งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การดำเนินงาน พัฒนาส้วมสาธารณะติด ดาว ของ รพ. สต. ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การดำเนินงาน พัฒนาส้วมสาธารณะติด ดาว ของ รพ. สต. ปีงบประมาณ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การดำเนินงาน พัฒนาส้วมสาธารณะติด ดาว ของ รพ. สต. ปีงบประมาณ 2556

2 ผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะติด ดาวของ รพ. สต. ( ระดับ 4 ดาวขึ้นไป ) ของ จ. ตรัง จำแนกราย อำเภอ ( ข้อมูล ณ 26 เม. ย.56) อำเภอ จำนวน รพ. สต. ทั้งหมด รพ. สต. ที่ผ่านมาตรฐานส้วมติดดาว (4 ดาวขึ้น ไป ) จำนวนร้อยละ เมือง 181161.1% ห้วยยอด 20 100% กันตัง 20840.0% ย่านตา ขาว 1616.3% สิเกา 99100% นาโยง 7228.6 หาด สำราญ 4250.0 รัษฎา 6233.3% รวม 1255544.0%

3 ร้อยละของผลงานส้วมติดดาว (4 ดาวขึ้นไป ) ของ รพ. สต. จำแนกรายอำเภอ ( ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2556) อำเ ภอ ร้อย ละ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การดำเนินงาน พัฒนาส้วมสาธารณะติด ดาว ของ รพ. สต. ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google