งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CEO พบพนักงาน ขอเชิญเพื่อนๆ พนักงาน ร่วมกิจกรรม “CEO พบ พนักงาน ” เพื่อรับฟังนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร จาก กกญ. พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CEO พบพนักงาน ขอเชิญเพื่อนๆ พนักงาน ร่วมกิจกรรม “CEO พบ พนักงาน ” เพื่อรับฟังนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร จาก กกญ. พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CEO พบพนักงาน ขอเชิญเพื่อนๆ พนักงาน ร่วมกิจกรรม “CEO พบ พนักงาน ” เพื่อรับฟังนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร จาก กกญ. พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถาม ข้อสงสัยต่างๆ ได้ และในช่วงบ่ายท่านจะได้รับฟังธรรมะเดลิเวอรี่ เรื่อง จรรยาบรรณพนักงาน โดยพระมหา สมปอง ตาลปุตฺโต จาก วัดสร้อยทอง จัดโดย สกกญ. กรุณาแจ้งรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 18 ก. ค. 50 ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2550 ณ บางปะกงริเวอร์ไซด์คันท รีคลับ จ. ฉะเชิงเทรา คุณประพันธ์ อัศวอารี กรรมการ ผู้อำนวยการ ใหญ่

2 กำหนดการ 08.00 น. ออกเดินทางไป บางปะกงริเวอร์ไซด์ คันทรีคลับ จ. ฉะเชิงเทรา 09.30 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 09.45 – 10.30 น.“ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ” มอบนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของกลุ่ม บริษัทฯ 10.30 – 11.00 น. พนักงานกลุ่มบริษัทฯ ซักถามประเด็นข้อ สงสัยต่างๆ 11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 16.30 น. รับฟังการบรรยายเรื่อง “ จรรยาบรรณ พนักงาน ” โดย สกกญ. 17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ สำนัก กกญ. ฝากมาประชาสัมพันธ์ โครงการ “ ธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ พนักงานกลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ ”

3 ธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ พนักงานกลุ่มบริษัท East Water ในโครงการการจัดบรรยายเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับพนักงาน กลุ่มบริษัทฯ เพื่อนพนักงานที่นับถือศาสนา อื่นๆ อาจพิจารณาเข้าร่วมฟัง เนื่องจากชาวพุทธเปิดกว้าง ให้ทุกศาสนา โดยชาวพุทธก็ เข้าร่วมฟังในกิจกรรมของ ศาสนาอื่นเช่นกัน

4 พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ธรรมะเดลิเวอรี่ สนุกทุกที่ ซึ้งทุกใจ พระนักเทศน์ “ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ” พุทธศาสตร์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ( มจร.) และสังคมศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าค่ายพุทธธรรม นำชีวิต จากวัดสร้อยทอง พระนักเทศน์ “ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ” พุทธศาสตร์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ( มจร.) และสังคมศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าค่ายพุทธธรรม นำชีวิต จากวัดสร้อยทอง จากรายการ ธรรมะเดลิเวอรี่ จากคำขวัญ “ ธรรมะส่ง ถึงที่สนุกทุกที่ จากรายการ ธรรมะเดลิเวอรี่ จากคำขวัญ “ ธรรมะส่ง ถึงที่สนุกทุกที่ ซึ้งทุกใจ ” ทำให้ชื่อเสียงพระมหาสมปอง เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ลีลาการ ซึ้งทุกใจ ” ทำให้ชื่อเสียงพระมหาสมปอง เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ลีลาการ เทศน์แบบอินเทรนด์ สนุกสนานผสาน ธรรมะในสไตล์พระมหาสมปอง เทศน์แบบอินเทรนด์ สนุกสนานผสาน ธรรมะในสไตล์พระมหาสมปอง สามารถสะกดเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สนใจ ธรรมะอย่างไม่น่าเชื่อ สามารถสะกดเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สนใจ ธรรมะอย่างไม่น่าเชื่อ

5 พระมหาสมปอง : การบรรยายธรรมทุกครั้งอาตมาจะเน้น 5 ส. คือ สนุก สาระ สงบ สติ สำนึก ต้องมีครบทั้ง 5 ข้อ และ เป็นไปตามลำดับ คนส่วนใหญ่มองว่าธรรมะเป็นเรื่องน่าเบื่อ เรา จะทำอย่างไรให้ธรรมะเป็นเรื่องสนุก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสไว้ว่า “ คนทุกคนต้องการการ เรียนรู้ แต่ก็ต้องการความสนุกสนานในการเรียนรู้นั้นด้วย ” ขณะที่มหาตมะคานธียังบอกว่า “ ถ้าฉันไม่มีอารมณ์ขัน ฉันคง ต้องฆ่าตัวตายไปนานแล้ว ” ฉะนั้นเวลาฟังธรรมะจึงอยากให้มีรอยยิ้ม อยากให้มีเสียง หัวเราะ จริงๆ ความสนุกเป็นเพียงฉากหน้าที่ล่อให้เขาหันมาสนใจ ธรรมะ มันน่าเสียดายหากคนทั่วไปจะปิดประตูไม่ฟังธรรมะตั้งแต่ แรกเพียงเพราะคิดว่าธรรมะน่าเบื่อ เราจึงต้องใช้ความสนุกเป็น ด่านแรกในการเปิดใจเขาก่อน แล้วค่อยแทรกสาระลงไป จากหนังสือ ธรรมลีลา ฉบับที่ 75 ก. พ.2550 โดย จินปาฏิ พระมหาสมปอง : การบรรยายธรรมทุกครั้งอาตมาจะเน้น 5 ส. คือ สนุก สาระ สงบ สติ สำนึก ต้องมีครบทั้ง 5 ข้อ และ เป็นไปตามลำดับ คนส่วนใหญ่มองว่าธรรมะเป็นเรื่องน่าเบื่อ เรา จะทำอย่างไรให้ธรรมะเป็นเรื่องสนุก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสไว้ว่า “ คนทุกคนต้องการการ เรียนรู้ แต่ก็ต้องการความสนุกสนานในการเรียนรู้นั้นด้วย ” ขณะที่มหาตมะคานธียังบอกว่า “ ถ้าฉันไม่มีอารมณ์ขัน ฉันคง ต้องฆ่าตัวตายไปนานแล้ว ” ฉะนั้นเวลาฟังธรรมะจึงอยากให้มีรอยยิ้ม อยากให้มีเสียง หัวเราะ จริงๆ ความสนุกเป็นเพียงฉากหน้าที่ล่อให้เขาหันมาสนใจ ธรรมะ มันน่าเสียดายหากคนทั่วไปจะปิดประตูไม่ฟังธรรมะตั้งแต่ แรกเพียงเพราะคิดว่าธรรมะน่าเบื่อ เราจึงต้องใช้ความสนุกเป็น ด่านแรกในการเปิดใจเขาก่อน แล้วค่อยแทรกสาระลงไป จากหนังสือ ธรรมลีลา ฉบับที่ 75 ก. พ.2550 โดย จินปาฏิ ทำไมการบรรยายธรรมของพระมหาสมปองเป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่


ดาวน์โหลด ppt CEO พบพนักงาน ขอเชิญเพื่อนๆ พนักงาน ร่วมกิจกรรม “CEO พบ พนักงาน ” เพื่อรับฟังนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร จาก กกญ. พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google