งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการของ ม้า. ม้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนมานับพัน ๆ ปี และเป็นสัตว์ที่ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใช้ในการขับขี่ บรรทุก ลากเข็น ขนส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการของ ม้า. ม้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนมานับพัน ๆ ปี และเป็นสัตว์ที่ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใช้ในการขับขี่ บรรทุก ลากเข็น ขนส่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิวัฒนาการของ ม้า

2 ม้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนมานับพัน ๆ ปี และเป็นสัตว์ที่ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใช้ในการขับขี่ บรรทุก ลากเข็น ขนส่ง หรือใช้ในการทำไร่ไถนา แต่ปัจจุบันการใช้ แรงงานม้าสำหรับการทำไร่ไถนา ลดน้อยลงไปมาก เนื่องจากมีการพัฒนานำเครื่องจักรเครื่องมือทุ่นแรงมาใช้ ทดแทนแรงงานสัตว์มากขึ้น นอกจากนี้ทางด้านการทหาร ม้าก็มีบทบาทสำคัญ ในการบรรทุกสัมภาระ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปส่งยังแนวหน้า ที่ยานพาหนะไป ไม่ถึง และใช้เป็นยานพาหนะในราชการทหารม้าอีกด้วย ด้านการกีฬา ม้าก็มี ส่วนสำคัญอย่างมากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกีฬาแข่งม้า การขี่ม้าข้ามเครื่องกีด ขวาง หรือการขี่ม้าเล่นกีฬาโปโล ด้านความบันเทิง มนุษย์ยังใช้ม้าในการ แสดง การขี่ผาดโผนหรือการแสดงละครสัตว์

3 วิวัฒนาการของม้า นักสัตว์ศาสตร์ได้จัดม้า ไว้ในประเภทสัตว์กิน พืชเป็นอาหารและมี นิ้วเท้าเป็นจำนวนคี่ หรือเรียกตามศัพท์ วิทยาศาสตร์ว่า พาริโซ แดคติลา (P ARISSODACTYLA ) ซึ่งมีลักษณะทั่วๆ ไป ดังนี้

4 1. มีจำนวนนิ้วของแต่ ละเท้าเป็นเลขคี่ น้ำหนัก ตัวส่วนใหญ่จะตกลงบน นิ้วกลาง ซึ่งเป็นนิ้วที่ยาว ที่สุด และจะเดินโดยใช้ กีบหรือนิ้วเท้าเท่านั้น ส้น เท้าจะไม่แตะพื้น

5 2. ริมฝีปากและฟันมี การพัฒนาให้มี รูปลักษณะที่เหมาะสม ในการกินและบดเคี้ยว พืชเป็นอาหาร

6 มีหลักฐานจากฟอสซิล (Fossil) พบว่า ใน สมัยโบราณมีสัตว์หลายชนิดที่ เจริญเติบโตและพัฒนาการมาจากบรรพบุรุษ ของม้า แต่สัตว์เหล่านั้นหลายชนิดได้สูญ พันธุ์ และล้มหายตายจากไปตามกฎเกณฑ์ การอยู่รอดของธรรมชาติ คงเหลือเฉพาะ สัตว์ตระกูลม้า วิวัฒนาการของสัตว์ชนิดนี้มี ต้นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือในยุคอิโอซีน (Eocene) หรือประมาณ 50 ล้านปีมาแล้ว บรรพบุรุษเก่าแก่ของม้าได้ถือกำเนิดขึ้นมา เป็นครั้งแรกมีขนาดตัวเท่าสุนัขจิ้งจอก หน้าตาคล้ายม้าในปัจจุบัน ขาหนีบมีนิ้วเท้า 4 นิ้ว ขาหลังมี 3 นิ้ว ลักษณะฟันบ่งชี้ว่า เป็น สัตว์ที่กินใบไม้เป็นอาหาร เรียกว่า ไฮราโคเธ เรียม (Hyracotherium) และมีการค้นพบ ซากที่มีลักษณะคล้ายกันในแถบยุโรป เรียกว่า อิโอฮิปปุส (Eohippus)

7 ไฮราโคเธเรียม (Hyracotherium) ไฮราโคเธเรียม (Hyracotherium)

8 ในยุคโอลิโกซีน (Oligocene) หรือ ประมาณ 28 ล้านปีที่ผ่านมาได้มี วิวัฒนาการของม้ามาเป็นลำดับ โดยมีขนาดตัวโตขึ้น เรียกว่า เมโซฮิป ปุส (Mesohippus) แต่ยังกินพืช เป็นอาหาร เมโซฮิปปุส

9 ต่อมาในยุคไมโอซีน (Miocene) มีวิวัฒนาการไป เป็น พาราฮิปปุส (Parahippus) และไฮโปฮิ ปุส (Hypohippus)

