งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา - ชลบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯในการรับมอบเกียรติบัตรจาก ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา - ชลบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯในการรับมอบเกียรติบัตรจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา - ชลบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯในการรับมอบเกียรติบัตรจาก ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา - ชลบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯในการรับมอบเกียรติบัตรจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา - ชลบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯในการรับมอบเกียรติบัตรจาก ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา - ชลบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯในการรับมอบเกียรติบัตรจาก พ. อ. สมาน ชาวเพ็ชร เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 11 ในโอกาสที่ทางบริษัทฯให้การสนับสนุน น้ำขวดในการจัดงาน “ มหกรรมคอนเสิร์ตกองทัพบกและเวทีไทรวมใจคนไทยรักแผ่นดิน ” จำนวน 3,000 ขวด เมื่อวันที่ 14 ส. ค. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา - ชลบุรี.

2 และเมื่อวันที่ 4 ก. ย. ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และเมื่อวันที่ 4 ก. ย. ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอานนท์ พรหมนารท ในโอกาสที่ทางบริษัทฯให้การสนับสนุนน้ำขวดในการจัดงาน “ เปิดโลกการอ่าน สู่การเรียนรู้ ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 1,000 ขวด ณ โรงเรียนพุทธโสธร จ. ฉะเชิงเทรา.

3 ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ใ น ง า น ผอ. สนง. เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดงาน ตีฆ้องเปิดงาน


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา - ชลบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯในการรับมอบเกียรติบัตรจาก ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา - ชลบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯในการรับมอบเกียรติบัตรจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google