งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ทักษะการเล่น วอลเล่ย์บอล โดย ครูมานะ พรมมิ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ทักษะการเล่น วอลเล่ย์บอล โดย ครูมานะ พรมมิ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ทักษะการเล่น วอลเล่ย์บอล โดย ครูมานะ พรมมิ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

2 ตำแหน่งในการยืนรับที่เป็นที่นิยม และประสบผลมากที่สุด ในขณะที่คู่ ต่อสู้ทำการรุกด้วยการตบจาก ตำแหน่งหัวเสา ( Outsite ) ตำแหน่งการรับเป็นที่ ยอมรับนั้นลักษณะการยืนควรมี ลักษณะดังนี้

3 ตำแหน่ง ตำแหน่งหน้าซ้าย (P4) ถอยออกจากตาข่าย ห่างจากเส้นรุกไปทางท้ายสนาม 1 ก้าว เพื่อ รับบอลที่ฝ่ายรุก ๆ มาในบริเวณนั้น ( ดู ภาพประกอบ ) ตำแหน่งหลังซ้าย (P5) ให้เคลื่อนที่ตัดเข้า ด้านในของสนามค่อนไปทางด้านหลัง 1 ก้าวเพื่อรอรับบอลที่จะมาบริเวณมุมสนาม ซึ่ง ส่วนใหญ่บอลจะลงในบริเวณนั้น

4 ผู้เล่น สำหรับผู้เล่นที่ประสบการณ์น้อย เมื่ออยู่ใน ตำแหน่งหน้าซ้าย อาจจะถอยหลังเพื่อมารับ บอลรุกไม่ทัน แต่จำเป็นที่จะต้องถอยมารับ โดยก้าวเท้าให้ยาวถอยเท่าที่สามารถจะทำ ได้และอยู่ในท่าทางเตรีมพร้อมรับเสมอ จำ ไว้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหน้าซ้ายหรือ หลังซ้าย บอลที่ลอยมาเหนือระดับเอวส่วน ใหญ่มักจะออกหากเรายืนได้ถูกตำแหน่ง การยืนถูกตำแหน่งจะทำให้เราอ่านได้ง่ายว่า บอลลูกนั้นควรจะรับหรือปล่อยออก และที่ สำคัญคือต้องไม่กลัวที่จะต้องรับบอล บอลที่ คู่ต่อสู้รุกมาจากตำแหน่งหัวเสานั้น ส่วนใหญ่ จะตกบริเวณ 1 ฟุตห่างจากเส้นข้างสนาม ดังนั้นเราควรรักษาตำแหน่งการรับให้ดี อีก สิ่งหนึ่งที่ควรจำคือ การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เพื่อรับบอลจะง่ายกว่าการเคลื่อนที่ถอยหลัง รับบอล

5 ผู้เล่น ผู้เล่นตำแหน่งกลางหลังจะมีพื้นที่รับผิดชอบ ในการรับ มากที่สุดในสนามโดยต้อง พยายามรับบอลที่แฉลบผ่านบล๊อคมา (Touch Block) เราอาจะต้องยืนห่างจาก ท้ายสนามเพียงแค่ 1 ก้าว ก็อาจจะเพียงพอ แล้วที่จะถอยไปเล่นบอลที่แฉลบบล๊อคมา หรือก้าวเข้าไปเล่นบอลที่เคาะ หรือหยอดลง บริเวณกลางสนาม แต่ถ้าหากการเคลื่อนที่ ของเราไม่เร็วพอ เราอาจจะถอยอีก 1 ก้าว โดยยืนอยู่บนเส้นท้ายสนามก็ได้ จะช่วยให้ เราสามารถเล่นบอลที่แฉลบบล๊อคไปไกลได้ มากยิ่งขึ้น

6 ตำแหน่งหน้าซ้าย

7

8


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ทักษะการเล่น วอลเล่ย์บอล โดย ครูมานะ พรมมิ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google