งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 30202) สมทรง คงนา โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1

2 ใบงานประกอบการสอน สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์เพิ่มเติมช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแปรผัน แบบฝึกทักษะ การเขียนกราฟสมการเชิงเส้น และแก้ระบบสมการเชิงเส้น

3 1) จงเขียนกราฟของการเจริญเติบโตของต้นหมากให้ (x) แทนอายุของต้นหมาก และ (y) แทนความสูง เขียนสมการ y=2x 2 4 6 8

4 2x + 2y 10 (3) - 3 y 2 3 (1) x + y 5 x + (-3) 5 x 5+3 = 8 8 -3

5 ใบความรู้ประกอบการสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแปรผัน ใบความรู้ที่ 1 การแปรผันโดยตรง

6 การแปรผัน เป็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ โดยมีสัดส่วนคงตัว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ - การแปรผันโดยตรง - การแปรผันแบบผกผัน - และการแปรผันเกี่ยวเนื่อง

7 การแปรผันโดยตรง

8

9

10 ใบงานประกอบการสอน เรื่อง การแปรผัน
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแปรผัน ใบงานที่ 1 การแปรผันโดยตรง

11

12

13

14

15 u แปรผันโดยตรงกับ V มี -1 เป็นค่าคงตัวของการแปรผัน
y แปรผันโดยตรงกับ มี 1 เป็นค่าคงตัวของการแปรผัน y แปรผันโดยตรงกับ มี เป็นค่าคงตัวของการแปรผัน A แปรผันโดยตรงกับ B+5 มี เป็นค่าคงตัวของการแปรผัน V แปรผันโดยตรงกับ T มี เป็นค่าคงตัวของการแปรผัน

16


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google