งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ปรับ โฉม 2. อัตรากำ ลัง 1. ปรับ โฉม 2. อัตรากำ ลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ปรับ โฉม 2. อัตรากำ ลัง 1. ปรับ โฉม 2. อัตรากำ ลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. ปรับ โฉม

4 2. อัตรากำ ลัง 1. ปรับ โฉม 2. อัตรากำ ลัง

5 1. ปรับโฉม 2. อัตรากำลั ง 3. การ สื่อสาร IT 1. ปรับโฉม 2. อัตรากำลั ง 3. การ สื่อสาร IT

6 1. ปรับโฉม 2. อัตรากำลัง 3. การสื่อสาร IT 4. คณะกรรมการพัฒนา รพ. สต. และแผนพัฒนา 1. ปรับโฉม 2. อัตรากำลัง 3. การสื่อสาร IT 4. คณะกรรมการพัฒนา รพ. สต. และแผนพัฒนา

7  สร้างสุขภาพให้กับ ประชาชน  ไม่ให้ป่วย  ค้นหาผู้ป่วย – รักษา  คนป่วยไม่ให้มีโรคแทรก ซ้อนเพิ่มขึ้น  สร้างสุขภาพให้กับ ประชาชน  ไม่ให้ป่วย  ค้นหาผู้ป่วย – รักษา  คนป่วยไม่ให้มีโรคแทรก ซ้อนเพิ่มขึ้น

8 ไม่ป่วยเชิงรุก

9 ไม่ป่วย - โรคติดต่อ CD - โรคไม่ ติดต่อ NCD ไม่ป่วย - โรคติดต่อ CD - โรคไม่ ติดต่อ NCD

10 ไม่ป่วย - โรคติดต่อ CD - โรคไม่ ติดต่อ NCD ไม่ป่วย - โรคติดต่อ CD - โรคไม่ ติดต่อ NCD เชิงรุก - รุกจากที่ ทำงาน - รุกไปข้างหน้า เชิงรุก - รุกจากที่ ทำงาน - รุกไปข้างหน้า

11 โรคไม่ติดต่อ - DM, HT ไขมันสูง ( ภาวะ ), มะเร็ง โรคไม่ติดต่อ - DM, HT ไขมันสูง ( ภาวะ ), มะเร็ง

12 โรคติดต่อ – หวัด, หวัดใหญ่, อีสุกอีใส - HFM, ตาแดง - Diarrhea, VC - ไข้เลือดออก โรคติดต่อ – หวัด, หวัดใหญ่, อีสุกอีใส - HFM, ตาแดง - Diarrhea, VC - ไข้เลือดออก

13  โรงเรียน - ครู  ครอบครัว - ผู้ดูแล  อสม.  โรงเรียน - ครู  ครอบครัว - ผู้ดูแล  อสม.

14  เฝ้าระวัง  แยกผู้ป่วย  ป้องกันกับคน ยังไม่ป่วย  รักษาพยาบาล  เฝ้าระวัง  แยกผู้ป่วย  ป้องกันกับคน ยังไม่ป่วย  รักษาพยาบาล

15  ออกกำลังกาย  อาหาร  หน้ากาก อนามัย  โลชั่นกันยุง  ออกกำลังกาย  อาหาร  หน้ากาก อนามัย  โลชั่นกันยุง  กินของ ร้อน  ใช้ช้อน กลาง  ล้างมือ  กินของ ร้อน  ใช้ช้อน กลาง  ล้างมือ

16 แนวทางการ ทำงาน แนวทางการ ทำงาน T R A N G T R A N G T = TEAMWORK T = TEAMWORK R = READY R = READY A = ACTIVE A = ACTIVE N = NETWORK N = NETWORK G = GOAL G = GOAL

17

18 วัตถุประสงค์การผลิต พยาบาลเวชฯ ตรวจ - คัดกรองผู้ป่วย ตรวจ - คัดกรองผู้ป่วย

19 วัตถุประสงค์การผลิต พยาบาลเวชฯ ตรวจ - คัดกรองผู้ป่วย ตรวจ - คัดกรองผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

20 วัตถุประสงค์การผลิต พยาบาลเวชฯ ตรวจ - คัดกรองผู้ป่วย ตรวจ - คัดกรองผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บริการเชิงรุก - รุกเหนือชั้น บริการเชิงรุก - รุกเหนือชั้น

21 วัตถุประสงค์การผลิต พยาบาลเวชฯ ตรวจ - คัดกรองผู้ป่วย ตรวจ - คัดกรองผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บริการเชิงรุก - รุกเหนือชั้น บริการเชิงรุก - รุกเหนือชั้น ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

22 วัตถุประสงค์การผลิต พยาบาลเวชฯ ตรวจ - คัดกรองผู้ป่วย ตรวจ - คัดกรองผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บริการเชิงรุก - รุกเหนือชั้น บริการเชิงรุก - รุกเหนือชั้น ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ส่วนตัว ??? ส่วนตัว ???

23 วัตถุประสงค์การผลิต พยาบาลเวชฯ Service Mind Service Mind

24 T R A N G T R A N G T = Tourist T = Tourist R = Rubber trees R = Rubber trees A = Andaman sea A = Andaman sea N = Natural attractive N = Natural attractive G = Generous people G = Generous people

25 แนวทางการ ทำงาน แนวทางการ ทำงาน T R A N G T R A N G T = TEAMWORK T = TEAMWORK R = READY R = READY A = ACTIVE A = ACTIVE N = NETWORK N = NETWORK G = GOAL G = GOAL

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41


ดาวน์โหลด ppt 1. ปรับ โฉม 2. อัตรากำ ลัง 1. ปรับ โฉม 2. อัตรากำ ลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google