งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบงานอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและ สร้างสรรค์ กรกฏาคม สิงหาคม สิงหาคม - ตุลาคม ปลายกันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบงานอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและ สร้างสรรค์ กรกฏาคม สิงหาคม สิงหาคม - ตุลาคม ปลายกันยายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบงานอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและ สร้างสรรค์ กรกฏาคม สิงหาคม สิงหาคม - ตุลาคม ปลายกันยายน

2 กระบวนการ โรงเรียนต้นแบบ การ ประกวด โรงเรียน ต้นแบบ โรงเรียนนำ ร่อง 20 โรงเรียน โรงเรียนนำ ร่อง 20 โรงเรียน การป้องกันภัยอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอนอย่างสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย พัฒนาโรงเรียนนำร่อง บูรณา การทั้งสามด้านคือป้องกัน สร้างสรรค์ และสิ่งแวดล้อม ให้รางวัลโรงเรียนที่ ดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพดี

3 กระบวนการ อินเทอร์เน็ต สร้างสรรค์ การ ประกวดสื่อ สร้างสรรค์ เพื่อการ เรียนรู้ การจัดทำ ฐานข้อมูล และ เว็บไซต์สื่อ สร้างสรรค์ เพื่อการ เรียนรู้ ระดับ นักเรียน ระดับครู การรวบรวมเว็บที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรู้ การควบควบคุณภาพของเนื้อหาสื่อ สร้างสรรค์ที่จะนำเสนอสู่สาธารณะ การจัดทำเว็บไซต์เพื่อการใช้งานของ ครูและนักเรียน การพัฒนาฐานข้อมูลสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้

4 มหกรรม ICT เพื่อการเรียนรู้ มหกรรม ICT เพื่อการเรียนรู้ การให้ รางวัล การแสดง นิทรรศการ โรงเรียนนำร่อง การรับสมัครโรงเรียนที่ สนใจเข้าร่วม กระบวนการ ประเด็นด้าน อินเทอร์เน็ตปลอดภัย และสร้างสรรค์ในระดับ โรงเรียน การประชุม สัมมนา การรับ สมัครเข้า โครงการ ชิ้นงานที่เข้าประกวดสื่อ สร้างสรรค์ ต้นแบบการใช้ ICT เพื่อ การเรียนรู้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การประชุมความร่วมมือ ระหว่างองค์กร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รางวัลโดยท่าน รัฐมนตรี


ดาวน์โหลด ppt กรอบงานอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและ สร้างสรรค์ กรกฏาคม สิงหาคม สิงหาคม - ตุลาคม ปลายกันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google