งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อและอุปกรณ์ที่ควรทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อและอุปกรณ์ที่ควรทราบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อและอุปกรณ์ที่ควรทราบ
HEIGHT GAUGE หน่วย : mm ชื่อและอุปกรณ์ที่ควรทราบ COLLUM SLIDE ADJUST INDICATOR LOCK SCRIBER BASE MEASURE JAW 31 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

2 การใช้งาน *ก่อนการใช้งานต้อง SET ZERO ทุกครั้ง*
เลื่อนMEASURE JAW ให้สัมผัสกับพื้น นำชิ้นงานที่ต้องการทราบค่า มาทำการวัด - เลื่อน SLIDE ADJUST ให้สูงกว่า ชิ้นงาน -นำชิ้นงานวางที่ฐาน แล้วเลื่อน SLIDE ADJUST ลงชิ้นงาน แล้วกดที่ปุ่ม ZERO ให้เป็น ศูนย์ 32 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

3 การใช้งาน ให้ SLIDE ADJUST สัมผัสกับผิวของชิ้นงาน
อ่านค่าที่วัดได้จาก INDICATOR * ดังนั้นชิ้นงาน มีความสูง mm * 33 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

4 การจัดเก็บและบำรุงรักษา
1 สถานทีจัดเก็บต้องไม่อยู่ในสถานที่ต่อไปนี้ - ที่ที่มีแสงแดดส่องถึง หรือ มีความร้อนเกินกว่า 50 ํC - ที่ที่มีไอน้ำหนาแน่น หรือ อยู่ในแหล่งน้ำ - สถานที่มีสารเคมีประเภทกรด หรือ ด่าง ที่มีผลต่อการกัดกร่อน - ที่ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก 34 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

5 การจัดเก็บและบำรุงรักษา
การบำรุงรักษา 1 ก่อนใช้งานควรตรวจสอบความผิดปกติ ของเครื่องมือวัดทุกครั้ง 2 ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดเครื่องมือ ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง 3 ใช้ผ้าชุบน้ำมันพอหมาดๆ เช็ดให้เป็นคราบบางๆ บริเวณที่เป็นเหล็ก - Height Gauge ทาบริเวณ Collum และ Scriber 35 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED


ดาวน์โหลด ppt ชื่อและอุปกรณ์ที่ควรทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google