งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการ จัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ( ค 30202) สมทรง คงนา โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการ จัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ( ค 30202) สมทรง คงนา โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการ จัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ( ค 30202) สมทรง คงนา โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 1

2 ใบงานประกอบการสอน สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแปรผัน แบบฝึกทักษะ การเขียนกราฟสมการเชิง เส้น และแก้ระบบสมการเชิงเส้น

3 1) จงเขียนกราฟของการเจริญเติบโตของต้น หมากให้ (x) แทนอายุของต้นหมาก และ (y) แทนความสูง เขียนสมการ y=2x 02468

4 23 2x + 2y y 10 (3) - 3- 3 (1) x + y 5 5 x + (-3) x 5+3 = 8 8-3

5 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแปรผัน ใบความรู้ที่ 1 การแปรผันโดยตรง ใบความรู้ ประกอบการ สอน ใบความรู้ ประกอบการ สอน

6 การแปรผัน เป็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ โดยมีสัดส่วนคงตัว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ - การแปรผันโดยตรง - การแปรผันแบบผกผัน - และการแปรผันเกี่ยวเนื่อง การแปรผัน เป็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ โดยมีสัดส่วนคงตัว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ - การแปรผันโดยตรง - การแปรผันแบบผกผัน - และการแปรผันเกี่ยวเนื่อง

7 การแปรผันโดยตรง

8

9

10 ใบงานประกอบการสอน สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแปรผัน ใบงานที่ 1 การแปรผันโดยตรง

11

12

13

14

15 u แปรผันโดยตรงกับ V มี -1 เป็นค่าคงตัวของการแปรผัน y แปรผันโดยตรงกับ มี 1 เป็นค่าคงตัวของการแปรผัน y แปรผันโดยตรงกับ มี 0.4 เป็นค่าคงตัวของการแปรผัน A แปรผันโดยตรงกับ B+5 มี เป็นค่าคงตัวของการแปรผัน V แปรผันโดยตรงกับ T มี เป็นค่าคงตัวของการแปรผัน

16


ดาวน์โหลด ppt แผนการ จัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ( ค 30202) สมทรง คงนา โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google