งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 สพป. กพท. โครงสร้างการบริหาร จัดการ สพป. อ.ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ก.ต.ป.น. ก.ต.ป.น. นิเทศ ติด ตามฯ อำนวย การ นโยบา ย และ แผน ส่งเสริม การ จัด การศึกษ า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 สพป. กพท. โครงสร้างการบริหาร จัดการ สพป. อ.ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ก.ต.ป.น. ก.ต.ป.น. นิเทศ ติด ตามฯ อำนวย การ นโยบา ย และ แผน ส่งเสริม การ จัด การศึกษ า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 สพป. กพท. โครงสร้างการบริหาร จัดการ สพป. อ.ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ก.ต.ป.น. ก.ต.ป.น. นิเทศ ติด ตามฯ อำนวย การ นโยบา ย และ แผน ส่งเสริม การ จัด การศึกษ า หน่วยตรวจสอบ ภายใน บริหาร การเงิน และ สินทรัพย์ ส่งเสริม สถานศึ กษา เอกชน สถานศึก ษา กรรมการ สถานศึกษา บริหารง าน บุคคล

3 3 สพม. กพท. โครงสร้างการบริหาร จัดการ สพม. อ.ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ก.ต.ป.น. ก.ต.ป.น. นิเทศ ติด ตามฯ อำนวย การ นโยบา ย และ แผน ส่งเสริม การ จัด การศึกษ า บริหาร การเงิน และ สินทรัพย์ สถานศึก ษา กรรมการ สถานศึกษา บริหารง าน บุคคล หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

4 4


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 สพป. กพท. โครงสร้างการบริหาร จัดการ สพป. อ.ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ก.ต.ป.น. ก.ต.ป.น. นิเทศ ติด ตามฯ อำนวย การ นโยบา ย และ แผน ส่งเสริม การ จัด การศึกษ า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google