10 การเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญของบรรพบุรุษของม้าใน ยุคนี้ คือ ฟัน โดยเปลี่ยนเป็นฟัน แข็งแรงเหมาะสำหรับการบด เคี้ยวหญ้ามากขึ้น และกินหญ้า เป็นอาหารแทนใบไม้ บรรพบุรุษ ของม้าในกลุ่มไฮโปฮิปปุส (Hypohippus) ได้อพยพย้าย ถิ่นที่สำคัญไปอยู่แถบทวีปยุโรป และเอเชียด้วย อเมริกาใต้

11 ต่อมาเมื่อประมาณ 4 ล้านปีที่แล้ว ในยุคพลิโอ ซีน (Pliocene) บรรพบุรุษของม้าในยุคนี้มี หน้าตาคล้ายลูกม้าในปัจจุบัน ม้าในยุคนี้ เรียกว่า พลิโอฮิปปุส (Pliohippus) เป็นยุค ที่ม้าเปลี่ยนจากสัตว์ที่มีนิ้วเท้า 3 นิ้ว ไปเป็นนิ้ว เดียวหรือกีบเดียว เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในการหากินจากป่าที่ มีพื้นดินอ่อนมาเป็นทุ่งหญ้าที่มีพื้นแข็งและกิน หญ้าเป็นอาหาร

12 วิวัฒนาการขั้นต่อมา เป็นม้าในปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า อิควุส (Equus) เพิ่งปรากฏเริ่มมีมาเพียง ประมาณ 2 ล้านปีที่แล้ว ซึ่งเข้าสู่ ยุคเพลอิสโตซีน (Pleistocene) ม้าป่า ในยุคนี้มีหลักฐาน จากรูปวาดบนฝาผนัง ถ้ำ ซึ่งมีรูปลักษณะเหมือนม้าในปัจจุบัน แต่มีสีเหลืองน้ำตาล หัวใหญ่ ขนที่แผง คอจะสั้นและตั้งตรง ต่างกับม้าปัจจุบันที่ มีขนแผงยาวปรกลงมา ม้าในปัจจุบันมี ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า อิควุส คาบอลลุส (Equus caballus)

13 แนวโน้มในการพัฒนาที่ แน่นอนตลอดระยะเวลาของ วิวัฒนาการของม้าที่เห็นได้ ชัดคือ ขนาดตัวใหญ่ขึ้น ขา ยาวขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระดูกนิ้วเท้า ซึ่งทำให้ม้ามี ความสามารถในการวิ่งได้เร็ว กว่าสัตว์ชนิดอื่น ใน ขณะเดียวกันนิ้วกลางก็มีการ เพิ่มขนาด และลดจำนวน นิ้วเท้าลง จนเหลือเพียงนิ้ว เดียว และเปลี่ยนแปลงเป็น กีบ

14

15

16 ฟันม้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ น่าสนใจคือ อิโอฮิปปุส (Eohippus) บรรพบุรุษม้าใน ยุคอิโอซีน (Eocene) ที่มีฟัน ติดต่อกันตลอด ได้เปลี่ยนแปลง โดยค่อยๆ มีช่องว่างเกิดขึ้น ระหว่างฟันหน้าและฟันด้านข้าง ซึ่งทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารได้ดี ยิ่งขึ้น

17 สรุปรูปร่าง วิวัฒนาการของม้า สรุปรูปร่าง วิวัฒนาการของม้า

18 บรรณานุกรม http://www.baanrimnamsportclub.com/index.php ?p=view_article&id=10 http://www.nrru.ac.th/web/ancient/ancient/index6 _04_1.htm

19 จัดทำโดย สมาชิกกลุ่มที่ 6 1. นายภานุพงศ์ ปุญญะประสิทธิ์ เลขที่ 7 ก ( หาภาพประกอบ ) 2. นายอัษฎาวุธ ตันพงษ์ เลขที่ 8 ก ( จัดเนื้อหาลง point) 3. นางสาวกรชนก รุ่งขจรกลิ่น เลขที่ 17 ก ( รวบรวมเนื้อหาและตกแต่ง ) 4. นายภูวณัฏฐ์ ไตรติลานันท์ เลขที่ 4 ข ( ตรวจเนื้อหาและอักษร ) 5. นายธีระ เทพราช เลขที่ 10 ข ( จัดหาข้อมูล ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เสนอ ครูบรรจบ ธุปพงษ์ รายงายนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิชาชีววิทยา ( ว 30244) โรงเรียนเบญจมราช รังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการของ ม้า. ม้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนมานับพัน ๆ ปี และเป็นสัตว์ที่ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใช้ในการขับขี่ บรรทุก ลากเข็น ขนส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google