งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EAST WATER สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน EAST WATER สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน ของหมู่บ้าน ซึ่งจัดโดยชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EAST WATER สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน EAST WATER สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน ของหมู่บ้าน ซึ่งจัดโดยชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EAST WATER สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน EAST WATER สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน ของหมู่บ้าน ซึ่งจัดโดยชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการซื้อกล้าไม้และมอบ น้ำดื่มจำนวน 500 ขวด. กล้าไม้

2 เส้นทางการเดินทางไปสถานที่ปลูกป่า ในพื้นที่ ต. คลองตะเกรา อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา บริเวณพื้นที่การปลูกป่าคือพื้นที่บริเวณเชิงเขาป่าชุมชนของหมู่บ้าน ( หลังโรงเรียนธรรม รัตน์ใน ) เนื้อที่ 300 ไร่เศษ โดยปลูกล้อมรอบบริเวณเชิงเขาเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับ จังหวัดฉะเชิงเทรา.

3 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน

4 นายก อบจ. ร่วมปลูก 1 ต้น คุณวิโรจน์อีกหลายต้น

5 แรงงานช่วยปลูกจากอนาคตของชาติ เยาวชนตัวเล็กๆ น้ำ ดื่ ม จ า ก E A S T W A T E R หลวงพ่อมอบพระเป็นที่ระลึก


ดาวน์โหลด ppt EAST WATER สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน EAST WATER สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน ของหมู่บ้าน ซึ่งจัดโดยชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google