งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2550 ณ บางปะกงริเวอร์ไซด์คันทรีคลับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2550 ณ บางปะกงริเวอร์ไซด์คันทรีคลับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2550 ณ บางปะกงริเวอร์ไซด์คันทรีคลับ
CEO พบพนักงาน ขอเชิญเพื่อนๆ พนักงาน ร่วมกิจกรรม “CEO พบพนักงาน” เพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร จาก กกญ พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยต่างๆ ได้ และในช่วงบ่ายท่านจะได้รับฟังธรรมะเดลิเวอรี่ เรื่องจรรยาบรรณพนักงาน โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต จาก วัดสร้อยทอง จัดโดย สกกญ. ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2550 ณ บางปะกงริเวอร์ไซด์คันทรีคลับ จ.ฉะเชิงเทรา คุณประพันธ์ อัศวอารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 18 ก.ค. 50

2 กำหนดการ 08.00 น. ออกเดินทางไป บางปะกงริเวอร์ไซด์ คันทรีคลับ จ.ฉะเชิงเทรา 09.30 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 09.45 – น. “กรรมการผู้อำนวยการใหญ่” มอบนโยบายและทิศทางการ ดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 10.30 – น. พนักงานกลุ่มบริษัทฯ ซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ 11.30 – น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – น. รับฟังการบรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณพนักงาน” โดย สกกญ. 17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ สำนัก กกญ. ฝากมาประชาสัมพันธ์ โครงการ “ธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ พนักงานกลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์”

3 ธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ พนักงานกลุ่มบริษัท East Water
ในโครงการการจัดบรรยายเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับพนักงานกลุ่มบริษัทฯ เพื่อนพนักงานที่นับถือศาสนาอื่นๆ อาจพิจารณาเข้าร่วมฟังเนื่องจากชาวพุทธเปิดกว้างให้ทุกศาสนา โดยชาวพุทธก็เข้าร่วมฟังในกิจกรรมของศาสนาอื่นเช่นกัน

4 พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ธรรมะเดลิเวอรี่ สนุกทุกที่ ซึ้งทุกใจ
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ธรรมะเดลิเวอรี่ สนุกทุกที่ ซึ้งทุกใจ พระนักเทศน์ “พระมหาสมปอง ตาลปุตโต”พุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) และสังคมศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าค่ายพุทธธรรมนำชีวิต จากวัดสร้อยทอง จากรายการ ธรรมะเดลิเวอรี่ จากคำขวัญ “ธรรมะส่งถึงที่สนุกทุกที่ ซึ้งทุกใจ” ทำให้ชื่อเสียงพระมหาสมปองเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ลีลาการ เทศน์แบบอินเทรนด์ สนุกสนานผสานธรรมะในสไตล์พระมหาสมปอง สามารถสะกดเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สนใจธรรมะอย่างไม่น่าเชื่อ

5 ทำไมการบรรยายธรรมของพระมหาสมปองเป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่
พระมหาสมปอง : การบรรยายธรรมทุกครั้งอาตมาจะเน้น 5 ส. คือ สนุก สาระ สงบ สติ สำนึก ต้องมีครบทั้ง 5 ข้อ และเป็นไปตามลำดับ คนส่วนใหญ่มองว่าธรรมะเป็นเรื่องน่าเบื่อ เราจะทำอย่างไรให้ธรรมะเป็นเรื่องสนุก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสไว้ว่า “คนทุกคนต้องการการเรียนรู้ แต่ก็ต้องการความสนุกสนานในการเรียนรู้นั้นด้วย” ขณะที่มหาตมะคานธียังบอกว่า “ถ้าฉันไม่มีอารมณ์ขัน ฉันคงต้องฆ่าตัวตายไปนานแล้ว” ฉะนั้นเวลาฟังธรรมะจึงอยากให้มีรอยยิ้ม อยากให้มีเสียงหัวเราะ จริงๆ ความสนุกเป็นเพียงฉากหน้าที่ล่อให้เขาหันมาสนใจธรรมะ มันน่าเสียดายหากคนทั่วไปจะปิดประตูไม่ฟังธรรมะตั้งแต่แรกเพียงเพราะคิดว่าธรรมะน่าเบื่อ เราจึงต้องใช้ความสนุกเป็นด่านแรกในการเปิดใจเขาก่อน แล้วค่อยแทรกสาระลงไป จากหนังสือ ธรรมลีลา ฉบับที่ 75 ก.พ.2550 โดย จินปาฏิ


ดาวน์โหลด ppt ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2550 ณ บางปะกงริเวอร์ไซด์คันทรีคลับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google