งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3636 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED PLUG,PIN GAUGE GO NO GO 2828 - 0.0 4 27. 960 27. 980 - 0.0 2 ค่าที่เห็นบน ตัว PLUG,PIN GAUGE คือ ค่าของงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3636 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED PLUG,PIN GAUGE GO NO GO 2828 - 0.0 4 27. 960 27. 980 - 0.0 2 ค่าที่เห็นบน ตัว PLUG,PIN GAUGE คือ ค่าของงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3636 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED PLUG,PIN GAUGE GO NO GO 2828 - 0.0 4 27. 960 27. 980 - 0.0 2 ค่าที่เห็นบน ตัว PLUG,PIN GAUGE คือ ค่าของงาน สำหรับวัด งานที่เป็นรู 1.5 0

2 37 PLUG GAUGE GO NO GO 27. 960 27. 980 +0.0 010 - 0.00 15 ± 0.00 12 ค่าของ GAUGE 2828 - 0.0 4 - 0.0 2 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

3 38 PLUG GAUGE การสังเกตุด้าน GO,NOGO PLUG GAUGE ด้าน GO - ด้าน GO จะมีขนาดเล็ก กว่า - ด้าน GO จะมีขนาดความ ยาวที่มากกว่า NO GO GOGO L L ด้าน NOGO - ด้าน NOGO จะมีขนาด ใหญ่กว่า - ด้าน NOGO จะมีขนาดความ ยาวที่สั้นมากกว่า - ด้าน NOGO จะมีร่องบากสีแดง เป็นสัญลักษณ์ THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

4 39 PLUG GAUGE สิ่งผิดพลาด ที่เกิดจาก การใช้ เครื่องมือ - ใส่ เครื่องมือ เอียง ไม่ ขนานกับ ชิ้นงาน GO GOGO - งานไม่ได้ ค่าแต่ พยายาม วัดให้ได้ THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

5 PIN GAUGE สิ่งผิดพลาด ที่เกิดจาก การใช้ เครื่องมือ - ใส่ เครื่องมือ เอียง ไม่ ขนานกับ ชิ้นงาน - งานไม่ได้ ค่าแต่ พยายาม วัดให้ได้ 40 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

6 PLUG,PIN GAUGE ข้อห้าม, ข้อควรระวัง และ การดูแลบำรุงรักษา 2.) ระวังอย่าให้ PLUG, RING GAUGE กระแทกกับ ชิ้นงานเพราะจะทำให้สวมวัดชิ้นงานไม่ได้ 1.) ห้ามขัดผิวของ PLUG, RING GAUGE ด้วยกระดาษทรายโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ DIAMETER ของเครื่องมือสึกหรอ 3.) ระวังอย่าพยายามบังคับ PLUG, RING GAUGE ในการวัดงานเพราะจะทำให้ PLUG GAUGE สึกหรอเร็วยิ่งขึ้น 4.) ควรชะโลมน้ำมันกันสนิมไว้ตลอดเวลา เพื่อ ป้องกันสนิม 41 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED


ดาวน์โหลด ppt 3636 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED PLUG,PIN GAUGE GO NO GO 2828 - 0.0 4 27. 960 27. 980 - 0.0 2 ค่าที่เห็นบน ตัว PLUG,PIN GAUGE คือ ค่าของงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google