งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1 Introduction 2 2 Problem 3 3 Why DBMS? 4 4 Conclusion.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1 Introduction 2 2 Problem 3 3 Why DBMS? 4 4 Conclusion."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 1 Introduction 2 2 Problem 3 3 Why DBMS? 4 4 Conclusion

3

4  Business concept of this company “Customer’s satisfaction is our first priority”

5

6 เพื่อจัดการและควบคุม  ความถูกต้องของข้อมูล  ความซ้ำซ้อนของข้อมูล  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล

7 ด้วยเหตุนี้คณะผู้พัฒนาระบบจึง เล็งเห็นคุณประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับจากการ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาระบบ สารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการร้าน ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลินิกแอร์ ตู้เย็น ซึ่งใน ปัจจุบันยังไม่มีการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินกิจการ โดย แบ่งออกเป็นระบบย่อย ดังต่อไปนี้

8  ระบบลูกค้าสัมพันธ์  ระบบจัดการสายโซ่อุปทาน › ระบบคลังสินค้า › ระบบขายสินค้า  ระบบจัดการการบริการ  ระบบออกรายงานเพื่อผู้บริหาร


ดาวน์โหลด ppt 1 1 Introduction 2 2 Problem 3 3 Why DBMS? 4 4 Conclusion.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google