งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพุธที่ 4 เม.ย.2550. เมื่อวันที่ 4 เม. ย. 2550 คุณพจนา บุญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการระยอง ( ผอร.) ลงนาม สัญญาซื้อขายน้ำดิบกับ สวนสุภัทรา โดยมีคุณสุวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพุธที่ 4 เม.ย.2550. เมื่อวันที่ 4 เม. ย. 2550 คุณพจนา บุญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการระยอง ( ผอร.) ลงนาม สัญญาซื้อขายน้ำดิบกับ สวนสุภัทรา โดยมีคุณสุวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพุธที่ 4 เม.ย.2550

2 เมื่อวันที่ 4 เม. ย. 2550 คุณพจนา บุญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการระยอง ( ผอร.) ลงนาม สัญญาซื้อขายน้ำดิบกับ สวนสุภัทรา โดยมีคุณสุวัฒน์ ฟ้าประทานชัย และคุณสุภัทรา ฟ้าประทานชัย กรรมการผู้จัดการ หจก. สวนสุภัทรา เป็นผู้ลงนาม คู่สัญญาด้วย

3 แผนที่ตั้งสวนสุภัทรา Head Tank มาบข่า DK-MP-ST NL-MP-ST อ่างฯดอกกราย ท่อแยกบ้านค่าย-หนองละลอก ที่ตั้งโครงการ สวนสุภัทรา สวนสุภัทราสวน สุภัทรา ห่างจากตัว เมืองระยองประมาณ 30 กม. เป็นสวนผลไม้ที่เปิด ให้ประชาชนเข้าชม มีผลไม้ประเภท มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง ได้รับจัดสรรน้ำจาก ท่อดอกกราย - มาบ ตาพุด 50,000 ม 3 ต่อปี นอกจากใช้น้ำใน การดูแลสวนผลไม้ แล้ว สวนสุภัทรายัง ผลิตน้ำประปาให้แก่ โรงเรียน และวัด ใกล้เคียงใช้ ประโยชน์โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายอีกด้วย

4 ผอร.แลกเปลี่ยนคู่สัญญากับสวนสุภัทรา

5 ผอร. มอบต้นไม้ และสัตว์มงคล เป็นของที่ระลึกในโอกาส ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำให้แก่ คุณสุวัฒน์ ฟ้าประทานชัย


ดาวน์โหลด ppt วันพุธที่ 4 เม.ย.2550. เมื่อวันที่ 4 เม. ย. 2550 คุณพจนา บุญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการระยอง ( ผอร.) ลงนาม สัญญาซื้อขายน้ำดิบกับ สวนสุภัทรา โดยมีคุณสุวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google