งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคที่เกิดจากความผิดปกติของ Hormone

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคที่เกิดจากความผิดปกติของ Hormone"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคที่เกิดจากความผิดปกติของ Hormone

2 Acromegaly Disease

3 โรค Acromegaly สาเหตุ เกิดจากต่อมใต้สมองทำงานผิดปกติหลั่ง Growth Hormone สูงมากในวัยผู้ใหญ่

4 โรค Acromegaly อาการ กระดูกบางส่วนของร่างกายเติบโตผิดปกติ เช่น กระดูก บริเวณใบหน้ายาวทำให้มีใบหน้ายาวผิดปกติ หน้าบาน จมูกบาน เป็นต้น

5 อาการโรค Acromegaly Before After

6

7 Cushing Syndrome

8 โรค Cushing syndrome สาเหตุ เกิดจากการมี Steroid Hormoneในเลือดสูงกว่าปกติ ส่วน ใหญ่เป็นผลมาจากการใช้ยา Steroid ทำให้มี Cortisol มากเกินไป Primary Cushing syndrome มาจากต่อมหมวกไต Secondary Cushing syndrome มาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า

9 โรค Cushing syndrome อาการ ใบหน้าหน้าอูมขึ้น จนหน้ากลมเป็นวงพระจันทร์ มีอาการ หนอกควาย ( Buffalo Hump) รูปร่างอ้วน แขนขาเล็ก ท้อง แตกลาย ผิวหนังคล้ำ มีสิวขึ้น ความดันโลหิตสูง กระดูกผุ กร่อน อ่อนเพลีย หมดแรง เป็นต้น

10 อาการโรค Cushing syndrome

11 โรค Cushing syndrome วิธีการรักษา ในรายที่มีสาเหตุจากการกินสเตอรอยด์ ควรค่อย ๆ ลดขนาดของยาลง ห้ามหยุดยาลงทันที อาจทำให้เกิด ภาวะต่อมหมวกไตไม่ทำงานเฉียบพลัน ซึ่งเป็น อันตรายถึงตายได้    

12 โรค Cushing syndrome วิธีการรักษา ถ้ามีสาเหตุจากการเป็นเนื้องอกของต่อมหมวกไต หรือต่อมใต้สมอง มักจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัด แล้ว ให้กินยาสเตอรอยด์ทดแทนไปชั่วชีวิต เพราะ ภายหลังการผ่าตัดร่างกายสร้างฮอร์โมนชนิดนี้เองไม่ได้    

13 Myxedema Disease

14 โรค Myxedema สาเหตุ เกิดจากการมี Thyroxin Hormone ต่ำ ซึ่งทำให้สารประกอบ ที่ประเภทวุ้นเช่น hyaluronic acid และ chondroitin sulfate จะจับกับโปรตีนใต้ผิวหนังมากขึ้น

15 โรค Myxedema อาการ ผิวหนังบวมน้ำ หน้าบวม อ้วน ทำให้น้ำหนักเพิ่ม ผมและผิว แห้ง สมองจะทำงานช้าลง ปฏิกิริยาโต้ตอบช้า ประจำเดือน ผิดปกติ

16 อาการโรค Myxedema

17 โรค Myxedema วิธีการรักษา 1.กินยายับยั้งการสร้างฮอร์โมน
วิธีการรักษา 1.กินยายับยั้งการสร้างฮอร์โมน 2.ผ่าตัดเอาบางส่วนของต่อมออก 3.กินไอโอดีนที่เป็นสารกัมมันตรังสีเพื่อทำลายเซลล์ ที่สร้างฮอร์โมน    

18 Diabetes Insipidus Disease

19 โรค Diabetes insipidus (เบาจืด)
สาเหตุ เกิดจาก Hypothalamus สร้างฮอร์โมนต้านการขับปัสสาวะ ที่มีชื่อว่า ADH ได้น้อยกว่าปกติ ฮอร์โมนนี้มีฤทธิ์ช่วยให้ ร่างกายเก็บกักน้ำโดยยับยั้งไม่ให้ไตขับปัสสาวะ ออก มากกว่าปกติ เมื่อร่างกายขาดฮอร์โมนนี้ก็จะมีการขับ ปัสสาวะ ออกมากกว่าปกติ

20 โรค Diabetes insipidus (เบาจืด)
อาการ ปัสสาวะออกบ่อยและมาก กระหายน้ำและดื่มน้ำ มาก ชอบดื่ม น้ำเย็นมากเป็นพิเศษ ปากมักจะแห้งอยู่เสมอ ปัสสาวะมักจะไม่ มีกลิ่น ไม่มีสีและมีรสจืด ปัสสาวะ วันละประมาณ 5 ลิตร

21 อาการโรค Diabetes insipidus (เบาจืด)

22 โรค Diabetes insipidus (เบาจืด)
วิธีการรักษา 1. ดื่มน้ำทดแทนให้เพียงพอ ในรายที่เป็นไม่รุนแรง อาจไม่จำเป็นต้องให้ยา 2. ในรายที่เป็นรุนแรง จำเป็นต้องให้ยาลดปริมาณ และจำนวนครั้งของการถ่ายปัสสาวะอาจใช้ยาชนิด กิน หรือใช้ยาในกลุ่มฮอร์โมน ADH ชนิดฉีดเข้า กล้ามหรือพ่นจมูก    

23 Addison Disease

24 โรค Addison Disease สาเหตุ เกิดจากต่อมหมวกไตสร้าง Aldosterone ได้น้อยกว่า ปกติ ตรงกันข้ามกับ Cushing syndrome โรคที่สร้าง ฮอร์โมนมากกว่าปกติ

25 โรค Addison Disease อาการ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ซีด มีรงควัตถุ สะสมตามร่างกาย ร่างกายจะมีสำดำผิดปกติบริเวณข้อเข่า ข้อ พับ เป็นต้น มีรอยตกกระดำๆ หน้ามืด ความดันโลหิตต่ำ

26 อาการโรค Addison Disease

27 โรค Addison Disease วิธีการรักษา ให้กิน Steroid เช่น Hydrocortisone วันละ มิลลิกรัม แบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง ซึ่งควรกินเป็นประจำ ทุกวันไปจนตลอดชีวิต ถ้าเกิดอาการผิดปกติหรือ รุนแรงขึ้นควรพบแพทย์    

28 สมาชิกกลุ่ม 1.นายณปัณณ์ เจริญสินรุ่งเรือง (หาข้อมูล) เลขที่ 2ก 2.นายศรัณย์ เจียมบุรเศรษฐ (จัดทำสื่อ) เลขที่ 1ข 3.นายเอกเพชร วงศ์พยัคฆ์ (ตรวจสอบข้อมูล) เลขที่ 3ข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2


ดาวน์โหลด ppt โรคที่เกิดจากความผิดปกติของ Hormone

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google