งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียง ภาษาไทยสำหรับสร้างหนังสือ เสียงนิทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียง ภาษาไทยสำหรับสร้างหนังสือ เสียงนิทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียง ภาษาไทยสำหรับสร้างหนังสือ เสียงนิทาน

2 สมาชิกในกลุ่ม นางสาวณัฐชลัยย์ ซื่อสัตตบงกช 4930129221 นายธีรพล พงษ์กิตติพันธ์ 4931211121 นายศุภวัฒน์ สุนทรวาณิชย์กิจ 4931250621

3 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อติวงศ์ สุชาโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โปรดปราน บุณย พุกกณะ พิตรสาธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ อาจารย์ เชษฐ พัฒโนทัย

4 สาระสำคัญของโครงงาน

5 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

6

7

8

9

10

11 CHULA TTS

12 ลักษณะเสียง ตัวละคร เสียงประกอบธรรมชาติ คนพิการร่าเริง

13 เริ่มสรุป

14 ปัญหา

15 วัตถุประสงค์

16 ขอบเขต

17

18

19 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

20 โปรแกรมหรือผลงานที่เกี่ยวข้อง

21 โครงสร้างซอฟต์แวร์

22

23

24 ขั้นตอนการดำเนินการ

25

26 ประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียง ภาษาไทยสำหรับสร้างหนังสือ เสียงนิทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google