งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13 Outside Digimatic Micrometer Outside Micrometer Micro Meter THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13 Outside Digimatic Micrometer Outside Micrometer Micro Meter THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13 Outside Digimatic Micrometer Outside Micrometer Micro Meter THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

2 ชื่อชิ้นส่วนที่ สำคัญ Outer sleeve Ratchet stop Thim ble Cla mp Spin dle Anv il 1414 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

3 การอ่านค่า Micro Meter * ก่อนใช้งานควรทำความเข้าใจ Micro meter ให้ดีเสียก่อน * vernier scale ช่อง ละ mm. sleeve scaLe ช่อง ละ mm. thimble scale ช่อง ละ mm. อ่านค่าความละเอียด ได้ mm THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

4 การอ่านค่า Micro Meter * ก่อนใช้งานควรทำความเข้าใจ Micro meter ให้ดีเสียก่อน * sleeve scale ช่อง ละ 1.00 mm. thimble scale ช่อง ละ 0.01 mm. อ่านค่าความละเอียด ได้ 0.01 mm THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

5 การทำความสะอาด หน้าสัมผัส Micro Meter กระด าษ สะอ าด ก่อนใช้เครื่องมือวัด ควรทำ ความ สะอาดหน้าสัมผัส ใช้กระดาษสะอาดๆ ใส่ ระหว่างหน้าสัมผัสทั้ง 2 จากนั้นหมุน Ratchet stop ให้หน้าสัมผัสวิ่งเข้าหากัน ค่อยๆ ดึงกระดาษผ่าน หน้าสัมผัส ประมาณ cm. ระวังอย่าให้กระดาษ หลุดจากหน้าสัมผัส ทำ 2-3 ครั้ง จากนั้นหมุนให้ หน้าสัมผัสออกจากกันแล้ว ดึงกระดาษออก หลังทำความสะอาด หน้าสัมผัสจะเป็น เงาวาว 17 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

6 การใช้ Micro Meter * เมื่อ Spindle สัมผัสกับชิ้นงานจนหยุด นิ่งแล้ว ให้หมุน Ratchet stop จนมีเสียงดัง กริ๊ก กริ๊ก กริ๊ก ( 3 กริ๊ก ) จึงอ่านค่า * ใช้หน้าสัมผัสด้าน Anvil แนบ กับชิ้นงาน * หมุน Thimble เลื่อนเข้าใกล้ชิ้นงานมาก ที่สุด แต่ไม่ให้สัมผัสชิ้นงาน * หมุน Ratchet stop พร้อมกับขยับ ชิ้นงานแนวซ้ายขวา ( ห้ามขยับตามทิศ ทางการหมุนของ Micro meter เพราะจะ เป็นการเพิ่มแรงหมุนค่าที่ได้ไม่ตรงกับ ความเป็นจริง และทำให้เกิดรอยที่ หน้าสัมผัส ) 18 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

7 การอ่านค่า Micro Meter การอ่านค่า Micro Meter อ่านค่าความละเอียด ได้ 0.01 mm. Outer sleeve = 9.50 mm Thimble = 0.18 mm. Reading = 9.68 mm THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

8 การอ่านค่า Micro Meter อ่านค่าความละเอียดได้ mm. Thimble = mm. vernier = mm. Reading = mm. Outer sleeve = mm THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

9 ข้อห้ามข้อควรระวัง และการดูแล บำรุงรักษา 4 ) ก่อนจัดเก็บไม่ควรให้หน้าสัมผัสทั้ง 2 ชิดกันเพราะ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้เครื่องมือขยายตัวและ ทำให้เกลียวสึก รวมทั้งอาจเกิดสนิมที่หน้าสัมผัสจนไม่ สามารถคลายออกจากกันจนไม่สามารถใช้งานได้ ควร จัดระยะหน้าสัมผัสให้ห่าง 2-3 mm. และห้าม Lock clamp โดยเด็ดขาด 1 ) ห้ามทำการถอดซ่อมหนือปรับแต่งเครื่องมือเองโดย ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ Gauge Control 2 ) ระวังอย่าให้หน้าสัมผัสทั้ง 2 ด้านกระแทกกับ ชิ้นงานโดยเด็ดขาด 3 ) ชโลมน้ำมันในบริเวณแกน Spindle เพื่อ ป้องกันสนิมหลังการใช้งาน 21 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED


ดาวน์โหลด ppt 13 Outside Digimatic Micrometer Outside Micrometer Micro Meter THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google