริจาค 4000 บาทขึ้นไป - ได้รับพระผงพิมพ์ใหญ่ 2 องค์ พิมพ์เล็ก 2 องค์

21


ดาวน์โหลด ppt โครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google