งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HEIGHT GAUGE ชื่อและอุปกรณ์ที่ ควรทราบ 3131 COLLU M SCRIBE R MEASURE JAW LOCK BASE SLIDE ADJUST INDICA TOR หน่วย : mm THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HEIGHT GAUGE ชื่อและอุปกรณ์ที่ ควรทราบ 3131 COLLU M SCRIBE R MEASURE JAW LOCK BASE SLIDE ADJUST INDICA TOR หน่วย : mm THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HEIGHT GAUGE ชื่อและอุปกรณ์ที่ ควรทราบ 3131 COLLU M SCRIBE R MEASURE JAW LOCK BASE SLIDE ADJUST INDICA TOR หน่วย : mm THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

2 การใช้งาน 32 * ก่อนการใช้งานต้อง SET ZERO ทุกครั้ง * เลื่อน MEASURE JAW ให้สัมผัสกับพื้น แล้วกดที่ปุ่ม ZERO ให้เป็น ศูนย์ นำชิ้นงานที่ต้องการทราบค่า มาทำการวัด - เลื่อน SLIDE ADJUST ให้สูงกว่า ชิ้นงาน - นำชิ้นงานวางที่ ฐาน แล้วเลื่อน SLIDE ADJUST ลงชิ้นงาน THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

3 3 การใช้งาน ให้ SLIDE ADJUST สัมผัส กับผิวของชิ้นงาน อ่านค่าที่วัดได้จาก INDICATOR * ดังนั้นชิ้นงาน มีความ สูง 50.20 mm * THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

4 3434 การจัดเก็บและ บำรุงรักษา 1 สถานทีจัดเก็บต้องไม่อยู่ในสถานที่ ต่อไปนี้ - ที่ที่มีแสงแดดส่องถึง หรือ มีความร้อน เกินกว่า 50 ํ C - ที่ที่มีไอน้ำหนาแน่น หรือ อยู่ในแหล่งน้ำ - สถานที่มีสารเคมีประเภทกรด หรือ ด่าง ที่มีผลต่อการกัดกร่อน - ที่ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก การ จัดเก็บ THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

5 1 ก่อนใช้งานควรตรวจสอบความผิดปกติ ของ เครื่องมือวัดทุกครั้ง 2 ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดเครื่องมือ ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง 3 ใช้ผ้าชุบน้ำมันพอหมาดๆ เช็ดให้เป็นคราบ บางๆ บริเวณที่เป็นเหล็ก - Height Gauge ทาบริเวณ Collum และ Scriber การจัดเก็บและ บำรุงรักษา การ บำรุงรักษา 3535 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED


ดาวน์โหลด ppt HEIGHT GAUGE ชื่อและอุปกรณ์ที่ ควรทราบ 3131 COLLU M SCRIBE R MEASURE JAW LOCK BASE SLIDE ADJUST INDICA TOR หน่วย : mm THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google