งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จัก... กัน เถอะ... “ สมุดบันทึกผลงาน และ คุณงามความดีของ ข้าราชการ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จัก... กัน เถอะ... “ สมุดบันทึกผลงาน และ คุณงามความดีของ ข้าราชการ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารู้จัก... กัน เถอะ... “ สมุดบันทึกผลงาน และ คุณงามความดีของ ข้าราชการ ”

2 สมุดพกข้าราชการ เพื่อบันทึก ผลงานและพฤติกรรม ที่ดีหรือพฤติกรรมที่ควรพัฒนา ของข้าราชการแต่ละคน โดยให้มีลักษณะเป็นการสะสม ผลงานและคุณงามความดี

3 ใคร บันทึก ? ข้าราชการตำแหน่ง ระดับ 8 ลงมา

4 เมื่อมีการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานในแต่ละรอบของการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ( ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป ) ( ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายนของปีเดียวกัน ) ใช้ครั้งแรก 1 เมษายน 2551 ใช้เมื่อไหร่ ?

5 บันทึก อย่างไร ?

6 บันทึกผลงาน โดยบันทึกผล ของการปฏิบัติงานที่ ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการสำเร็จ ตามเป้าหมาย ข้อตกลง หรือ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย บันทึกคุณงามความดี โดย บันทึกสิ่งที่ข้าราชการประพฤติ หรือปฏิบัติแล้วบังเกิดผลดี มี คุณค่าหรือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ส่วน ราชการ ประเทศชาติ และ ประชาชน

7

8 1. นำไปประกอบการพิจารณาการ ประเมินผลการปฏิบัติงานในแบบ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานในแต่ละรอบการ ประเมินฯ 2. เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 3. การพัฒนา การแต่งตั้งข้าราชการ 4. อื่นๆ เช่น ประเมินผลทางวิชาการ เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาข้าราชการและ บำเหน็จความชอบ โทร. 2227-2231


ดาวน์โหลด ppt มารู้จัก... กัน เถอะ... “ สมุดบันทึกผลงาน และ คุณงามความดีของ ข้าราชการ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google