งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างธุรกิจออนไลน์ ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างธุรกิจออนไลน์ ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างธุรกิจออนไลน์ ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

2 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ กำหนดการช่วงที่ 1 รู้จักพื้นฐานการทำงานของ Web Server รู้จักพื้นฐานการทำงานของ Web Server การทำงานพื้นฐาน การทำงานพื้นฐาน การจำลองใช้งานในเครื่องส่วนตัว การจำลองใช้งานในเครื่องส่วนตัว Database Server Database Server การเข้าใช้ การเข้าใช้ การสร้างผู้ใช้ใหม่และฐานข้อมูล การสร้างผู้ใช้ใหม่และฐานข้อมูล ติดตั้ง Joomla ติดตั้ง Joomla

3 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ กำหนดการช่วงที่ 2 แนะนำหน้าร้านค้า แนะนำหน้าร้านค้า แนะนำส่วนหลังร้าน แนะนำส่วนหลังร้าน การจัดการระบบหลังร้าน การจัดการระบบหลังร้าน การจัดการบทความ การจัดการบทความ ทดลองสมัครสมาชิกและซื้อสินค้า ทดลองสมัครสมาชิกและซื้อสินค้า ทดลองการขายสินค้า ทดลองการขายสินค้า

4 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ กำหนดการช่วงที่ 3 รู้จักกับ Virtue Mart รู้จักกับ Virtue Mart การตั้งค่าร้านค้า การตั้งค่าร้านค้า การตั้งค่าสินค้า การตั้งค่าสินค้า การตั้งค่าการส่งสินค้า การตั้งค่าการส่งสินค้า การตั้งค่าการรับชำระเงิน การตั้งค่าการรับชำระเงิน

5 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ กำหนดการช่วงที่ 4 การสำรองข้อมูล การสำรองข้อมูล การเตรียมเซิร์ฟเวอร์ การเตรียมเซิร์ฟเวอร์ การอัพโหลดขึ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ การอัพโหลดขึ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ การติดตั้ง Joomla บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และ การปรับแต่ง การติดตั้ง Joomla บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และ การปรับแต่ง

6 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ รู้จักพื้นฐานการทำงานของ Web Server

7 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ การจำลองใช้งานในเครื่อง ส่วนตัว XAMPP XAMPP Apache Web Server Apache Web Server MySQL MySQL PHPmyAdmin PHPmyAdmin ฯลฯ ฯลฯ

8 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ การจำลองใช้งานในเครื่อง ส่วนตัว ( ต่อ ) ไฟล์สำหรับการแสดงผลบนเว็บไซต์จะเก็บ ไว้ใต้โฟลเดอร์ C:\xampp\htdocs\ โฟลเดอร์ย่อย ไฟล์สำหรับการแสดงผลบนเว็บไซต์จะเก็บ ไว้ใต้โฟลเดอร์ C:\xampp\htdocs\ โฟลเดอร์ย่อย การเรียกดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยพิมพ์ ชื่อโฟลเดอร์ย่อย การเรียกดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยพิมพ์ ชื่อโฟลเดอร์ย่อย

9 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ Database Server การเข้าใช้ การเข้าใช้ พิมพ์ ที่ แถบที่อยู่ของ เว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ ที่ แถบที่อยู่ของ เว็บเบราว์เซอร์ สร้างผู้ใช้ใหม่ สร้างผู้ใช้ใหม่ สร้างฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูล

10 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ ติดตั้ง Joomla แตกไฟล์ LaiThai_eCommerce_Edition_VM_1.1.8 _Joomla_ zip จากซีดีลงใน C:\xampp\htdocs แตกไฟล์ LaiThai_eCommerce_Edition_VM_1.1.8 _Joomla_ zip จากซีดีลงใน C:\xampp\htdocs เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่ได้จากการแตกไฟล์ LaiThai_eCommerce_Edition_VM_1.1.8 _Joomla_ เป็นชื่อโฟลเดอร์ที่ ต้องการโดยตั้งเป็นภาษาอังกฤษ ห้ามเว้น วรรค เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่ได้จากการแตกไฟล์ LaiThai_eCommerce_Edition_VM_1.1.8 _Joomla_ เป็นชื่อโฟลเดอร์ที่ ต้องการโดยตั้งเป็นภาษาอังกฤษ ห้ามเว้น วรรค

11 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ ติดตั้ง Joomla ( ต่อ ) เปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ ชื่อโฟลเดอร์ที่ตั้งไว้ เปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ ชื่อโฟลเดอร์ที่ตั้งไว้ ติดตั้งตามขั้นตอนบนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ โดยใช้ข้อมูลผู้ใช้ฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ และการตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบต้องจำได้ ด้วย ติดตั้งตามขั้นตอนบนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ โดยใช้ข้อมูลผู้ใช้ฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ และการตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบต้องจำได้ ด้วย หลังจากติดตั้งเสร็จให้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ย่อย installation เป็นชื่ออื่น ( ต้องจำหรือ จดไว้ด้วย ) หลังจากติดตั้งเสร็จให้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ย่อย installation เป็นชื่ออื่น ( ต้องจำหรือ จดไว้ด้วย )


ดาวน์โหลด ppt การสร้างธุรกิจออนไลน์ ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google