งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED สำหรับวัดงานที่เป็นรู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED สำหรับวัดงานที่เป็นรู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED สำหรับวัดงานที่เป็นรู
PLUG,PIN GAUGE GO NO GO 28 - 0.04 27.960 27.980 - 0.02 ค่าที่เห็นบนตัว PLUG,PIN GAUGE คือ ค่าของงาน สำหรับวัดงานที่เป็นรู 1.50 36

2 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
PLUG GAUGE GO NO GO 27.960 27.980 ± ค่าของ GAUGE 28 - 0.04 - 0.02 37

3 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
PLUG GAUGE การสังเกตุด้าน GO,NOGO PLUG GAUGE ด้าน GO - ด้าน GO จะมีขนาดเล็กกว่า - ด้าน GO จะมีขนาดความยาวที่มากกว่า NO GO GO L ด้าน NOGO - ด้าน NOGO จะมีขนาดใหญ่กว่า - ด้าน NOGO จะมีขนาดความยาวที่สั้นมากกว่า - ด้าน NOGO จะมีร่องบากสีแดงเป็นสัญลักษณ์ 38

4 PLUG GAUGE THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
สิ่งผิดพลาดที่เกิดจากการใช้เครื่องมือ - ใส่เครื่องมือเอียง ไม่ขนานกับชิ้นงาน GO - งานไม่ได้ค่าแต่พยายามวัดให้ได้ 39

5 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
PIN GAUGE สิ่งผิดพลาดที่เกิดจากการใช้เครื่องมือ - ใส่เครื่องมือเอียง ไม่ขนานกับชิ้นงาน - งานไม่ได้ค่าแต่พยายามวัดให้ได้ 40

6 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
PLUG,PIN GAUGE ข้อห้าม,ข้อควรระวัง และการดูแลบำรุงรักษา 2.) ระวังอย่าให้ PLUG, RING GAUGE กระแทกกับชิ้นงานเพราะจะทำให้สวมวัดชิ้นงานไม่ได้ 1.) ห้ามขัดผิวของ PLUG , RING GAUGE ด้วยกระดาษทรายโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ DIAMETER ของเครื่องมือสึกหรอ 3.) ระวังอย่าพยายามบังคับ PLUG, RING GAUGE ในการวัดงานเพราะจะทำให้ PLUG GAUGE สึกหรอเร็วยิ่งขึ้น 4.) ควรชะโลมน้ำมันกันสนิมไว้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันสนิม 41


ดาวน์โหลด ppt THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED สำหรับวัดงานที่เป็นรู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google