งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความยืดหยุ่นอุปสงค์ และอุปทาน อ. ศิวาพร ทรงวิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความยืดหยุ่นอุปสงค์ และอุปทาน อ. ศิวาพร ทรงวิวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความยืดหยุ่นอุปสงค์ และอุปทาน อ. ศิวาพร ทรงวิวัฒน์

2

3

4

5 ค่าความ ยืดหยุ่นจุด B E = 4 8= -4.00 -2 4 -2 4 ค่าความ ยืดหยุ่นจุด B E = 4 8= -4.00 -2 4 -2 4 x ค่าความยืดหยุ่น จุด AB E = 8 + 68 – 4 = -2.33 4 + 86 – 8 ค่าความยืดหยุ่น จุด AB E = 8 + 68 – 4 = -2.33 4 + 86 – 8 x Inferior Goods Normal Goods ราคาปริมาณอุปสงค์ชากาแฟ 1054 1245 ค่าความยืดหยุ่นของชา E = -1.22 ค่าความยืดหยุ่นของชา Substitution Goods

6

7 D QP1 P2 D Q1P1 P2Q2 D P2Q2 P1Q1 D P1Q1 P2Q2 D PQ1 Q2

8

9

10 S QP1 P2 s Q1P1 P2Q2 S P2Q2 P1Q1 S P1Q1 P2Q2 S PQ1 Q2

11 D0 P0 Q0 P1 S0 P0Q P1

12 D S0 QP0 S0 + Tax P1 D S0 Q0 Q1 D S0 Q0P0 Q1P1 P3

13 เป็นวิธีการที่รัฐบาลเข้า แทรกแซงการทำงานของกล ไกลราคา เพื่อให้ความ ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับ ความเดือนร้อนจากราคา สินค้าที่สูงจนเกินไป S D P1Q1 P2Q2 Q3 Black Market เป็นวิธีการที่รัฐบาลเข้า แทรกแซงการทำงานของกล ไกลราคา เพื่อให้ความ ช่วยเหลือผู้ผลิตที่ได้รับ ความเดือนร้อนจากราคา สินค้าที่ต่ำจนเกินไป SS DD P1Q1 P2 Q2Q2Q2Q2 Q3


ดาวน์โหลด ppt ความยืดหยุ่นอุปสงค์ และอุปทาน อ. ศิวาพร ทรงวิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google