งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรี ก. สำนักทางหลวงที่ 12 ( ชลบุรี ) ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฯที่ 12.1 รองผู้อำนวยการฯที่ 12.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรี ก. สำนักทางหลวงที่ 12 ( ชลบุรี ) ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฯที่ 12.1 รองผู้อำนวยการฯที่ 12.2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรี ก

2 สำนักทางหลวงที่ 12 ( ชลบุรี ) ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฯที่ 12.1 รองผู้อำนวยการฯที่ 12.2

3 สำนักชลประทานที่ 9 รักษาการผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำฯ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ

4 โครงการชลประทานชลบุรี ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

5 สำนักงานประปาเขต 1 ชลบุรี ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกองวิชาการ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ

6 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพระองค์ไชยานุ ชิต ผู้อำนวยการ

7 แขวงการทาง ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ 1 รองผู้อำนวยการ 2

8 คุณฐิติมา ฉายแสง อดีตสส. อ. เมืองฉะเชิงเทรา

9 ในส่วนรายอื่นๆ เช่น - คุณอนันต์ ฉายแสง - คุณวุฒิพงศ์ ฉายแสง - ผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา - ผู้อำนวยการแขวงการทางชลบุรี ไม่อยู่จึงเป็นการฝากของไว้แทน


ดาวน์โหลด ppt ผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรี ก. สำนักทางหลวงที่ 12 ( ชลบุรี ) ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฯที่ 12.1 รองผู้อำนวยการฯที่ 12.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google