งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อ นำเสนอโดย คุณครูบุปผา ศิลปะ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล ศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี จ. สุโขทัย 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อ นำเสนอโดย คุณครูบุปผา ศิลปะ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล ศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี จ. สุโขทัย 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดต่อ นำเสนอโดย คุณครูบุปผา ศิลปะ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล ศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี จ. สุโขทัย 2553

2 มาตรฐาน พ. ๔. ๑ เห็นคุณค่าและมี ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การ ดำรงสุขภาพ การปกป้องโรค ตัวชี้วัด สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้

3 แนวคิด โรคติต่อยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ของประเทศ โรคติดต่อเป็นโรคติดต่อเป็นโรคที่ สามารถติดต่อและแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่น ได้ เกิดจากเชื้อโรคต่างๆ สิ่งแวดล้อม

4 สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายและความสำคัญของโรคติดต่อ 2. หลักการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 3. โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของ ประเทศ

5 กิจกรรมฝึกทักษะ 1. ตระหนักถึงความสำคัญของโรคติดต่อ 2. อธิบายหลักการป้องกัน สาเหตุและแนวทาง ควบคุมโรคติดต่อ - โรคระบบทางเดินหายใจ - โรคไข้หวัดนก - โรคมาเลเรีย 3. ปฏิบัติตนและให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการ ป้องกันโรคติดต่อ

6 การวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. ข้อใดคือความหมายของการสร้างเสริม สุขภาพ ก อ้อมเคร่งเครียดกับการเรียนทุกวัน ข ต้น รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ทุกมื้อ ค หน่อย นอนหลับพักผ่อนวันละ 4 ชั่วโมง ง เจี๊ยบ ซื้อยารับประทานเองเมื่อเจ็บป่วย ข้อ 1-5 เฉลยท้าย บทนะจ๊ะ

7 2. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ก เราควรสร้างเสริมสุขภาพครั้งแรกเมื่อเข้าสู่ วัยรุ่น ข การสร้างเสริมสุขภาพทำให้เราไม่เจ็บป่วย อย่างถาวร ค การป้องกันโรคเป็นวิธีการป้องกัน โรคติดต่อที่ได้ผลดี ง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เหมาะสมกับเฉพาะ ผู้ป่วย

8 3. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันโรค ก การเดินทางท่องเที่ยว ข การกำจัดแหล่งนำโรค ค การรับวัคซีนป้องกันโรค ง การจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขภาพ

9 4. นิด ออกกำลังกายทุกวัน นิดเห็นความสำคัญ ของการสร้างเสริมสุขภาพหรือไม่ ก เห็นความสำคัญ เพราะการออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพดี ข ไม่เห็นความสำคัญ เพราะการออกกำลัง กายทุกวันบั่นทอนสุขภาพ ค ไม่เห็นความสำคัญ เพราะการออกกำลัง กายไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ง ไม่สามารถบ่งบอกได้ เพราะการออกกำลัง กายเป็นการให้ข้อมูลที่น้อยเกินไป

10 5. การป้องกันโรคมีความสำคัญอย่างไร ก ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ข ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย ค ลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ง ถูกทุกข้อ

11 เฉลยท้ายบทนะจ๊ะนักเรียน 1. ข 2. ค 3. ก 4. ก 5. ง มีนักเรียนคนไหนถูกทุกข้อบ้างเอ๋ย อิอิ


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อ นำเสนอโดย คุณครูบุปผา ศิลปะ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล ศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี จ. สุโขทัย 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google