งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EAST WATER สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EAST WATER สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EAST WATER สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน
ของหมู่บ้าน ซึ่งจัดโดยชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการซื้อกล้าไม้และมอบ น้ำดื่มจำนวน 500 ขวด. กล้าไม้

2 เส้นทางการเดินทางไปสถานที่ปลูกป่า ในพื้นที่ ต.คลองตะเกรา
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา บริเวณพื้นที่การปลูกป่าคือพื้นที่บริเวณเชิงเขาป่าชุมชนของหมู่บ้าน (หลังโรงเรียนธรรม รัตน์ใน) เนื้อที่ 300 ไร่เศษ โดยปลูกล้อมรอบบริเวณเชิงเขาเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับ จังหวัดฉะเชิงเทรา.

3 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน

4 บ ร ร ย า ก า ศ ก า ร ป ลู ก ป่ า คุณวิโรจน์อีกหลายต้น
นายก อบจ.ร่วมปลูก 1 ต้น

5 แรงงานช่วยปลูกจากอนาคตของชาติ เยาวชนตัวเล็กๆ
น้ำ ดื่ ม จ า ก E A S T W A T E R หลวงพ่อมอบพระเป็นที่ระลึก


ดาวน์โหลด ppt EAST WATER สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google