งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงาน ชื่อผลงาน “ ถุงมือ สะดวกใช้ – สบายใจ ผู้ตรวจ เพื่อลดการปนเปื้อน ” เพื่อลดการปนเปื้อน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงาน ชื่อผลงาน “ ถุงมือ สะดวกใช้ – สบายใจ ผู้ตรวจ เพื่อลดการปนเปื้อน ” เพื่อลดการปนเปื้อน ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงาน ชื่อผลงาน “ ถุงมือ สะดวกใช้ – สบายใจ ผู้ตรวจ เพื่อลดการปนเปื้อน ” เพื่อลดการปนเปื้อน ”

2 ชื่อและที่อยู่ของ องค์กร ห้องคลอด

3 คำสำคัญ “ การทำหัตถการทุกหัตถการ จำเป็นที่ผู้ทำหัตถการ จะต้องระวังไม่ให้ผู้ป่วยเกิด อันตราย และจะต้อง พยายามหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหา และลดค่าใช้จ่ายของ องค์กรเป็นสำคัญ ”

4 ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ จากการทบทวนการดูแลผู้คลอดที่ ทำการตรวจภายใน ซึ่งโดยปกติ การตรวจประเมินของพยาบาลจะใช้ นิ้วชี้และนิ้วกลางของมือข้างที่ถนัด ในการตรวจประเมิน วิธีตรวจ ประเมิน พยาบาลผู้ตรวจจะหยิบถุง มือมา 1 คู่ และใส่ถุงมือข้างที่ถนัด เท่านั้นในการตรวจ ส่วนถุงมือที่ เหลือบางครั้งก็จะเก็บไว้ หรือ บางครั้งก็จะทิ้งไป เพราะไม่สามารถ ใส่ได้

5 ถ้าใส่ข้างที่ไม่ถนัดอาจเกิดการ ปนเปื้อนเชื้อโรค ทำให้ผู้คลอดเกิด การติดเชื้อได้จากการตรวจ หรือ บางครั้งก็จะเก็บข้างที่ไม่ต้องการใช้ ทิ้งไว้ใช้ต่อโดยที่ บางครั้งไม่รู้ว่าเปิด ใช้มานานเท่าไร ห้องคลอดจึงทำนว ตกรรม ขึ้นใช้เรียกว่า “ ถุงมือ สะดวก ใช้ – สบายใจผู้ตรวจ เพื่อลดการ ปนเปื้อน ” ทดลองใช้ ถ้าใส่ข้างที่ไม่ถนัดอาจเกิดการ ปนเปื้อนเชื้อโรค ทำให้ผู้คลอดเกิด การติดเชื้อได้จากการตรวจ หรือ บางครั้งก็จะเก็บข้างที่ไม่ต้องการใช้ ทิ้งไว้ใช้ต่อโดยที่ บางครั้งไม่รู้ว่าเปิด ใช้มานานเท่าไร ห้องคลอดจึงทำนว ตกรรม ขึ้นใช้เรียกว่า “ ถุงมือ สะดวก ใช้ – สบายใจผู้ตรวจ เพื่อลดการ ปนเปื้อน ” ทดลองใช้ ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ ( ต่อ )

6 เป้าหมาย  เพื่อป้องกันการติดเชื้อขณะ ใส่ถุงมือ  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ ถุงมือในการตรวจภายใน

7 สรุปผลงานโดยย่อ “ หลังจากได้ทดลองใช้มา ประมาณ 1 ปี สอบถามความ พึงพอใจของพยาบาลพบว่า ทุกคน มีความพึงพอใจมาก เพราะ สะดวก หยิบใช้ง่าย มีความพึงพอใจมาก เพราะ สะดวก หยิบใช้ง่าย ลดค่าใช้จ่าย ” ลดค่าใช้จ่าย ”

8 สมาชิกทีมประกอบด้วย อุบล สายหยุด, ปราณี, อนุลักษณ์, ศุภลักษณ์, นพมาส

9 การเปลี่ยนแปลง ทดลองใช้กับห้องคลอด ในการตรวจภายใน ทดลองใช้กับห้องคลอด ในการตรวจภายใน

10 การวัดผลและผลของการ เปลี่ยนแปลง การวัดผล : จากการเก็บข้อมูลการใช้ 9 เดือนที่ผ่านมา ห้องคลอดเบิกถุงมือหัตถการใช้ 1,640 ข้าง สรุปว่าถ้าต้องทิ้งก็จะทิ้งประมาณ เท่ากันเพราะแต่ก่อนเบิกแบบคู่ ดังนั้น จะต้อง สูญเสียถุงมือไปประมาณ 1,640 ข้าง ราคา ต้นทุนข้างละ 3.50 บาท ดังนั้น ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย ประมาณ 5,740 บาท การวัดผล : จากการเก็บข้อมูลการใช้ 9 เดือนที่ผ่านมา ห้องคลอดเบิกถุงมือหัตถการใช้ 1,640 ข้าง สรุปว่าถ้าต้องทิ้งก็จะทิ้งประมาณ เท่ากันเพราะแต่ก่อนเบิกแบบคู่ ดังนั้น จะต้อง สูญเสียถุงมือไปประมาณ 1,640 ข้าง ราคา ต้นทุนข้างละ 3.50 บาท ดังนั้น ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย ประมาณ 5,740 บาท สรุปผลการใช้ : สรุปผลการใช้ : - พยาบาลห้องคลอดเกิดความพึงพอใจ 100% - ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณปีละ 6,000- 8,000 บาท ต่อการตรวจ ภายใน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงาน ชื่อผลงาน “ ถุงมือ สะดวกใช้ – สบายใจ ผู้ตรวจ เพื่อลดการปนเปื้อน ” เพื่อลดการปนเปื้อน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google