งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Test Plan › Scope of Testing › Entry Criteria – Exit Criteria › Test Process  Demo  Limitations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Test Plan › Scope of Testing › Entry Criteria – Exit Criteria › Test Process  Demo  Limitations."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  Test Plan › Scope of Testing › Entry Criteria – Exit Criteria › Test Process  Demo  Limitations

3  Black box testing  Functional requirement  การทดสอบจะทำเฉพาะบางการทำงาน ได้แก่ › User Interface : Customer › Catalog subsystem and Order subsystem

4  ระบบ ShopMania เสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งส่วนการ ทำงานของระบบและส่วนติดต่อกับผู้ใช้  กรณีทดสอบ (Test case) ทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

5  กรณีทดสอบทั้งหมดถูกทดสอบแล้ว  ผลการทดสอบของทุกกรณีทดสอบเป็น “ ผ่าน ”  ไม่มีข้อผิดพลาด (bug) ที่ร้ายแรงในระบบ

6  Input : Input Equivalent Class  Functional : Use Case  Scenario

7 Class No.Description 1 รหัสผู้ใช้มีอักขระเฉพาะ a-z, A-Z และ 0-9 ความ ยาว 1-30 อักขระ Valid 2 รหัสผู้ใช้มีอักขระเฉพาะ a-z, A-Z และ 0-9 ความ ยาวมากกว่า 30 อักขระ Invalid 3 รหัสผู้ใช้มีอักขระนอกเหนือ a-z, A-Z และ 0-9 ความ ยาว 1-30 อักขระ Invalid 4 รหัสผู้ใช้มีอักขระนอกเหนือ a-z, A-Z และ 0-9 ความ ยาวมากกว่า 30 อักขระ Invalid 5 รหัสผู้ใช้เป็นช่องว่าง Invalid 6 รหัสผ่านมีความยาว 6-20 อักขระ Valid 7 รหัสผ่านมีความยาวน้อยกว่า 6 อักขระ Invalid 8 รหัสผ่านมีความยาวมากกว่า 20 อักขระ Invalid 9 รหัสผ่านเป็นช่องว่าง Invalid

8 Test Case IDTC-UI0202Related Class No. 2,6,10,12,15,22,24,3 1,38,45,52 Input FieldInput ValueExpected Output รหัสผู้ใช้ KengdukdikKengduk dik Kengdukdik12345 ขึ้นข้อความแจ้งเตือน “ รหัสผู้ใช้ผิดพลาด ” รหัสผ่าน love1234 ยืนยันรหัสผ่าน love1234 ชื่อ - นามสกุลฐิติกร เศรษฐลิขิต รหัสบัตรเครดิต 1234567890123456 ที่อยู่ 42 ซ. เพชรเกษม 80 บางแค กทม. 10160 เบอร์โทรศัพท์บ้าน 024559596 เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 028044591 เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0850571418 เบอร์โทรสาร 024559596 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kengdukdik@hotmail.com

9 Test Case IDTC-UC206Related Use CaseMOS-UC206 Description เพิ่มหมวดสินค้าในสารบัญสินค้า StepTest stepsExpected result 1 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้าเลือกเมนูแก้ไขหมวด สินค้า ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขหมวด สินค้า 2 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้าเลือกเพิ่มหมวดสินค้า หน้าจอแก้ไขหมวดสินค้าจะเพิ่ม ช่องให้กรอกและปุ่มยืนยันการ เพิ่ม ต่อท้ายรายการหมวดสินค้า ที่มี 3 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้ากรอกชื่อหมวดสินค้าใหม่ และกดยืนยัน ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขหมวด สินค้า ซึ่งแสดงหมวดที่เพิ่งเพิ่ม เข้าไปด้วย

10  User Manual  Demo  Limitations


ดาวน์โหลด ppt  Test Plan › Scope of Testing › Entry Criteria – Exit Criteria › Test Process  Demo  Limitations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google