งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์สังเคราะห์ เสียงภาษาไทย สำหรับการสร้าง หนังสือเสียงนิทาน ในมาตรฐานเดซี่ รหัสโครงการ 12p13c017 โดย นายธีรพล พงษ์กิตติพันธ์ นางสาวณัฐชลัยย์ ซื่อสัตตบงกช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์สังเคราะห์ เสียงภาษาไทย สำหรับการสร้าง หนังสือเสียงนิทาน ในมาตรฐานเดซี่ รหัสโครงการ 12p13c017 โดย นายธีรพล พงษ์กิตติพันธ์ นางสาวณัฐชลัยย์ ซื่อสัตตบงกช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์สังเคราะห์ เสียงภาษาไทย สำหรับการสร้าง หนังสือเสียงนิทาน ในมาตรฐานเดซี่ รหัสโครงการ 12p13c017 โดย นายธีรพล พงษ์กิตติพันธ์ นางสาวณัฐชลัยย์ ซื่อสัตตบงกช นายศุภวัฒน์ สุนทรวาณิชย์กิจ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 สาระสำคัญของ โครงงาน

3

4 วัตถุประสงค์

5 1. เพื่อพัฒนาการสังเคราะห์เสียงภาษาไทย สำหรับเสียงอ่านนิทาน 2. เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสร้างหนังสือ เสียงนิทานในมาตรฐานเดซี่ 3. เพื่อช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ บกพร่องทางการมองเห็น 4. เพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการสร้างหนังสือ เสียง 5. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นๆ ทั้งในด้านการศึกษาและเชิงพาณิชย์

6 เทคนิค

7 J UNJAO Must Implement Modified 1 2 3 4

8 T RAIN C ORPUS P HONEME : 5- PHONE 1. T SYNC - ผู้หญิง ภาษาไทย -13 ชั่วโมง 2. K SS - ผู้ชาย ภาษาไทย - 5 ชั่วโมง HTS (HMM-based Speech Synthesis System ) Label Sound HTS Acoustic Model

9 HTS-Engine Acoustic Model Text HTS- Engine Sound JunJao S PEECH S YNTHESIS Acoustic Model Text HMGenS Sound F0 mgc duration SOX

10 D EMO

11 สรุป  คุณภาพเสียง  ความหลากหลายของลักษณะ เสียง  ความสนุกสนาน  ฟังก์ชันสนับสนุนการทำงาน  การประยุกต์ใช้


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์สังเคราะห์ เสียงภาษาไทย สำหรับการสร้าง หนังสือเสียงนิทาน ในมาตรฐานเดซี่ รหัสโครงการ 12p13c017 โดย นายธีรพล พงษ์กิตติพันธ์ นางสาวณัฐชลัยย์ ซื่อสัตตบงกช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google