งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย (CHIKUNGUNYA) แยกรายอำเภอ ของจังหวัดตรัง พ. ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย (CHIKUNGUNYA) แยกรายอำเภอ ของจังหวัดตรัง พ. ศ.2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จำนวนผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย (CHIKUNGUNYA) แยกรายอำเภอ ของจังหวัดตรัง พ. ศ.2552

3 อัตราป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย (CHIKUNGUNYA) แยกรายอำเภอ ของจังหวัดตรัง พ. ศ.2552 อัตราป่วยต่อแสน ประชากร

4 จำนวนผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย (CHIKUNGUNYA) จำแนกตามกลุ่มอายุ ของจังหวัดตรัง พ. ศ.2552 จำนวน ( คน )

5 จำนวนผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย (CHIKUNGUNYA) จำแนกรายเดือน ของจังหวัดตรัง พ. ศ.2552 จำนวน ( คน )

6 งานระบาดวิทยา งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรัง โทร 0 7520 5615 – 22 ต่อ 108 โทร 0 7520 5615 – 22 ต่อ 108 โทรสาร 0 7520 5623 โทรสาร 0 7520 5623

7 จำนวนผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย (CHIKUNGUNYA) แยกรายอำเภอ ของจังหวัดตรัง พ. ศ.2552

8 อัตราป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย (CHIKUNGUNYA) แยกรายอำเภอ ของจังหวัดตรัง พ. ศ.2552 อัตราป่วยต่อแสน ประชากร

9 จำนวนผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย (CHIKUNGUNYA) จำแนกรายเดือน ของจังหวัดตรัง พ. ศ.2552 จำนวน ( คน )


ดาวน์โหลด ppt จำนวนผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย (CHIKUNGUNYA) แยกรายอำเภอ ของจังหวัดตรัง พ. ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google