งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ถุงมือ สะดวกใช้ – สบายใจ ผู้ตรวจ เพื่อลดการปนเปื้อน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ถุงมือ สะดวกใช้ – สบายใจ ผู้ตรวจ เพื่อลดการปนเปื้อน ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ถุงมือ สะดวกใช้ – สบายใจ ผู้ตรวจ เพื่อลดการปนเปื้อน ”
ชื่อผลงาน “ ถุงมือ สะดวกใช้ – สบายใจ ผู้ตรวจ เพื่อลดการปนเปื้อน ”

2 ชื่อและที่อยู่ขององค์กร
ห้องคลอด

3 คำสำคัญ “ การทำหัตถการทุกหัตถการ จำเป็นที่ผู้ทำหัตถการ จะต้องระวังไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอันตราย และจะต้องพยายามหาแนวทางป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหา และลดค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นสำคัญ ”

4 ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ
จากการทบทวนการดูแลผู้คลอดที่ทำการตรวจภายใน ซึ่งโดยปกติการตรวจประเมินของพยาบาลจะใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางของมือข้างที่ถนัดในการตรวจประเมิน วิธีตรวจประเมิน พยาบาลผู้ตรวจจะหยิบถุงมือมา 1คู่ และใส่ถุงมือข้างที่ถนัดเท่านั้นในการตรวจ ส่วนถุงมือที่เหลือบางครั้งก็จะเก็บไว้ หรือบางครั้งก็จะทิ้งไป เพราะไม่สามารถใส่ได้

5 ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ(ต่อ)
ถ้าใส่ข้างที่ไม่ถนัดอาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค ทำให้ผู้คลอดเกิดการติดเชื้อได้จากการตรวจ หรือบางครั้งก็จะเก็บข้างที่ไม่ต้องการใช้ทิ้งไว้ใช้ต่อโดยที่ บางครั้งไม่รู้ว่าเปิดใช้มานานเท่าไร ห้องคลอดจึงทำนวตกรรม ขึ้นใช้เรียกว่า “ถุงมือ สะดวกใช้ –สบายใจผู้ตรวจ เพื่อลดการปนเปื้อน ” ทดลองใช้

6 เป้าหมาย เพื่อป้องกันการติดเชื้อขณะใส่ถุงมือ
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อถุงมือในการตรวจภายใน

7 สรุปผลงานโดยย่อ “ หลังจากได้ทดลองใช้มาประมาณ 1 ปี สอบถามความพึงพอใจของพยาบาลพบว่าทุกคน มีความพึงพอใจมาก เพราะ สะดวก หยิบใช้ง่าย ลดค่าใช้จ่าย ”

8 สายหยุด , ปราณี , อนุลักษณ์ ,
สมาชิกทีมประกอบด้วย อุบล สายหยุด , ปราณี , อนุลักษณ์ , ศุภลักษณ์ , นพมาส

9 การเปลี่ยนแปลง ทดลองใช้กับห้องคลอด ในการตรวจภายใน

10 การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง
การวัดผล : จากการเก็บข้อมูลการใช้ 9 เดือนที่ผ่านมา ห้องคลอดเบิกถุงมือหัตถการใช้ 1,640 ข้าง สรุปว่าถ้าต้องทิ้งก็จะทิ้งประมาณเท่ากันเพราะแต่ก่อนเบิกแบบคู่ ดังนั้น จะต้องสูญเสียถุงมือไปประมาณ 1,640 ข้าง ราคาต้นทุนข้างละ บาท ดังนั้น ต้องเสียค่าใช้จ่าย ประมาณ 5,740 บาท สรุปผลการใช้ : - พยาบาลห้องคลอดเกิดความพึงพอใจ 100% - ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณปีละ 6,000-8,000บาท ต่อการตรวจ ภายใน


ดาวน์โหลด ppt “ ถุงมือ สะดวกใช้ – สบายใจ ผู้ตรวจ เพื่อลดการปนเปื้อน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google