งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ทักษะการเล่นวอลเล่ย์บอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ทักษะการเล่นวอลเล่ย์บอล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ทักษะการเล่นวอลเล่ย์บอล
โดย ครูมานะ พรมมิ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

2 ตำแหน่งในการยืนรับที่เป็นที่นิยมและประสบผลมากที่สุด ในขณะที่คู่ต่อสู้ทำการรุกด้วยการตบจากตำแหน่งหัวเสา ( Outsite ) ตำแหน่งการรับเป็นที่ยอมรับนั้นลักษณะการยืนควรมีลักษณะดังนี้

3 ตำแหน่ง ตำแหน่งหน้าซ้าย (P4) ถอยออกจากตาข่ายห่างจากเส้นรุกไปทางท้ายสนาม 1 ก้าว เพื่อรับบอลที่ฝ่ายรุก ๆ มาในบริเวณนั้น (ดูภาพประกอบ) ตำแหน่งหลังซ้าย (P5) ให้เคลื่อนที่ตัดเข้าด้านในของสนามค่อนไปทางด้านหลัง 1 ก้าวเพื่อรอรับบอลที่จะมาบริเวณมุมสนาม ซึ่งส่วนใหญ่บอลจะลงในบริเวณนั้น

4 ผู้เล่น สำหรับผู้เล่นที่ประสบการณ์น้อย เมื่ออยู่ในตำแหน่งหน้าซ้าย อาจจะถอยหลังเพื่อมารับบอลรุกไม่ทัน แต่จำเป็นที่จะต้องถอยมารับ โดยก้าวเท้าให้ยาวถอยเท่าที่สามารถจะทำได้และอยู่ในท่าทางเตรีมพร้อมรับเสมอ จำไว้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหน้าซ้ายหรือหลังซ้าย บอลที่ลอยมาเหนือระดับเอวส่วนใหญ่มักจะออกหากเรายืนได้ถูกตำแหน่ง การยืนถูกตำแหน่งจะทำให้เราอ่านได้ง่ายว่าบอลลูกนั้นควรจะรับหรือปล่อยออก และที่สำคัญคือต้องไม่กลัวที่จะต้องรับบอล บอลที่คู่ต่อสู้รุกมาจากตำแหน่งหัวเสานั้น ส่วนใหญ่จะตกบริเวณ 1 ฟุตห่างจากเส้นข้างสนาม ดังนั้นเราควรรักษาตำแหน่งการรับให้ดี อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจำคือ การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อรับบอลจะง่ายกว่าการเคลื่อนที่ถอยหลังรับบอล

5 ผู้เล่น ผู้เล่นตำแหน่งกลางหลังจะมีพื้นที่รับผิดชอบในการรับ มากที่สุดในสนามโดยต้องพยายามรับบอลที่แฉลบผ่านบล๊อคมา (Touch Block) เราอาจะต้องยืนห่างจากท้ายสนามเพียงแค่ 1 ก้าว ก็อาจจะเพียงพอแล้วที่จะถอยไปเล่นบอลที่แฉลบบล๊อคมา หรือก้าวเข้าไปเล่นบอลที่เคาะ หรือหยอดลงบริเวณกลางสนาม แต่ถ้าหากการเคลื่อนที่ของเราไม่เร็วพอ เราอาจจะถอยอีก 1 ก้าวโดยยืนอยู่บนเส้นท้ายสนามก็ได้ จะช่วยให้เราสามารถเล่นบอลที่แฉลบบล๊อคไปไกลได้มากยิ่งขึ้น

6 ตำแหน่งหน้าซ้าย

7

8


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ทักษะการเล่นวอลเล่ย์บอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google