งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ปิยธิดา จงอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือระหว่าง ประเทศ สำนักการต่างประเทศ สำนักงานป. ป. ช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ปิยธิดา จงอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือระหว่าง ประเทศ สำนักการต่างประเทศ สำนักงานป. ป. ช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ปิยธิดา จงอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือระหว่าง ประเทศ สำนักการต่างประเทศ สำนักงานป. ป. ช.

2 สิ่งแรกที่ต้องคำนึง เมื่อจะเขียน CONCEPT NOTE 2 Theme: เรื่อง / หัวข้อ โครงการ

3 สิ่งที่ต้องคำนึงถึง  TREND : ต้องเป็นเรื่องหลักที่กลุ่ม ย่อยฯ ( กลุ่มความร่วมมือที่หน่วยงาน ผู้เสนอฯเป็นสมาชิก ) ให้ความสำคัญ / ให้ความสนใจอยู่ใน ปีนั้น  APEC’s Priority : เป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ เอเปคให้ ความสำคัญ / หลักการใหญ่ของเอเปค  ROLE : บทบาท / ความเชี่ยวชาญ ของ หน่วยงานผู้เสนอฯ ในเรื่องนั้น 3 Theme: เรื่อง / หัวข้อโครงการ

4 ชื่อโครงการ (Project Title) 4 “Keyword s”

5 “ Capacity Building Workshop on Effectively Combating Corruption and Illicit Trade through Tracking Cross – Border Financial Flows, International Asset Recovery and Anti-Money laundering Efforts ; its impact on poverty reduction and economic growth” 5 ตัวอย่างชื่อโครงการ (Project Title)

6  เนื้อหาต้องมีรายละเอียด ตรงประเด็น ทั้ง 4 คือ : 1. Relevance: ทำไม APEC จึงควร ให้การสนับสนุน ? แก้ไข ปัญหาอะไร ? สำคัญ ? 2. Objective : วัตถุประสงค์โครงการ 3. Alignment: สนับสนุนเรื่องที่ เอเปคให้ความสำคัญ / สอดคล้องกับแผนการ ดำเนินการของกลุ่มฯ 4. Methodology : ขั้นตอน / แผนการ ดำเนินงาน / กำหนดการ / กลุ่มเป้าหมาย / วิธีการขยายผลลัพธ์ โครงการให้เป็นวงกว้าง หลัง จบโครงการฯ 6 การเขียน Concept Note โครงการ

7 1. APEC PROPOSAL GUIDEBOOK Edition 7 : ศึกษาหลักการ / กฎเกณฑ์ในการเขียนตามหลักปฏิบัติ ของเอเปค ฉบับปัจจุบัน 2. หาแนวร่วม “Co-sponsors” : โครงการควรมีผู้สนับสนุนหลัก ในกลุ่ม ฯ อย่างน้อย 2 ประเทศสมาชิก ( Powerful) โดยเริ่มหารือและให้เข้า มาร่วม อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้น 3. หาพันธมิตร : Lobby สมาชิกอื่นๆใน กลุ่ม ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้รับโหวต เป็นที่ 1 /2 ในกลุ่ม 7 ข้อแนะนำ / เคล็ดลับ

8 8 4. ประสาน / ขอคำแนะนำ เจ้าหน้าที่ กระทรวงการต่างประเทศ ( โต๊ะ APEC:- ) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ( APEC SECRETARIAT ของไทย และของกลุ่ม ฯ ที่หน่วยงานตนเป็นสมาชิก ) อย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 5. ควรกำหนดรายละเอียดงานที่จะต้อง ดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เห็น ภาพที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 6. ทาบทามและประสานกับบุคคล / หน่วยงานที่จะขอความร่วมมือไว้ ล่วงหน้า เช่น Speakers แต่ละประเทศ, สถานที่ที่จะจัดกิจกรรม ข้อแนะนำ / เคล็ดลับ ( ต่อ )

9 7. งบประมาณ : ประมาณการด้าน งบประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมาก ที่สุด โดยศึกษา หลักเกณท์จาก Guidebook ( ทั้งงบฯขอสนับสนุนจากเอเปคและงบฯที่ ต้องใช้จากหน่วยงานผู้เสนอ ) 8. ระยะเวลา : เตรียมเขียนร่าง project proposal (12 Pages) ไว้แต่เนิ่น ( หลังจาก ได้รับการเห็นชอบ concept note ในขั้นแรก มีเวลา ประมาณ 1 เดือน เท่านั้น ในการทำ project proposal ตัว เต็ม ) 9 ข้อแนะนำ / เคล็ดลับ ( ต่อ )

10 10 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1 ปิยธิดา จงอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือระหว่าง ประเทศ สำนักการต่างประเทศ สำนักงานป. ป. ช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google