งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UniGang.com. 14 ความสุข 19 เป็นความสุขที่ ผ่ายหนึ่งได้ ฝ่าย หนึ่งอด 18 เป็นความสุข ที่ต้องหา ต้อง ได้ ต้องเอา 17 ความสุขชั้นที่ 3 16 ความสุขชั้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UniGang.com. 14 ความสุข 19 เป็นความสุขที่ ผ่ายหนึ่งได้ ฝ่าย หนึ่งอด 18 เป็นความสุข ที่ต้องหา ต้อง ได้ ต้องเอา 17 ความสุขชั้นที่ 3 16 ความสุขชั้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UniGang.com

2

3

4

5

6 14 ความสุข 19 เป็นความสุขที่ ผ่ายหนึ่งได้ ฝ่าย หนึ่งอด 18 เป็นความสุข ที่ต้องหา ต้อง ได้ ต้องเอา 17 ความสุขชั้นที่ 3 16 ความสุขชั้นที่ 2 15 ความสุขชั้นที่ 1 13 การให้ด้วย ความเมตตาหรือ ศรัทธา 11 การที่ได้อยู่ใน สังคมเกื้อกูลกัน 12 การเสพย์สิ่งที่ผ่าน เข้ามาทาง ตา หู จมูก ปาก ลิ้น กาย 20 เป็นความสุข ร่วมกัน

7 14 ความสุข 15 ความสุขชั้นที่ 1 16 ความสุขชั้นที่ 2 17 ความสุขชั้นที่ 3 12 การเสพย์สิ่งที่ผ่าน เข้ามาทาง ตา หู จมูก ปาก ลิ้น กาย 19 เป็นความสุขที่ ผ่ายหนึ่งได้ ฝ่าย หนึ่งอด 18 เป็นความสุข ที่ต้องหา ต้อง ได้ ต้องเอา 13 การให้ด้วย ความเมตตาหรือ ศรัทธา 20 เป็นความสุข ร่วมกัน 11 การที่ได้อยู่ใน สังคมเกื้อกูลกัน

8 11. 17A A A D 16D 17D D 19D D H H H H


ดาวน์โหลด ppt UniGang.com. 14 ความสุข 19 เป็นความสุขที่ ผ่ายหนึ่งได้ ฝ่าย หนึ่งอด 18 เป็นความสุข ที่ต้องหา ต้อง ได้ ต้องเอา 17 ความสุขชั้นที่ 3 16 ความสุขชั้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google