งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อ นำเสนอโดย คุณครูบุปผา ศิลปะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อ นำเสนอโดย คุณครูบุปผา ศิลปะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดต่อ นำเสนอโดย คุณครูบุปผา ศิลปะ
คุณครูบุปผา ศิลปะ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย 2553

2 ตัวชี้วัด สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้
โรคติดต่อ มาตรฐาน พ.๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การปกป้องโรค ตัวชี้วัด สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้

3 แนวคิด โรคติต่อยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ โรคติดต่อเป็นโรคติดต่อเป็นโรคที่สามารถติดต่อและแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่นได้ เกิดจากเชื้อโรคต่างๆ สิ่งแวดล้อม

4 สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายและความสำคัญของโรคติดต่อ
2. หลักการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 3. โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

5 กิจกรรมฝึกทักษะ 1. ตระหนักถึงความสำคัญของโรคติดต่อ
2. อธิบายหลักการป้องกัน สาเหตุและแนวทางควบคุมโรคติดต่อ - โรคระบบทางเดินหายใจ - โรคไข้หวัดนก - โรคมาเลเรีย 3. ปฏิบัติตนและให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการป้องกันโรคติดต่อ

6 การวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1. ข้อใดคือความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ ก อ้อมเคร่งเครียดกับการเรียนทุกวัน ข ต้น รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ทุกมื้อ ค หน่อย นอนหลับพักผ่อนวันละ 4 ชั่วโมง ง เจี๊ยบ ซื้อยารับประทานเองเมื่อเจ็บป่วย ข้อ 1-5 เฉลยท้ายบทนะจ๊ะ

7 2. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก เราควรสร้างเสริมสุขภาพครั้งแรกเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ข การสร้างเสริมสุขภาพทำให้เราไม่เจ็บป่วยอย่างถาวร ค การป้องกันโรคเป็นวิธีการป้องกันโรคติดต่อที่ได้ผลดี ง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเหมาะสมกับเฉพาะ ผู้ป่วย

8 3. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันโรค
ก การเดินทางท่องเที่ยว ข การกำจัดแหล่งนำโรค ค การรับวัคซีนป้องกันโรค ง การจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขภาพ

9 4. นิด ออกกำลังกายทุกวัน นิดเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพหรือไม่
ก เห็นความสำคัญ เพราะการออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดี ข ไม่เห็นความสำคัญ เพราะการออกกำลังกายทุกวันบั่นทอนสุขภาพ ค ไม่เห็นความสำคัญ เพราะการออกกำลังกายไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ง ไม่สามารถบ่งบอกได้ เพราะการออกกำลังกายเป็นการให้ข้อมูลที่น้อยเกินไป

10 5. การป้องกันโรคมีความสำคัญอย่างไร
ก ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ข ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย ค ลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ง ถูกทุกข้อ

11 เฉลยท้ายบทนะจ๊ะนักเรียน
มีนักเรียนคนไหนถูกทุกข้อบ้างเอ๋ย อิอิ


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อ นำเสนอโดย คุณครูบุปผา ศิลปะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google