งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดือนละ...4,000.......10,000......20,000.... 1. ปัจจัย 4......................... 2. ผ่อนบ้าน, รถ................ 3. เลี้ยงดูบุตร, พ่อ, แม่......... 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดือนละ...4,000.......10,000......20,000.... 1. ปัจจัย 4......................... 2. ผ่อนบ้าน, รถ................ 3. เลี้ยงดูบุตร, พ่อ, แม่......... 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เดือนละ...4,000.......10,000......20,000.... 1. ปัจจัย 4......................... 2. ผ่อนบ้าน, รถ................ 3. เลี้ยงดูบุตร, พ่อ, แม่......... 4. ประกันชีวิต.................. ระยะเวลา 5 ปี, 10 ปี 1,000,000 ระยะยาว ยามเกษียณ 5,000,000 10,000,000

2 1. อยู่แบบเดิม ๆ 2. หางานเพิ่ม 3. เปลี่ยนงานใหม่ 4. เปลี่ยนแปลงตัวเอง

3 1. บริษัทมีความมั่นคงสูง เพราะเป็น บริษัท มหาชน 2. สินค้ามีคุณภาพสูงจริง เพราะผ่านการวิจัยโดย พ. ญ. สมฤดี เอื้อสุดกิจ 3. สร้างรายได้ไม่จำกัดเพดาน รวดเร็ว และเป็นธรรม 4. ลงทุนน้อย ความเสี่ยงต่ำ ก้าวหน้าเร็ว 5. แผนการตลาดดีเยี่ยม ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และเป็นธรรมต่อสมาชิก 6. ทำธุรกิจได้ทั่วประเทศ เพราะมีคลังสินค้าทั่วประเทศและมีระบบฐานข้อมูล ผ่าน Internet 7. เป็นมรดกตกทอดได้ 8. มีระบบ IT สนับสนุนอย่างดีเยี่ยม สามารถตรวจสอบ ยอดซื้อ สมาชิก รายได้ และอื่นๆ ผ่าน Internet 9. รับเงินทุกวันศุกร์

4

5 ตำแหน่งการขึ้น ตำแหน่ง คะแนน ทองแดง (B) 2 กล่อง 300 ทอง (G)12 กล่อง 1,800 เพชร (D)24 กล่อง 3,600 เงิน (S)6 กล่อง 900

6

7

8 ตำแห น่ง คะแน น ทองแดง (B) เงิน (S) ทอง (G) เพชร (D) 300 900 1,800 3,600

9

10 ตำแหน่งค่าบริหารทีมเป็นเงิน ทอง (G) 32% x 10,0003,200 เงิน (S) 30% x 10,0003,000 เพชร (D) 35% x 10,0003,500 ทองแดง (B) 25% x 10,0002,500

11

12 ตำแหน่งคะแนนสูงสุด / วัน / รอบ ทอง 22,000 เงิน 15,000 เพชร 35,000 ทองแดง 10,000

13

14

15

16

17 ตำแหน่งรักษายอด / เดือน ทองแดง (B) 50 คะแนน ทอง (G)1 กล่อง (150 คะแนน ) เพชร (D)2 กล่อง (300 คะแนน ) เงิน (S)1 กล่อง (150 คะแนน )

18

19 ตำแห น่ง คะแน น ทองแดง (B) เงิน (S) ทอง (G) เพชร (D) 300 900 1,800 3,600

20

21

22

23

24

25

26

27

28 เราจะได้ ลูก : 6 คน หลาน : 24 คน พ่อแม่ 1234

29 เราเรา A B 1234 150 150 150 150 PV PV PV PV 1 2 3 4 5 6 7 8 หลาน คะแนน PV แมทชิ่งโบนัส ( ลูก ) = PV ด้านอ่อน x 10% …………………………………….. 2 B x 20% ค่าบริหารทีม = PV ด้านอ่อน x……. S x 30% G x 32% D x 35% รวมรายได้ ต่อวัน รวมรายได้ ต่อเดือน 1 234AB 15015 30 เรา (S) B (S) A (S) 18090 480 14,400 30030 60 360180 960 28,800 300 300 300 300 60060 120 720360 1,920 57,600 600 600 600 600 1,000 100 200 1,200600 3,200 96,000 1,000 1,000 1,000 1,000 35,000 3,500 12,500 57,750 1,732,500 35,000 35,000 35,000 35,000


ดาวน์โหลด ppt เดือนละ...4,000.......10,000......20,000.... 1. ปัจจัย 4......................... 2. ผ่อนบ้าน, รถ................ 3. เลี้ยงดูบุตร, พ่อ, แม่......... 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google