งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รวมสูตร เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว พื้นที่ผิว และ ปริมาตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รวมสูตร เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว พื้นที่ผิว และ ปริมาตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รวมสูตร เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว พื้นที่ผิว และ ปริมาตร

3 พื้นที่รูปสามเหลี่ยมใดๆ พื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้าน เท่า พื้นที่รูปสามเหลี่ยมฐาน โค้ง พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้าน ขนาน พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเปียก ปูน พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว พื้นที่สี่เหลี่ยมใดๆ พื้นที่รูปห้าเหลี่ยม

4 สามเหลี่ยมรูปใดๆ สูตรการหาพื้นที่ 1 / 2 x ฐาน x สูง S(s-a)(s-b)(s-c), เมื่อ s = a+b+c / 2

5 สามเหลี่ยมด้าน เท่า สูตรการหาพื้นที่ ¾ x ( ด้าน ) 2 ¾ x ( ด้าน ) 2

6 สามเหลี่ยมฐาน โค้ง สูตรการหาพื้นที่ 1 / 2 x ความยาวฐาน โค้ง x รัศมี

7 สี่เหลี่ยมจัตุรัส สูตรการหาพื้นที่ ด้าน x ด้าน ด้าน 2

8 สี่เหลี่ยมผืนผ้า สูตรการหาพื้นที่ กว้าง x ยาว

9 สี่เหลี่ยมด้าน ขนาน สูตรการหาพื้นที่ ฐาน x สูง

10 สูตรการหาพื้นที่ 1 / 2 x ผลคูณของ เส้นแทยงมุม 1 / 2 x ผลคูณของ เส้นแทยงมุม ฐาน x สูง ฐาน x สูง สี่เหลี่ยมขนม เปียกปูน

11 สี่เหลี่ยมคางหมู สูตรการหาพี้นที่ 1 / 2 x ผลบวกด้าน คู่ขนาน x สูง 1 / 2 x ผลบวกด้าน คู่ขนาน x สูง

12 สี่เหลี่ยมรูปว่าว สูตรการหาพื้นที่ 1 / 2 x ผลคูณ ของเส้นแทยงมุม 1 / 2 x ผลคูณ ของเส้นแทยงมุม

13 สี่เหลี่ยมใดๆ สูตรการหาพื้นที่ 1 / 2 x เส้นแทยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง

14 ห้าเหลี่ยม สูตรการหาพื้นที่ 1.72 x ด้าน 21.72 x ด้าน 2

15 ครูภัทรา ครูภัทรา เหล่า ไพโรจน์ ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt รวมสูตร เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว พื้นที่ผิว และ ปริมาตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google