งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO บัญชีรายได้ประชาชาติและองค์ประกอบค่าใช้จ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO บัญชีรายได้ประชาชาติและองค์ประกอบค่าใช้จ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO บัญชีรายได้ประชาชาติและองค์ประกอบค่าใช้จ่าย

2 NI Y = GDP GNPNNPNIGDPGNPNNPNI

3 การบริโภคการลงทุนของเอกชน ข้าว 1,000 ตัน ๆ ละ 500 บาท บะหมี่ 800 ตัน ๆ ละ 200 บาท รถยนต์ 30 คัน ๆ ละ 500,000 บาท น้ำมัน 1,000 ลิตร ๆ ละ 35 บาท ข้าว 500 ตัน ๆ ละ 500 บาท บะหมี่ 450 ตัน ๆ ละ 200 บาท รถยนต์ 5 คัน ๆ ละ 500,000 บาท น้ำมัน 600 ลิตร ๆ ละ 40 บาท การใช้จ่ายของรัฐบาลส่งออก ข้าว 200 ตัน ๆ ละ 400 บาท บะหมี่ 350 บาท ๆ ละ 200 บาท รถยนต์ 20 คัน ๆ ละ 500,000 บาท น้ำมัน 400 ลิตร ๆ ละ 55 บาท ข้าว 300 ตัน ๆ ละ 500 บาท รถยนต์ 5 คัน ๆ ละ 500,000 บาท กำหนดให้มีการนำเข้าน้ำมัน 1,000 ลิตร ๆ ละ 70 บาท รวมมูลค่า 70,000

4

5 การใช้จ่าย มวลรวม ลดลง ผลิตสินค้าได้ เกินความ ต้องการ ผู้ผลิต ลดการ จ้างงาน อัตราการ ว่างงาน สูงขึ้น รายได้ ของ ประชากร ลดลง

6

7

8

9

10 YdCSMPCAPCMPSAPS ,000 10, ,00 0 1,000 1, ,080 5,000 9,000 13,000-1, ,000 2,000 3,

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt LOGO บัญชีรายได้ประชาชาติและองค์ประกอบค่าใช้จ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google