งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UniGang.com. 14 ความสุข 19 เป็นความสุขที่ ผ่ายหนึ่งได้ ฝ่าย หนึ่งอด 18 เป็นความสุข ที่ต้องหา ต้อง ได้ ต้องเอา 17 ความสุขชั้นที่ 3 16 ความสุขชั้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UniGang.com. 14 ความสุข 19 เป็นความสุขที่ ผ่ายหนึ่งได้ ฝ่าย หนึ่งอด 18 เป็นความสุข ที่ต้องหา ต้อง ได้ ต้องเอา 17 ความสุขชั้นที่ 3 16 ความสุขชั้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UniGang.com

2

3

4

5

6 14 ความสุข 19 เป็นความสุขที่ ผ่ายหนึ่งได้ ฝ่าย หนึ่งอด 18 เป็นความสุข ที่ต้องหา ต้อง ได้ ต้องเอา 17 ความสุขชั้นที่ 3 16 ความสุขชั้นที่ 2 15 ความสุขชั้นที่ 1 13 การให้ด้วย ความเมตตาหรือ ศรัทธา 11 การที่ได้อยู่ใน สังคมเกื้อกูลกัน 12 การเสพย์สิ่งที่ผ่าน เข้ามาทาง ตา หู จมูก ปาก ลิ้น กาย 20 เป็นความสุข ร่วมกัน

7 14 ความสุข 15 ความสุขชั้นที่ 1 16 ความสุขชั้นที่ 2 17 ความสุขชั้นที่ 3 12 การเสพย์สิ่งที่ผ่าน เข้ามาทาง ตา หู จมูก ปาก ลิ้น กาย 19 เป็นความสุขที่ ผ่ายหนึ่งได้ ฝ่าย หนึ่งอด 18 เป็นความสุข ที่ต้องหา ต้อง ได้ ต้องเอา 13 การให้ด้วย ความเมตตาหรือ ศรัทธา 20 เป็นความสุข ร่วมกัน 11 การที่ได้อยู่ใน สังคมเกื้อกูลกัน

8 11. 17A 12. 15A 13. 16A 14. 15D 16D 17D 15. 18D 19D 16. 20D 17. 99H 18. 99H 19. 99H 20. 99H


ดาวน์โหลด ppt UniGang.com. 14 ความสุข 19 เป็นความสุขที่ ผ่ายหนึ่งได้ ฝ่าย หนึ่งอด 18 เป็นความสุข ที่ต้องหา ต้อง ได้ ต้องเอา 17 ความสุขชั้นที่ 3 16 ความสุขชั้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google